NyitóoldalKutatószobai hozzáférés

Adatigénylés - Kutatószobai hozzáférés

Kutatószoba mint adat-hozzáférési csatorna

A Kutatószobában kizárólag tudományos célból biztosítunk hozzáférést közvetlen azonosításra alkalmatlan adatállományokhoz az egyedi statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szigorú betartása mellett. Kutatószobai hozzáférés során a kutatók biztonságos, kamerával megfigyelt helyiségben érhetik el a kutatásra előkészített állományokat.

 

Ki veheti igénybe a Kutatószobát?

A Kutatószobát kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Adatállományok a Kutatószobában

A Kutatószobában a KSH honlapján feltüntetett, kutatásra előkészített mikroadat-állományok, illetve az egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományok kutathatók.

 

 • Kutatásra előkészített mikroadat-állományok
  A kutatásra előkészített adatállományok listáját a KSH folyamatosan frissíti. A kutatásra előkészített mikroadat-állományok listáját ezen az oldalon találja.
 • Egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományok
  Amennyiben a kutatásra előkészített mikroadat-állományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely kutatási céljának megfelelne, úgy térítési díj ellenében kérheti igényeinek megfelelően egyedi adatállomány összeállítását, melyet a KSH az adatkérési igény elbírálása után hozzáférésre engedélyez. Az így összeállított, Kutatószobában rendelkezésre bocsátott mikroadat-állományok csak az adott kutatás keretében tehetők hozzáférhetővé.
 • Összekapcsolt adatállományok
  A kutatásra kért adatállományok előkészítése során sor kerülhet több adatállomány összekapcsolására, illetve összekapcsolásra való alkalmassá tételére. Utóbbi esetben a KSH a mikroadat-állományokban szereplő egyedeket olyan technikai azonosítóval látja el, melyek nem adnak lehetőséget a közvetlen azonosításra, ugyanakkor a különböző állományokban lévő egyedek összekapcsolását lehetővé teszik.
 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által a kutatáshoz előkészített adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a kutatószobai igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani. A Kutatószoba működési szabályainak megfelelően a külső állományok közvetlen azonosítókat nem tartalmazhatnak. A kutatás során előre megírt programkódok, változólisták, segédfájlok is behozhatók a Kutatószobába.

 

Kutatószobai adathozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 • Kutatószobai adat-hozzáférési igény kezdeményezése
  A Kutatószobában történő kutatás a kutatószobai igénybejelentő adatlap kitöltésével és KSH részére történő való megküldésével kezdeményezhető. Minden kutatószobai adat-hozzáférési igényt ezen adatlap kitöltésével kell benyújtani a KSH felé, függetlenül attól, hogy a tervezett kutatás kutatásra előkészített adatállományokon vagy egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományon történik.
  Kutatószobai igénybejelentő adatlap
 • Kutatószobai adat-hozzáférési igény elbírálása
  A kutatószobai igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Amennyiben az elbírálási folyamat során további egyeztetés szükséges, úgy a KSH munkatársa felveszi az adatkérési igény benyújtójával a kapcsolatot.
 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  Kutatói akkreditációs, illetve szakmai, adatvédelmi teljesíthetőségi szempontból is elfogadott kutatási igények esetén a KSH minden esetben szerződést köt az adatkérővel, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá vele. A szerződés rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:
  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta
 • Kutatószobai adat-hozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH engedélyezi a kutatószobai hozzáférést, és átadja az érintett kutatók számára a Kutatószoba használatához szükséges azonosító információkat.

 

Ingyenes és térítésköteles kutatószobai szolgáltatások

A Kutatószobában folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes.

 

Az egyedi igényeknek megfelelő adatállományok összeállítása és ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése szakértői díj felszámolása mellett történik, melynek összege 60.000,- Ft/fő/nap + ÁFA.

 

Kutatási információk nyilvánossága

Kutatószobai hozzáférés esetén, az adott adatkiadás vonatkozásában – a szerződés aláírásával egyidejűleg – a KSH a honlapján megjelenteti az alábbi adatokat:

 

 • a kutatás témaköre,
 • illetve a kutatással foglalkozó intézmény megnevezése.

 

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH mikroadat-állományokat felhasználó publikációk listája

 

Kutatószoba felkeresése

A Kutatószoba használatára jogosult kutatók a Kutatószobát annak nyitva tartási ideje alatt kereshetik fel.

 

Kutatószoba nyitva tartása:

hétfőtől csütörtökig 09.00 – 16.00 óra között

pénteken 09.00 – 13.00 óra között

A kutatószoba kialakítását a KSH az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az "On-line statisztikai tartalomfejlesztés" GVOP-projekt keretében végezte.

