Kérdőív a KSH módszertani információival (metaadataival) kapcsolatban

Köszönjük értékes válaszait!