Nyomtatványok - Munkatársak elérhetőségei, 2020
(a Központi Statisztikai Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt adatgyűjtések)

OSAP kérdőívek

Figyelem! A 2019. évre vonatkozó évközi (havi, negyedéves, féléves) nyomtatványok, melyeknek beküldési határideje áthúzódik a 2020. évre, a bal oldali menüsor alján lévő "2018. évi éves és 2019. évi évközi adatgyűjtések (előző időszak) kérdőívei, nyomtatványai" menüpontból érhetők el!


Nyilván- tartási szám Megnevezés Felelős munkatárs
neve e-mail címe
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Babarczy Péter peter.babarczy@ksh.hu
Kelemen Judit judit.kelemen@ksh.hu
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése Kovács Tamás tamas.kovacs@ksh.hu
Nemes Anikó aniko.nemes@ksh.hu
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Stégmár-Szabó Zsófia Janka zsofia.szabo@ksh.hu
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról Pruzsinszki Judit judit.pruzsinszki@ksh.hu
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása Kun Orsolya orsolya.kun@ksh.hu
Tóthné Szuhai Ildikó ildiko.szuhai@ksh.hu
Csontos Tímea timea.csontos@ksh.hu
Penderik Györgyné gyorgyne.penderik@ksh.hu
Novákné Molnár Nikoletta Nikoletta.NovakneMolnar@ksh.hu
Zajzon Dénesné Denesne.Zajzon@ksh.hu
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről Novákné Molnár Nikoletta Nikoletta.NovakneMolnar@ksh.hu
Zajzon Dénesné Denesne.Zajzon@ksh.hu
Kun Orsolya orsolya.kun@ksh.hu
Tóthné Szuhai Ildikó ildiko.szuhai@ksh.hu
Csontos Tímea timea.csontos@ksh.hu
Penderik Györgyné gyorgyne.penderik@ksh.hu
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés Dr. Pardaviné Fekete Csilla csilla.pardavine@ksh.hu
Dobóczky László laszlo.doboczky@ksh.hu
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről Szatmáriné Rancz Melinda melinda.szatmarine@ksh.hu
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
1039 Éves termékstatisztikai jelentés Kozma Anikó aniko.kozma@ksh.hu
Gombosné Horváth Gabriella gabriella.gombosne@ksh.hu
Kissné Hajdók Zsuzsanna zsuzsanna.kissnehajdok@ksh.hu
Kovácsné Tóth Bernadett bernadett.kovacsne@ksh.hu
Radványi Zsuzsanna zsuzsanna.radvanyi@ksh.hu
Kozsákné Kuruc Edit edit.kuruc@ksh.hu
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról Szathmáry Anita anita.szathmary@ksh.hu
Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról Szabóné Szőllősi Mónika monika.szabone@ksh.hu
1059 Jelentés a települések gázellátásáról Révész Beatrix beatrix.revesz@ksh.hu
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról Szabóné Szőllősi Mónika monika.szabone@ksh.hu
1061 Települési hulladékgazdálkodás Juhász Arthur arthur.juhasz@ksh.hu
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás Juhász Arthur arthur.juhasz@ksh.hu
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Wirth Ferencné ferencne.wirth@ksh.hu
Szomolányi Zsuzsanna zsuzsanna.szomolanyi@ksh.hu
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
Szarvasné Balogh Erika erika.szarvasne@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Harisné Zsidai Mária maria.harisne@ksh.hu
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól Szomolányi Zsuzsanna zsuzsanna.szomolanyi@ksh.hu
Wirth Ferencné ferencne.wirth@ksh.hu
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról Jaczkó Valéria valeria.jaczko@ksh.hu
1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő Jaczkó Valéria valeria.jaczko@ksh.hu
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről Jaczkó Valéria valeria.jaczko@ksh.hu
