Harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP) – lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok (2018. N–2019. O)

Index (2015=100) és százalékos változás

A harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP-ek) segítségével a fogyasztói árak változása nemzetközi szinten összehasonlíthatóvá válik. A HICP-ek segítségével mérik az Amszterdami Szerződés 121. cikkében meghatározott árkonvergencia-kritériumnak való megfelelést, és ezt használja az Európai Központi Bank a monetáris politika céljainak megfelelően az árstabilitás mérésére. Az Európai Központi Bank az árstabilitást az eurózóna harmonizált fogyasztóiár-indexének éves árváltozása alapján definiálja. A harmonizált fogyasztóiár-indexeket hamonizált módszertan szerint állítják össze, amely minden tagállamra kötelező. Eszerint az indexek Laspeyres-típusú éves láncindexek, amelyek lehetővé teszik a súlyok évenkénti változtatását. A harmonizált fogyasztóiár-indexek összeállításában a COICOP nómenklatúrát (Egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti oszályozása) alkalmazzák. Ennek egy verzióját speciálisan a HICP-ek céljaira állították össze. Az Eurostat által publikált részindexek ezen az osztályozáson alapulnak. Az indexeket egy közös bázisidőszak (2015 = 100) használatával számítják ki és teszik közzé. Az árváltozási rátákat a közzétett indexekből számítják. Az indexek, valamint az előző hónaphoz (M/M-1), illetve az előző év azonos időszakához (M/M-12) viszonyított árváltozások sem szezonálisan, sem naptárhatással nem kiigazítottak.
2018. N 2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz 2019. O
Index, 2015=100
Eurózóna 105,21 104,69 105,10 105,23 105,28 105,02 105,03 105,05 105,00 104,97 105,05 105,34
Eurózóna (19 ország) 105,21 104,69 105,10 105,23 105,28 105,02 105,03 105,05 105,00 104,97 105,05 105,34
Eurózóna (18 ország) 105,21 104,68 105,09 105,22 105,27 105,01 105,03 105,05 105,00 104,98 105,07 105,35
Európai Unió 105,35 104,99 105,13 105,29 105,35 105,51 105,54 105,54 105,55 105,56 105,67 105,78
EU–28 105,35 104,99 105,13 105,29 105,35 105,51 105,54 105,54 105,55 105,56 105,67 105,78
Belgium 114,57 112,02 111,04 111,54 111,96 110,73 110,92 110,02 109,63 109,43 109,74 110,26
Bulgária 108,30 108,39 108,98 109,00 109,15 109,01 109,00 109,03 110,18 110,30 110,53 110,70
Csehország 103,50 103,60 106,10 106,90 107,70 107,80 108,00 108,40 108,60 108,60 108,70 108,80
Dánia 102,80 102,70 103,10 103,90 103,40 103,60 103,00 102,80 102,10 102,20 102,10 102,80
Németország 104,30 103,50 104,00 104,20 104,30 104,70 104,90 104,80 105,00 105,00 105,20 105,30
Észtország 110,51 110,49 111,94 109,87 108,89 109,37 109,63 109,71 110,18 111,50 110,56 110,44
Írország 113,80 113,40 113,30 113,70 114,50 115,40 115,70 115,80 116,00 116,30 117,10 117,40
Görögország 100,15 98,62 98,17 98,63 99,01 99,04 97,75 97,75 97,76 97,79 98,88 98,31
Spanyolország 103,80 103,66 103,08 101,98 101,19 101,01 100,47 99,86 100,51 99,57 99,08 100,11
Franciaország 105,20 104,85 104,55 105,00 105,16 105,07 105,12 105,96 105,49 105,70 105,70 105,74
Horvátország 99,48 98,57 98,56 99,30 99,69 100,71 101,26 101,09 100,92 100,79 100,79 100,91
Olaszország 105,30 105,30 106,30 106,40 106,40 103,70 103,50 103,50 102,30 102,50 102,40 103,40
Ciprus 111,45 111,49 110,39 107,25 107,72 106,99 107,58 109,61 109,73 107,36 108,49 110,01
Lettország 104,54 104,53 108,03 107,61 107,62 107,72 107,06 107,42 106,32 108,10 108,22 108,49
Litvánia 105,77 106,51 109,35 109,61 109,55 106,67 105,24 103,49 102,86 100,52 100,56 101,20
Luxemburg 105,29 104,34 104,63 105,32 105,74 105,35 105,62 104,89 104,96 104,89 105,05 105,33
