NyitóoldalNyomtatványok - 2014. évi éves és 2015. évi évközi adatgyűjtések listája
Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt adatgyűjtések

Nyomtatványok - 2014. évi éves és 2015. évi évközi adatgyűjtések listája
Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt adatgyűjtések

Figyelem! A 2014. évre vonatkozó évközi (havi, negyedéves, féléves) nyomtatványok, melyeknek beküldési határideje áthúzódik a 2015. évre, a bal oldali menüsor alján lévő "Előző év nyomtatványai" menüpontból érhetők el!


Nyilván- tartási szám Megnevezés Beérkezési határidő Kérdőív Segédlet Útmutató Megjegyzés
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika a tárgyhót követő hó 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése a tárgyhót követő hó 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset a tárgyhót követő 40. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról a tárgyévet követő március 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről az eseményt követő 15 napon belül Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről a tárgyhót követő hó 6. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1039 Éves termékstatisztikai jelentés tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról a tárgyhót követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról a tárgyévet követő április 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról a tárgyévet követő április 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1059 Jelentés a települések gázellátásáról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról a tárgyévet követő február 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1061 Települési hulladékgazdálkodás a tárgyévet követő február 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás a tárgyévet követő március 24. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról folyamatos Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő a tárgyévet követő január 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről folyamatos Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1081 Építési engedélyek a tárgyhót követő hó 7. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1082 Földterület és vetésterület, május 31. június 6. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1084 A kalászos gabonák terméseredménye augusztus 17. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei november 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1087 Állatállomány december 1. december 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1097 Jelentés a felvásárlásról a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1099 Áruforgalmi mérleg a tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1108 Piaci felhozatal és árjelentés a tárgyhót követő hó 5.
1117 Munkaerőköltség-felvétel a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés az eseményt követő 3 héten belül
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról az eseményt követő hó 10.
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról a tárgyévet követő április 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1183 A közúti személyszállítás adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1190 A csővezetékes szállítás adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról a tárgyhót követő hó 4.
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1203 Bölcsődei kérdőív a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól a a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól Külön értesítés szerint
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások a tárgynegyedévet követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8960
Elektronikus adatszolgáltatás
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a tárgyévet követő március 20.
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap
1638 Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról a tárgyévet követő június 1.
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1640 A távközlés területi adatai a tárgyévet követő április 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól a tárgynegyedévet követő hó 15.
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei folyamatos
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére a tárgyévet követő június 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről június 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1690 Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai a tárgyévet követő május 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről a tárgyévet követő február 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1725 Repülőterek forgalmi adatai a tárgyévet követő március 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról a tárgyfélévet követő hó 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai a tárgyhót követő 2. hónap 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások a tárgyhót követő második hó 30.
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről a tárgyhót követő hó 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai a tárgynegyedévet követő hó 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről a tárgyévet követő február 26. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához a tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól a tárgyévet követő április 30.
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1789 Éves jelentés az intenetszolgáltatásokról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1791 Baromfikeltetés a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1824 Takarmányok értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1831 Építőipari tevékenységek ára február 23., május 23., augusztus 23., november 23.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1832 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről július 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai január 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1846 Telepi adatok a tárgyévet követő június 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1852 Üzletek és más telepek adatai a tárgyévet követő június 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről a tárgyfélévet követő hó 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása a tárgyhót követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól a tárgyévet követő február 28.
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai a tárgyévet követő április 5.
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai a tárgyhót követő hó 30.
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről a tárgyévet követő március 14. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról a tárgyhót követő hó 25.
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról a tárgynegyedévet követő hó 12. FEOR FORDÍTÓ

FEOR

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2010 Intrastat kiszállítás a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2012 Intrastat beérkezés a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2128 Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai a tárgyévet követő január 31.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése a tárgynegyedévet követő hó 8. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
Részletes információk
Részletes kérdőívek és kitöltési útmutatók
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete a tárgyévet követő május 5. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2161 A vasúti személyszállítás adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről március 16.
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása június 15.
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása december 15.
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről tárgyévet követő február 28.
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés a tárgyhót követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2238 Havi munkaügyi jelentés a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2239 Éves teljesítmény-statisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2240 Éves beruházás-statisztikai jelentés a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2241 Éves munkaügyi jelentés a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2253 Jelentés a magyarországi mozikról tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2254 Jelentés a befejezett filmekről tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2257 A támogatott lakhatás adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
K001 Jelentés a szennyvízelvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvízberuházási ráfordításokról a tárgyévet követő március 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!