 

 

Kutatásra előkészített adatállományok

 

A KSH Kutatószobájában az alábbi kutatásra előkészített mikroadat-állományok állnak a kutatók rendelkezésre:

 

 • Népszámlálás adatállományai
  • 2016. évi mikrocenzus adatállománya
   • az alapfelvétel személyi, lakás-, háztartás- és család-adatállománya
   • a „Nemzetközi vándorlás” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Társadalmi rétegződés” kiegészítő felvétel adatállománya
   • az „Egészségproblémából fakadó akadályozottság” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Szubjektív jóllét” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Foglalkozások presztízse” kiegészítő felvétel adatállománya
  • 2011. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
   A 2011. évi népszámlálási adatállományokon végzendő kutatószobai munka előkészítéseként javasoljuk a KSH honlapján elérhető tesztállományok előzetes áttanulmányozását. A tesztállomány éles állományok teljes változókészletével rendelkezik, így lehetővé teszi – még a kutatószobai munkát megelőzően – a programkódok előzetes megírását. A 2011. évi népszámlálási állományhoz tartozó tesztállományok szabadon hozzáférhetők. Figyelem! A 2011. évi népszámlálás adatai alapján végzett rétegződésvizsgálat eredményeit A társadalom rétegződése elemző kiadvány ismertette. Annak érdekében, hogy a kutatók a saját szempontjaik alapján is vizsgálódhassanak, a Kutatószobában rendelkezésre álló 10%-os népszámlálási mintaállományt kiegészítettük a háromféle rétegséma szerinti rétegváltozókkal. A rekordleírást és a nyilvános tesztállományokat aktualizáltuk.
  • 2005. évi mikrocenzus adatállománya
  • 2001. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
 • Munkaerő-felmérés (MEF) negyedéves adatállományai az alábbi évekre
  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 II.negyedév
 • Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (HKÉF) éves adatállományai – (az évszám az adatfelvétel évét jelöli)
  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  EU-SILC jövedelmi felvétel – (az évszám az adatfelvétel évét jelöli)
  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  Well Being (Jóllét) állomány, a 2013. évi EU-SILC kiegészítő modulja
  Deprivációs modul, a 2014. évi EU-SILC kiegészítő modulja
 • Gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ-EUROFARM) adatállományai
  2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013
 • Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) adatállományai
  2009, 2014
 • Időmérleg felvétel
  2010

 

A fenti adatállományokra vonatkozó módszertani háttérinformációkról a vonatkozó szakstatisztikai terület módszertani leírásában (metaadatai között) tájékozódhat.

 

Amennyiben a kutatásra előkészített adatállományok listáján nem szerepel olyan adatállomány, amely kutatási céljának megfelelne, úgy térítési díj ellenében kérheti igényeinek megfelelően egyedi adatállomány összeállítását, melyet a KSH az adatkérési igény elbírálása után hozzáférésre engedélyez.

 

Metaadatok és kiegészítő információk

A kutatószobai kutatómunka támogatásához a kért adatállományokon és a hozzájuk tartozó leíró metaadatokon felül a KSH az alábbi kiegészítő információkat bocsátja a kutató rendelkezésére a kutatási idejére:

 

 • Kutatói tájékoztató
 • Módszertani leírások, adatgyűjtési információk, kérdőívek.
 • Témát érintő KSH kiadványok.
 • Adattáblákban lévő változók listája, melyen szerepel a változók egyértelmű, pontos neve, mértékegysége, illetve a kérdés sorszáma, aminek válaszát az adott változó tartalmazza.
 • Adattáblákban szereplő (az adatok vonatkozási ideje szerint korábbi és jelenleg hatályos) osztályozások, nomenklatúrák leírása.
 • Változókhoz tartozó címkék külön fájlban vagy az adatállományba építve.

 

 

 

Kutatószoba működése

 

A Kutatószoba a KSH belső rendszereitől elkülönítetten működő, KSH 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. szám alatti épületében kialakított biztonságos, kamerás megfigyeléssel biztosított környezet. A Kutatószobára az alábbi működési szabályok vannak érvényben:

 

Kutatószobai helyiség működése

A Kutatószobában a helyiség biztonságos jellegére tekintettel tilos:

 

 • Dokumentumok fizikai nyomtatása.
 • Adatállományok bármilyen külső adathordozóra történő másolása.
 • Kutatáshoz használt adatok kliens PC helyi merevlemezére történő másolása. A kutató csak a dedikált kutatószobai tárhelyre mentheti munkaanyagait és kutatási eredményeit.
 • Bármilyen eszköz kliens PC-hez történő csatlakoztatása. A kliens gép csatlakozó felületei informatikai megoldások révén nem használhatók.
 • Laptop, telefon, illetve bármilyen mobilkommunikációra és rögzítésre alkalmas eszköz bevitele. A Kutatószobába való belépést megelőzően a kutató a birtokában lévő laptopot, telefont, mobilkommunikációs, illetve kép-, hang-, illetve videó rögzítésére alkalmas eszközöket a Kutatószoba helyiségén kívül található, kulccsal zárható tároló helyen köteles a kutatási idejére elhelyezni.
 • Internet és e-mail használata. A kutatószobai kliensek az internettől és a KSH informatikai rendszerétől elkülönült környezetben működnek, így az internet és az arra épülő szolgáltatások használata tilos.
 • Nem elektronikus formában készített jegyzet kutatószobából történő elvitele. A kutató a kutatásához kapcsolódóan jegyzeteket csak elektronikus formában, kutatói tárhelyére mentve készíthet.
 • Rendszerbeállítások módosítása. A kutatószobai kliens PC adminisztrátori beállításainak megfelelően a kliens PC rendszerbeállításai nem módosíthatóak.