Magyarország 104,35 104,50 104,80 105,14 105,32 105,44 105,59 105,72 105,86 106,07 106,26 106,48
Málta 104,65 104,73 104,67 104,75 104,99 105,10 105,16 105,12 105,29 105,43 105,48 105,69
Hollandia 106,67 106,56 110,27 110,37 110,17 110,00 109,88 109,86 110,85 110,66 110,62 110,55
Ausztria 107,06 106,58 106,67 106,98 107,25 107,39 107,77 107,94 108,12 108,36 108,50 108,62
Lengyelország 104,90 105,00 104,20 104,60 104,90 105,40 105,60 105,70 106,10 106,30 106,70 106,90
Portugália 104,00 103,90 103,07 103,17 103,46 103,59 103,77 103,69 103,26 103,32 103,47 103,57
Románia 110,02 110,34 111,05 111,34 111,51 111,93 112,08 112,23 111,68 111,93 112,10 112,55
Szlovénia 109,49 109,14 108,77 109,26 110,25 110,64 111,40 111,26 110,86 111,23 111,81 112,01
Szlovákia 98,65 99,70 102,44 102,65 102,72 102,82 102,78 102,90 102,90 103,03 103,20 103,36
Finnország 108,30 107,74 108,38 108,85 109,22 109,35 109,51 109,70 109,77 109,80 110,16 110,36
Svédország 111,29 111,52 113,34 112,60 111,70 111,21 110,77 108,89 110,75 111,08 111,13 111,71
Nagy-Britannia 105,80 105,80 104,20 104,30 104,40 107,00 107,10 107,10 107,10 107,20 107,20 106,10
Izland 112,91 113,27 114,50 114,66 114,97 115,13 115,36 116,08 116,23 116,41 116,17 116,38
Norvégia 130,10 132,30 134,70 131,60 129,70 128,90 128,20 124,60 125,90 126,60 125,50 127,90
Svájc 103,60 102,94 102,76 102,99 103,16 103,15 103,38 103,04 103,26 103,20 103,36 103,21
Macedónia 101,98 101,98 101,98 101,35 101,32 101,35 101,34 101,34 101,33 101,12 100,97 101,24
Szerbia 107,10 107,10 107,20 107,20 107,50 107,60 107,70 107,90 108,10 108,20 108,40 108,50
Törökország 148,42 148,34 143,74 143,76 144,14 144,67 145,26 145,62 150,14 153,21 156,50 162,05
Egyesült Államok 109,26 109,87 110,04 110,06 110,30 110,40 110,66 111,51 111,80 111,90 111,99 111,89
Előző hónaphoz viszonyított százalékos változás
Eurózóna 0,3 –0,5 0,4 0,1 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Eurózóna (19 ország) 0,3 –0,5 0,4 0,1 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Eurózóna (18 ország) 0,3 –0,5 0,4 0,1 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Európai Unió 0,3 –0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
EU–28 0,3 –0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Belgium 0,1 –2,2 –0,9 0,5 0,4 –1,1 0,2 –0,8 –0,4 –0,2 0,3 0,5
Bulgária 0,8 0,1 0,5 0,0 0,1 –0,1 0,0 0,0 1,1 0,1 0,2 0,2
Csehország 0,2 0,1 2,4 0,8 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Dánia 0,0 –0,1 0,4 0,8 –0,5 0,2 –0,6 –0,2 –0,7 0,1 –0,1 0,7
Németország 0,5 –0,8 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 –0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
Észtország 1,7 0,0 1,3 –1,8 –0,9 0,4 0,2 0,1 0,4 1,2 –0,8 –0,1
Írország 0,0 –0,4 –0,1 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,7 0,3
Görögország –0,6 –1,5 –0,5 0,5 0,4 0,0 –1,3 0,0 0,0 0,0 1,1 –0,6
Spanyolország –0,2 –0,1 –0,6 –1,1 –0,8 –0,2 –0,5 –0,6 0,7 –0,9 –0,5 1,0
Franciaország 0,5 –0,3 –0,3 0,4 0,2 –0,1 0,0 0,8 –0,4 0,2 0,0 0,0
Horvátország –0,1 –0,9 0,0 0,8 0,4 1,0 0,5 –0,2 –0,2 –0,1 0,0 0,1
Olaszország 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 –2,5 –0,2 0,0 –1,2 0,2 –0,1 1,0
Ciprus 1,6 0,0 –1,0 –2,8 0,4 –0,7 0,6 1,9 0,1 –2,2 1,1 1,4
Lettország –0,2 0,0 3,3 –0,4 0,0 0,1 –0,6 0,3 –1,0 1,7 0,1 0,2
Litvánia 1,6 0,7 2,7 0,2 –0,1 –2,6 –1,3 –1,7 –0,6 –2,3 0,0 0,6
Luxemburg –0,1 –0,9 0,3 0,7 0,4 –0,4 0,3 –0,7 0,1 –0,1 0,2 0,3
Magyarország 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Málta 0,8 0,1 –0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
Hollandia 0,5 –0,1 3,5 0,1 –0,2 –0,2 –0,1 0,0 0,9 –0,2 0,0 –0,1