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről Penderik Györgyné gyorgyne.penderik@ksh.hu
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek Jaczkó Valéria valeria.jaczko@ksh.hu
1084 A kalászos gabonák terméseredménye Bakó Szilárd szilard.bako@ksh.hu
Salamon Péter peter.salamon@ksh.hu
Temesvári Andrea andrea.temesvari@ksh.hu
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei Gyenes Tamás gyenes.tamas@ksh.hu
Temesvári Andrea andrea.temesvari@ksh.hu
Bakó Szilárd szilard.bako@ksh.hu
1087 Állatállomány, december 1. Kiss Balázs (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) balazs.kiss@ksh.hu
Karcsú Melinda (Bács-Kiskun, Csongrád) melinda.karcsu@ksh.hu
Kinkáné Hován Zsuzsanna (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves) zsuzsanna.kinkane@ksh.hu
Szahtmári Krisztina (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok) krisztina.szathmari@ksh.hu
Ferencz Dezső (Szabolcs-Szatmár-Bereg) dezso.ferencz@ksh.hu
Szabóné Szűcs Edit (Pest, Békés) edit.szabone@ksh.hu
Kissné Tolnai Erika (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) erika.tolnai@ksh.hu
Benkő István (Baranya, Somogy, Tolna) istvan.benko@ksh.hu
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele Zalai Erika erika.zalai@ksh.hu
Szabóné Szűcs Edit edit.szabone@ksh.hu
Szalay Árpád arpad.szalay@ksh.hu
Sárosi Zoltán zoltan.sarosi@ksh.hu
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel Vargáné Schwarczkopf Krisztina krisztina.schwarczkopf@ksh.hu
Zsirosné Pótári Bernadett bernadett.potari@ksh.hu
Gyenes Tamás gyenes.tamas@ksh.hu
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele Kiss Balázs balazs.kiss@ksh.hu
Szathmári Krisztina krisztina.szathmari@ksh.hu
Kinkáné Hován Zsuzsanna zsuzsanna.kinkane@ksh.hu
1097 Jelentés a felvásárlásról Hanász Mihályné Mihalyne.Hanasz@ksh.hu
Tamásiné Kiss Zsuzsanna zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
1099 Áruforgalmi mérleg Hanász Mihályné mihalyne.hanasz@ksh.hu
Tamásiné Kiss Zsuzsanna zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
1108 Piaci felhozatal és árjelentés Kántor Katalin Katalin.Kantor@ksh.hu
1117 Munkaerőköltség-felvétel Kovács Marietta (munkaügyi adatok) marietta.kovacs@ksh.hu
Kovács Ilona Klára ilona.kovacs@ksh.hu
Káplárné Juhász Andrea andrea.kaplarnejuhasz@ksh.hu
Hernicsné Garay Katalin katalin.garay@ksh.hu
Kecskeméti Mária maria.kecskemeti@ksh.hu
Kissné Hajdók Zsuzsanna zsuzsanna.kissnehajdok@ksh.hu
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés Zalánné Olbrich Anikó (munkaügyi adatok) aniko.olbrich@ksh.hu
Főző Judit (munkaügyi adatok) judit.fozo@ksh.hu
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről Kovács Rita Judit Rita.Kovacs@ksh.hu
Filepné Dobák Beatrix bea.dobak@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Becskereki Gábor becskereki.gabor@ksh.hu
Fekete Mihály mihaly.fekete@ksh.hu
Kovácsné Bölcsföldi Erzsébet erzsebet.bolcsfoldi@ksh.hu
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról Kiss Vámosi Éva eva.kissvamosi@ksh.hu
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról Figeczki András andras.figeczki@ksh.hu
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai
1183 A közúti személyszállítás adatai Ábrahám Gyöngyi gyongyi.abraham@ksh.hu
Szomolányi Zsuzsanna zsuzsanna.szomolanyi@ksh.hu
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények Ábrahám Gyöngyi gyongyi.abraham@ksh.hu
Szomolányi Zsuzsanna zsuzsanna.szomolanyi@ksh.hu
1190 A csővezetékes szállítás adatai Boldizsárné Majer Ildikó ildiko.majer@ksh.hu
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról Perneckerné Porció Judit judit.porcio@ksh.hu
Ábrahám Gyöngyi gyongyi.abraham@ksh.hu
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
1203 Gyermekek napközbeni ellátása Miklós Éva eva.miklos@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Majláthné Dénesi Andrea andrea.majlathne@ksh.hu
Mike Sándorné sandorne.mike@ksh.hu
Purcsiné Mihálka Katalin katalin.purcsine@ksh.hu
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkozást nyújtó intézmények adatairól Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Mike Sándorné sandorne.mike@ksh.hu
Majláthné Dénesi Andrea andrea.majlathne@ksh.hu
Purcsiné Mihálka Katalin katalin.purcsine@ksh.hu
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól Nagy Dániel Daniel.Nagy@ksh.hu
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
1390 A helyi közutak és hidak adatai Tóth Gábor gabor.toth@ksh.hu
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai Stégmár-Szabó Zsófia Janka zsofia.szabo@ksh.hu
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei Tóth Gábor gabor.toth@ksh.hu
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről Török Anita anita.torok@ksh.hu
Káplárné Juhász Andrea andrea.kaplarnejuhasz@ksh.hu
Kiss Klaudia Gyöngyi klaudia.kiss@ksh.hu
Kreidlné Szűcs Márta marta.kreidlne@ksh.hu
Zsámboki Katalin Ilona Katalin.Zsamboki@ksh.hu
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Pukler Nikolett nikolett.pukler@ksh.hu
Fótos-Sitkovics Adrienn adrienn.sitkovics@ksh.hu
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Bene Mónika Monika.Bene@ksh.hu
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina Edina.Horvath@ksh.hu
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása Máténé Bella Klaudia klaudia.bella@ksh.hu
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények Tóthné Kiss Virág virag.tothne@ksh.hu
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként Szathmáry Anita anita.szathmary@ksh.hu
Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról Figeczki András Andras.Figeczki@ksh.hu
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól Figeczki András andras.figeczki@ksh.hu
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei Ábrahám Gyöngyi (Budapest, Tolna) gyongyi.abraham@ksh.hu
Németh Attila (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád) attila.nemeth@ksh.hu
Perneckerné Porció Judit (Pest) judit.porcio@ksh.hu
Laborci Tihamér (Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok) tihamer.laborci@ksh.hu
Szomolányi Zsuzsanna (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas) zsuzsanna.szomolanyi@ksh.hu
Vresnyák Krisztina (Csongrád, Heves, Veszprém, Zala) krisztina.vresnyak@ksh.hu
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak tevékenységéről Balázsné Dr. Hajdú Viktória Viktoria.Hajdu@ksh.hu
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről Szabóné Szőllősi Mónika monika.szabone@ksh.hu
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina edina.horvath@ksh.hu
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység Tóthné Kiss Virág virag.tothne@ksh.hu
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai Tóthné Kiss Virág virag.tothne@ksh.hu
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai Tóthné Kiss Virág virag.tothne@ksh.hu
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1725 Repülőterek forgalmi adatai Boldizsárné Majer Ildikó ildiko.majer@ksh.hu
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
Szathmáry Anita anita.szathmary@ksh.hu
Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról Nagy Dániel daniel.nagy@ksh.hu
Kavecsánszkiné Bosnyák Mária Maria.Kavecsanszkine@ksh.hu
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Gombosné Horváth Gabriella gabriella.gombosne@ksh.hu
Kozsákné Kuruc Edit edit.kuruc@ksh.hu
Urbánné Tolvaj Judit judit.urban@ksh.hu
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei Sütő Katalin (Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) katalin.suto@ksh.hu
Révész Mátyásné (Hajdú-Bihar) matyasne.revesz@ksh.hu
Molnár János (Somogy, Tolna, Baranya) janos.molnar@ksh.hu
Tamásiné Kiss Zsuzsanna (Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron) zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
Pethő Miklós (Heves, Pest) miklos.petho@ksh.hu
Sassné Nagy Anita (Szabolcs-Szatmár-Bereg) anita.sassne@ksh.hu
Oláhné Boros Ágnes (Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád) agnes.olahne2@ksh.hu
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina Edina.Horvath@ksh.hu
1761 Jelentés a magánszálláshelyekről és az egyéb szálláshelyekről Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához Novák Angéla angela.novak@ksh.hu
Szatmáriné Rancz Melinda melinda.szatmarine@ksh.hu
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól Nagy Renáta Renata.Nagy@ksh.hu
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásról Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina Edina.Horvath@ksh.hu
1791 Baromfikeltetés Felföldi Anikó aniko.felfoldi@ksh.hu
Bakó Szilárd szilard.bako@ksh.hu
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Juhász Arthur arthur.juhasz@ksh.hu
Révész Beatrix beatrix.revesz@ksh.hu
1811 A postai szolgáltatás és eszközei Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
1824 Takarmányok értékesítési ára Tamásiné Kiss Zsuzsanna zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
Pethő Miklós miklos.petho@ksh.hu
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Tamásiné Kiss Zsuzsanna zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
Pethő Miklós miklos.petho@ksh.hu
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Tamásiné Kiss Zsuzsanna zsuzsanna.tamasine@ksh.hu
Pethő Miklós miklos.petho@ksh.hu
1831 Építőipari tevékenységek ára Husz Mónika Monika.Husz@ksh.hu
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina Edina.Horvath@ksh.hu
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Gere Ágnes agnes.gere@ksh.hu
Kovács Ilona Klára ilonaklara.kovacs@ksh.hu
Munkácsiné Szabó Tünde tunde.munkacsineszabo@ksh.hu
Dobránszky János janos.dobranszki@ksh.hu
Baumann Henrietta henriettamaria.baumann@ksh.hu
1846 Székhely és telepi adatok Kozma Anikó aniko.kozma@ksh.hu
Csillagné Juhász Szilvia szilvia.juhasz@ksh.hu
Radványi Zsuzsanna zsuzsanna.radvanyi@ksh.hu
Vas Péter peter.vas@ksh.hu
Kissné Hajdók Zsuzsanna zsuzsanna.kissnehajdok@ksh.hu
1852 Üzletek és más telepek adatai Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
Szathmáry Anita anita.szathmary@ksh.hu
Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom Perneckerné Porció Judit judit.porcio@ksh.hu
Ábrahám Gyöngyi gyongyi.abraham@ksh.hu
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről Sándorfi László laszlo.sandorfi@ksh.hu
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása Bakó Szilárd szilard.bako@ksh.hu
Felföldi Anikó aniko.felfoldi@ksh.hu
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele Bakó Szilárd szilard.bako@ksh.hu
Felföldi Anikó aniko.felfoldi@ksh.hu
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról Juhász Arthur arthur.juhasz@ksh.hu