 

A Kutatószobába kizárólag a KSH-val szerződést kötött, titoktartási nyilatkozatot aláírt kutató, illetve a KSH kutatószoba üzemeltetéséért felelős szervezeti egységeinek kijelölt munkatársai léphetnek be.

 

Kutatószobai munkára vonatkozó szabályok

A Kutatószoba használatával, illetve a kutatószobai munka támogatásával kapcsolatban az alábbi szabályok vannak érvényben:

 

 • A kutató csak a Kutatószobában lévő terminálszerver kliens PC-n végezhet számításokat, elemzéseket.
 • A Kutatószoba használatához a kutatónak azonosítania kell magát. A KSH az aláírt, kutatószobai hozzáférést engedélyező szerződés birtokában adja meg a kutatónak a hozzáféréshez szükséges azonosító információkat.
 • A kutatói hozzáférést megelőzően a kutatók kötelező tájékoztatást kapnak a Kutatószoba működéséről, valamint a kutatási eredmények dokumentálásával és előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
 • A kutatónak a kutatószobai rendszer használatával kapcsolatban a tájékoztatási feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai, míg szakmai és módszertani kérdésekben az adatgazda szervezeti egységek, illetve a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai nyújtanak támogatást.
 • Az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység gondoskodik a kutatói munkához szükséges tárterületről, a napközben végzett munka éjszakai mentéséről, valamint a kutatás során használt és keletkezett állományok archiválásáról.
 • A Kutatószoba adatai alapján létrejött eredményeken alapuló publikáción, művön, tanulmányon a kutató köteles feltüntetni a Központi Statisztikai Hivatalt, mint adatforrást és egy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a KSH-t nem terheli semmilyen felelősség az eredményekkel, illetve az azokból levont következtetésekkel kapcsolatban. A kutató köteles a kutatószobai kutatás alapján létrejött eredményeken alapuló publikációkról, művekről, tanulmányokról a publikálással egy időben egy példányt a KSH részére eljuttatni.

 

 • A Kutatószobát a kutató csak a kutatószoba nyitva tartási idejében jogosult felkeresni.

 

Kutatószobában használható szoftverek

A Kutatószobában folyó kutatásokhoz kizárólag a Kutatószobában elérhető szoftverek használhatók. A Kutatószobában elérhető szoftvereken felüli egyéb szoftverek, illetve az elérhető szoftverek más verziói nem igényelhetők. A kutató kérheti az elérhető szoftverekhez tartozó kiegészítő csomagok telepítését.

 

A KSH-ban elérhető szoftverek és azok verziói a következők:

 • STATA 12.0 SE
 • SPSS 22.0 Base
 • SAS 9.4, SAS Enterprise Guide 7.1
 • Microsoft Office 2013
 • Stat/Transfer v12

 

Kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése

A KSH a Kutatószobában létrehozott kutatási eredményeket, azok kutatónak történő átadását megelőzően, teljes körűen adatvédelmi szempontból megvizsgálja. A KSH csak adatvédelmi ellenőrzésen sikeresen átesett kutatási eredményeket bocsát a kutató rendelkezésére. Kutatási eredményeket adatvédelmi szempontú ellenőrzés nélkül a KSH nem ad ki.

 

A kutatási eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzésének célja annak megvizsgálása, hogy a létrehozott kutatási eredmények az adatvédelmi előírásoknak megfelelnek és az eredmények nem adnak lehetőséget statisztikai egységek azonosítására, illetve rájuk vonatkozó információ felfedésére.

 

A kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzési feladatainak támogatása céljából a Kutatószobában létrejövő kutatási eredményeket dokumentálni szükséges. Ezt a kutatók egységes kutatási dokumentációs űrlapon tehetik meg. Az űrlap a kutatói tájékoztató részeként is elérhető.

 

Kutatói tájékoztató

A KSH a kutatók részére részletes tájékoztató anyagot állított össze, mely több gyakorlati, technikai előírást is tartalmaz a biztonságos környezetben (így a KSH Kutatószobájában is) folyó kutatómunkára vonatkozóan. A kutatói tájékoztató kitér a biztonságos környezetbeli kutatási szabályokra, kiemelt figyelemmel a biztonságos környezetben létrehozandó kutatási eredmények szabályaira és azok utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzésére.

 

Kutatói tájékoztató

 

Képek

 

A kutatószoba

Egy kutató munkaállomás


 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!