NyitóoldalKérdőívek beküldési címe

Nyomtatványok - Kérdőívek beküldési címe, 2019
(a Központi Statisztikai Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt adatgyűjtések)

OSAP kérdőívek

Figyelem! A 2018. évre vonatkozó évközi (havi, negyedéves, féléves) nyomtatványok, melyeknek beküldési határideje áthúzódik a 2019. évre, a bal oldali menüsor alján lévő "2017. évi éves és 2018. évi évközi adatgyűjtések (előző időszak) kérdőívei, nyomtatványai" menüpontból érhetők el!


Nyilván- tartási szám Megnevezés Beküldési KSH-ELEKTRA-ban küldendő Gyakoriság
e-mail cím postacím
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1039 Éves termékstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1059 Jelentés a települések gázellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1061 Települési hulladékgazdálkodás Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Eseményhez kötődő
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1082 Földterület és vetésterület, június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1084 A kalászos gabonák terméseredménye Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1087 Állatállomány, június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1097 Jelentés a felvásárlásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1099 Áruforgalmi mérleg Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1108 Piaci felhozatal és árjelentés Havonkénti
1117 Munkaerőköltség-felvétel Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés aniko.olbrich@ksh.hu Eseményhez kötődő
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról Eseményhez kötődő
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1183 A közúti személyszállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1190 A csővezetékes szállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról szallitasstat@ksh.hu Havonkénti
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1203 Gyermekek napközbeni ellátása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól horizontalis@ksh.hu Eseményhez kötődő
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1390 A helyi közutak és hidak adatai [Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján keresztül lehet teljesíteni vagy papír alapon visszaküldeni a következő címre: Postai cím: BlueMix Consulting Kft., 1098 Budapest, Dési Huber u. 16.] Évenkénti
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magánkikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása szektorszamlak@ksh.hu Havonkénti
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól Monika.Bardosi@ksh.hu Negyed- évenkénti
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1725 Repülőterek forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról belkerstat@ksh.hu Évenként kétszeri
1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1791 Baromfikeltetés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1811 A postai szolgáltatás és eszközei Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1824 Takarmányok értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1831 Építőipari tevékenységek ára Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évente négyszeri
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1846 Székhely és telepi adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1852 Üzletek és más telepek adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Félévenkénti
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Évenkénti
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Félévenkénti
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként egyszeri
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról Ildiko.Majer@ksh.hu Havonkénti
1994 Az internet és televíziószolgáltatás évközi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
1995 Az internet és televíziószolgáltatás berendezései és szolgáltatásai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2009 Negyedéves munkaügyi jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2010 Intrastat kiszállítás Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
2012 Intrastat beérkezés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Többévenkénti
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Többévenkénti
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2161 A vasúti személyszállítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívül külkereskedelmi termékforgalomról Havonkénti
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről osap2210@ksh.hu Évenkénti
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása Évenként egyszeri
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása Évenként egyszeri
2222 Az út infrastruktúra adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2223 A vasút infrastruktúra adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2224 A vízi út infrastruktúra datai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről nemzetiszamla@ksh.hu Évenkénti
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Havonkénti
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2241 Éves munkaügyi jelentés Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Negyed- évenkénti
2253 Jelentés a magyarországi mozikról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2254 Jelentés a befejezett filmekről Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2257 A támogatott lakhatás adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) Évenkénti
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) Az elektronikus adatszolgáltatás az emezo.ksh.hu oldalon teljesíthető. Évenként egyszeri
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenként kétszeri
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Évenkénti