Révész Beatrix beatrix.revesz@ksh.hu
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Kovács Beáta beata.kovacs@ksh.hu
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről Vas Péter peter.vas@ksh.hu
Dobóczky László laszlo.doboczky@ksh.hu
Szabó Judit judit.szabo@ksh.hu
Lévai Judit judit.levai@ksh.hu
Dobránszky János janos.dobranszki@ksh.hu
Merczel Ferencné ferencne.merczel@ksh.hu
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról Boldizsárné Majer Ildikó ildiko.majer@ksh.hu
1994 Az internet és televíziószolgáltatás évközi adatai Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
1995 Az internet és televíziószolgáltatás berendezései és szolgáltatásai Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
2009 Negyedéves munkaügyi jelentés Török Krisztina krisztina.torok@ksh.hu
Petrovicz Tímea timea.petrovicz@ksh.hu
Molnár-Pócsi Judit judit.pocsi@ksh.hu
Szatai Szilvia szilvia.szatai@ksh.hu
Bodor Dóra dora.bodor@ksh.hu
Keindl Zsófia zsofia.keindl@ksh.hu
2010 Intrastat kiszállítás Herpainé Lövő Beáta beata.lovo@ksh.hu
Paulusz Károly karoly.paulusz@ksh.hu
Fiauschné Rákóczi Erzsébet erzsebet.fiauschnerakoczi@ksh.hu
Jobbágy Péter peter.jobbagy@ksh.hu
Kónya Krisztina krisztina.konya@ksh.hu
Pásztor Miklós miklos.pasztor@ksh.hu
2012 Intrastat beérkezés Kissné Somogyi Éva eva.somogyi@ksh.hu
Herpainé Lövő Beáta beata.lovo@ksh.hu
Paulusz Károly karoly.paulusz@ksh.hu
Nagyné Takács Tünde tunde.nagynetakacs@ksh.hu
Pásztor Miklós miklos.pasztor@ksh.hu
Tóth Melinda melinda.toth@ksh.hu
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, a magánszálláshelyek és az egyéb szálláshelyek kivételével Hlavnya Norbert norbert.hlavnya@ksh.hu
Hering Tamás tamas.hering@ksh.hu
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok Páll Szilárd szilard.pall@ksh.hu
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése Szabó-Kis Réka reka.szabokis@ksh.hu
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete Szathmáry Anita anita.szathmary@ksh.hu
Harisné Zsidai Mária maria.harisne@ksh.hu
Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről Ördög Ágnes agnes.ordog@ksh.hu
Nagyné Gál Krisztina krisztina.nagyne@ksh.hu
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények Perneckerné Porció Judit judit.porcio@ksh.hu
Ábrahám Gyöngyi gyongyi.abraham@ksh.hu
2161 A vasúti személyszállítás adatai
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Stégmár-Szabó Zsófia Janka zsofia.szabo@ksh.hu
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívül külkereskedelmi termékforgalomról Szabó Márton marton.szabo@ksh.hu
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről Horváth Zsófia zsofia.horvath@ksh.hu
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása Révész Mátyásné (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) matyasne.revesz@ksh.hu
Oláhné Boros Ágnes (Borsod-Abaúj-Zemplén) agnes.olahne2@ksh.hu
Nébli Istvánné (Vas, Zala) istvanne.nebli@ksh.hu
Zsirosné Pótári Bernadett (Jász-Nagykun-Szolnok, Győr-Moson-Sopron, Pest) bernadett.potari@ksh.hu
Kocsis István (Baranya, Somogy, Tolna) istvan.kocsis@ksh.hu
Nagy Judit (Heves, Nógrád, Fejér) judit.nagy@ksh.hu
Gyenes Tamás (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) gyenes.tamas@ksh.hu
Vargáné Schwarczkopf Krisztina (Komárom-Esztergom, Veszprém) krisztina.vargane@ksh.hu
2222 Az út infrastruktúra adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2223 A vasút infrastruktúra adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2224 A vízi út infrastruktúra datai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai Merczel Ágnes Agnes.Merczel@ksh.hu
