NyitóoldalKérdőívek beküldési címe

Nyomtatványok - Kérdőívek beküldési címe, 2018
(a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség által elrendelt adatgyűjtések)

Figyelem! A 2017. évre vonatkozó évközi (havi, negyedéves, féléves) nyomtatványok, melyeknek beküldési határideje áthúzódik a 2018. évre, a bal oldali menüsor alján lévő "Előző év nyomtatványai" menüpontból érhetők el!


Nyilván- tartási szám Megnevezés Beküldési KSH-ELEKTRA-ban küldendő Gyakoriság
e-mail cím postacím
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1039 Éves termékstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1059 Jelentés a települések gázellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1061 Települési hulladékgazdálkodás Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1082 Földterület és vetésterület, június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1084 A kalászos gabonák terméseredménye Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1087 Állatállomány, június 1.
Állatállomány, december 1.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1097 Jelentés a felvásárlásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1099 Áruforgalmi mérleg Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1108 Piaci felhozatal és árjelentés Havonkénti
1117 Munkaerőköltség-felvétel Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés Marta.Wittmanne@ksh.hu Eseményhez kötődő
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról Eseményhez kötődő
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1180 A vasúti áruszállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1183 A közúti személyszállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1190 A csővezetékes szállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról szallitasstat@ksh.hu Havonkénti
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1203 Gyermekek napközbeni ellátása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól horizontalis@ksh.hu Eseményhez kötődő
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1390 A helyi közutak és hidak adatai [Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján keresztül lehet teljesíteni vagy papír alapon visszaküldeni a következő címre: Postai cím: BlueMix Consulting Kft., 1098 Budapest, Dési Huber u. 16.] Évenkénti
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magánkikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása szektorszamlak@ksh.hu Havonkénti
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól Monika.Bardosi@ksh.hu Negyed- évenkénti
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1725 Repülőterek forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról belkerstat@ksh.hu Évenként kétszeri
1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1791 Baromfikeltetés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1811 A postai szolgáltatás és eszközei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1824 Takarmányok értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1831 Építőipari tevékenységek ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évente négyszeri
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1846 Székhely és telepi adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1852 Üzletek és más telepek adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Félévenkénti
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Évenkénti
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Félévenkénti
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról Ildiko.Majer@ksh.hu Havonkénti
1994 Az internet és televíziószolgáltatás évközi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1995 Az internet és televíziószolgáltatás berendezései és szolgáltatásai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2010 Intrastat kiszállítás Havonkénti
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített Havonkénti
2012 Intrastat beérkezés Havonkénti
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített Havonkénti
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2161 A vasúti személyszállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívül külkereskedelmi termékforgalomról Havonkénti
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről osap2210@ksh.hu Évenkénti
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása Évenként egyszeri
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása Évenként egyszeri
2222 Az út infrastruktúra adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2223 A vasút infrastruktúra adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2224 A vízi út infrastruktúra datai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről nemzetiszamla@ksh.hu Évenkénti
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2238 Havi munkaügyi jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2241 Éves munkaügyi jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2253 Jelentés a magyarországi mozikról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2254 Jelentés a befejezett filmekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2257 A támogatott lakhatás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) Évenkénti
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) Évenként egyszeri
2419 Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017 Többévenkénti évközi
2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól borbala.minary@ksh.hu Havonkénti
2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének feltérképezése, 2017 Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Többévenkénti évközi
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként kétszeri
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2017. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
8041 Éves jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri