NyitóoldalHSSz – Tagok – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

HSSz – Tagok – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

A szervezet neve:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

Intézményi elérhetőség:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.
A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben Lajdi Margaréta (margareta.lajdi@nfm.gov.hu) tud tájékoztatást adni.
kenyi@kozut.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) NFM fejezetében szereplő – a „Szállítás, közlekedés” és az „Információ, kommunikáció” szakstatisztikai területeket érintő – kötelező adatgyűjtések és statisztikai célú adatátvételek KSH által történő végrehajtása okán a két szervezet 2014. év elején megállapodást kötött a közfeladatok tartós jelleggel történő átadásáról-átvételéről. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) továbbra is az NFM fejezetében szerepelnek az adatgyűjtések, míg a végrehajtó a KSH lett. A KSH hajtja végre a teljes statisztikai adat-előállítási munkafolyamat, a kérdőívek begyűjtését és feldolgozását, az adatok átadását az adatgazda Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, hazai publikációkat állít elő, valamint teljesíti a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (Kenyi) működését a kerékpárutakkal kapcsolatos egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016 (XI. 17.) Korm. rendelet szabályozza. A Kenyiből az alábbi statisztikai adatok kérhetők le: települési, megyei, regionális és országos szinten a különböző kerékpáros létesítmények típusa, hossza, a burkolat típusa. A Kenyiből nincs hivatalos és rendszeres statisztikai kimutatás, az adatok lekérése igényfüggő. A minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet szervezeti egysége minden évben jelentést tesz a Kormánynak a megelőző évben végzett tevékenységéről. Ezen jelentések elkészítésének határideje a tárgyévet követő év szeptember 1-je. Az események statisztikái ebben a jelentésben szerepelnek.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A hivatalos statisztikai adatgyűjtések és a statisztikai célú adatátvételek kiterjednek:

  • a szállítás, valamint
  • az információ szakstatisztika területén belül az érintett szakmai tevékenységeket végző vállalkozások és gazdasági szervezetek gazdálkodási adatainak, üzemgazdasági mutatóinak, a természetes mértékegységekben kifejezett teljesítményének megfigyelésére, továbbá
  • a kapcsolódó infrastruktúrák állományi adataira és a ráfordításokkal összefüggő mutatókra, a szakhatóságok közigazgatási tevékenységének eredményeire is.
Az ellenőrzött és feldolgozott adatállományokból az adatvédelmi szabályok betartásával a KSH publikál

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Szállításstatisztika, KSH (Belvízi kikötői áruforgalom statisztika) (Magyar statisztikai Évkönyv melléklete)

 

„Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek” című Statisztikai Tükör negyedévente

 

„A szállítási ágazat helyzete, 2014” című éves elemző kiadvány

 

„A szállítási ágazat helyzete, 2015” című éves elemző kiadvány

 

Információstatisztika, KSH

 

„Távközlés, internet, televíziószolgáltatás” című Statisztikai tükör negyedévente

 

„Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2014” című éves elemző kiadvány

 

„Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon, 2015”című éves elemző kiadvány

 

Postai adatok, KSH

Nemzetközi kapcsolatok

A KSH és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat részére és az egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD, ITF) számára is. A légi áru- és személyszállítás adataira vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szolgáltat adatokat nemzetközi egyezmény alapján az ICAO szervezet részére.