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről Horváth Balázs balazs.horvath@ksh.hu
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés Dobóczky László laszlo.doboczky@ksh.hu
Káplárné Juhász Andrea andrea.kaplarnejuhasz@ksh.hu
Kozma Anikó aniko.kozma@ksh.hu
Lakatos Ildikó ildiko.lakatos@ksh.hu
Cziáki Judit judit.cziaki@ksh.hu
Dr. Pardaviné Fekete Csilla csilla.pardavine@ksh.hu
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés Vas Péter peter.vas@ksh.hu
Kertész Valéria valeria.kertesz@ksh.hu
Cziáki Judit judit.cziaki@ksh.hu
Lakatos Ildikó ildiko.lakatos@ksh.hu
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés Kovács Mariann mariann.kovacs@ksh.hu
Lévai Judit judit.levai@ksh.hu
Szabó Judit judit.szabo@ksh.hu
Tóth Katalin katalin.toth@ksh.hu
Lakatos Ildikó ildiko.lakatos@ksh.hu
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Ördög Ágnes agnes.ordog@ksh.hu
Kollár Nóra nora.kollar@ksh.hu
Takácsné Végh Magdolna magdolna.takacs@ksh.hu
Nagyné Gál Krisztina krisztina.nagyne@ksh.hu
Kolozsi Imréné imrene.kolozsi@ksg.hu
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés Kovács Mariann mariann.kovacs@ksh.hu
Szabó Judit judit.szabo@ksh.hu
Tóth Balázs György balazsgy.toth@ksh.hu
Lévai Judit judit.levai@ksh.hu
Rózsáné Zalka Mónika monika.rozsanezalka@ksh.hu
Baumann Henrietta henriettamaria.baumann@ksh.hu
Merczel Ferencné ferencne.merczel@ksh.hu
Kretskó Anikó aniko.kretsko@ksh.hu
2241 Éves munkaügyi jelentés Molnár-Pócsi Judit judit.pocsi@ksh.hu
Szatai Szilvia szilvia.szatai@ksh.hu
Kovács Kata kata.kovacs@ksh.hu
Neszmélyi Lóránt Lajosné lorantne.neszmelyi@ksh.hu
Hermán Judit judit.herman@ksh.hu
Takácsné Végh Magdolna magdolna.takacs@ksh.hu
Petrovicz Tímea timea.petrovicz@ksh.hu
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai Vincze Tibor tibor.vincze@ksh.hu
2253 Jelentés a magyarországi mozikról Katzer Anita Anita.Katzer@ksh.hu
Figeczki András andras.figeczki@ksh.hu
2254 Jelentés a befejezett filmekről Katzer Anita Anita.Katzer@ksh.hu
Figeczki András andras.figeczki@ksh.hu
2257 A támogatott lakhatás adatai Kiss Katalin katalin.kiss@ksh.hu
Ködmön Mátyásné matyasne.kodmon@ksh.hu
Csamangó Lajosné lajosne.csamango@ksh.hu
Szalma Istvánné ibolya.szalmane@ksh.hu
2374 Agrárcenzus, 2020
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív Nagy Zsuzsa zsuzsa.nagy@ksh.hu
Dávid István János istvan.david@ksh.hu
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése Péter Szilvia szilvia.peter@ksh.hu
Gyalogné Gorácz Tímea timea.goracz@ksh.hu
Kertész Valéria valeria.kertesz@ksh.hu
2444 Jelentés a Szolgáltató Központok (Shared Services Centers - SSC-k) tevékenységéről Dajkó Zsuzsa Edit zsuzsa.dajko@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Szarvasné Balogh Erika erika.szarvasne@ksh.hu
2445 Jelentés a startup vállalkozások tevékenységéről Türk Balázsné balazsne.turk@ksh.hu
Faragó Imréné imrene.farago@ksh.hu
Zeleiné dr. Lippai Erika erika.zeleine@ksh.hu
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról Farkas-Gallai Andrea andrea.farkas-gallai@ksh.hu
Máté-Csizmazia Ilona ilona.mate-csizmazia@ksh.hu
Horváth Edina Edina.Horvath@ksh.hu
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
8028 Gazdasági szervezetek növényvédőszer felhasználás adatai, 2019 Szalay Árpád arpad.szalay@ksh.hu
Sassné Nagy Anita anita.sassne@ksh.hu
Pethő Miklós miklos.petho@ksh.hu
Benkő István istvan.benko@ksh.hu
Sárosi Zoltán zoltan.sarosi@ksh.hu
Ferencz Dezső dezso.ferencz@ksh.hu