Ausztria 0,1 –0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Lengyelország 0,2 0,1 –0,8 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2
Portugália 0,2 –0,1 –0,8 0,1 0,3 0,1 0,2 –0,1 –0,4 0,1 0,1 0,1
Románia 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 –0,5 0,2 0,2 0,4
Szlovénia 0,4 –0,3 –0,3 0,5 0,9 0,4 0,7 –0,1 –0,4 0,3 0,5 0,2
Szlovákia 0,2 1,1 2,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2
Finnország 0,1 –0,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2
Svédország 1,1 0,2 1,6 –0,7 –0,8 –0,4 –0,4 –1,7 1,7 0,3 0,0 0,5
Nagy-Britannia 0,0 0,0 –1,5 0,1 0,1 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 –1,1
Izland 0,4 0,3 1,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 –0,2 0,2
Norvégia 2,2 1,7 1,8 –2,3 –1,4 –0,6 –0,5 –2,8 1,0 0,6 –0,9 1,9
Svájc 0,0 –0,6 –0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 –0,3 0,2 –0,1 0,2 –0,1
Macedónia 0,3 0,0 0,0 –0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,2 –0,1 0,3
Szerbia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
Törökország 0,5 –0,1 –3,1 0,0 0,3 0,4 0,4 0,2 3,1 2,0 2,1 3,5
Egyesült Államok 0,1 0,6 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,8 0,3 0,1 0,1 –0,1
Előző év azonos hónapjához viszonyított százalékos változás
Eurózóna 3,5 2,9 2,6 2,6 2,9 2,8 2,3 2,3 1,5 1,3 1,0 0,4
Eurózóna (19 ország) 3,5 2,9 2,6 2,6 2,9 2,8 2,3 2,3 1,5 1,3 1,0 0,4
Eurózóna (18 ország) 3,5 2,9 2,6 2,6 2,9 2,7 2,3 2,3 1,5 1,3 1,0 0,4
Európai Unió 3,4 2,9 2,4 2,5 2,7 2,9 2,6 2,4 1,8 1,6 1,3 0,7
EU–28 3,4 2,9 2,4 2,5 2,7 2,9 2,6 2,4 1,8 1,6 1,3 0,7
Belgium 6,6 4,1 3,1 3,6 4,1 2,9 2,1 0,5 –0,5 –1,1 –1,4 –3,7
Bulgária 4,6 4,5 4,7 4,5 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,7 3,0
Csehország 2,7 2,8 4,1 4,9 5,7 5,7 5,8 5,4 5,5 5,2 5,2 5,3
Dánia 1,4 1,7 1,7 2,1 1,4 1,4 0,7 0,3 0,3 0,2 –0,2 0,0
Németország 3,0 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,3 2,0 1,7 1,4
Észtország 8,6 9,2 8,7 5,5 3,8 5,3 5,8 2,9 1,1 2,1 1,0 1,6
Írország 6,3 5,5 5,1 4,6 4,9 5,3 4,9 4,5 4,3 2,8 3,0 3,2
Görögország 2,5 1,1 0,4 1,1 1,7 1,3 –0,1 –0,1 –0,2 –0,2 0,9 –2,4
Spanyolország 2,8 2,5 2,4 1,0 2,1 2,0 –0,3 –1,4 –1,6 –3,2 –4,7 –3,8
Franciaország 3,3 2,7 1,2 1,5 1,8 1,7 1,4 2,5 1,5 1,8 1,6 1,0
Horvátország 2,6 1,5 1,0 2,1 2,6 3,3 3,2 2,6 2,3 2,2 1,7 1,4
Olaszország 4,8 4,7 3,8 3,8 3,8 3,4 3,3 3,2 –0,4 –0,2 –0,4 –1,8
Ciprus 13,7 14,1 11,5 7,8 8,0 6,4 5,8 5,3 4,7 1,2 –0,9 0,3
Lettország 5,0 4,8 6,9 6,2 5,7 5,9 5,1 4,2 2,7 3,8 4,0 3,6
Litvánia 5,2 5,3 5,2 5,3 5,1 3,3 3,8 3,2 3,0 0,7 –1,5 –2,8
Luxemburg 4,4 3,3 2,7 3,7 4,0 3,1 2,8 2,0 1,6 1,3 0,6 –0,1
Magyarország 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2
Málta 2,0 2,1 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2 2,3 2,2 1,8
Hollandia 5,1 5,1 6,6 6,6 6,4 6,4 6,3 5,9 4,8 4,7 4,5 4,2
Ausztria 3,2 2,6 2,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,7 1,6
Lengyelország 2,1 2,1 1,1 1,4 1,7 2,0 2,1 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1
Portugália 2,7 2,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,0 –0,1 –0,1 –0,2
Románia 6,3 6,0 4,9 4,6 4,6 4,1 4,1 4,2 4,3 3,3 3,3 2,9
Szlovénia 6,2 5,4 4,1 4,5 5,6 5,5 5,9 5,5 4,8 5,0 3,9 2,8
Szlovákia 2,4 3,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 5,0
Finnország 3,0 2,5 2,6 3,0 3,3 3,2 3,2 3,3 2,8 2,6 2,7 2,0
Svédország 5,9 6,2 6,9 5,2 3,4 4,0 4,2 1,0 1,2 0,9 0,9 1,5
Nagy-Britannia 2,8 2,8 1,1 1,2 1,2 3,4 3,4 2,8 2,4 2,4 2,0 0,3
Izland 4,7 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 3,5 3,5
Norvégia 11,6 12,9 13,3 8,2 4,4 5,3 6,5 –0,5 –2,1 –2,2 –3,1 0,5
Svájc 2,0 1,2 0,3 0,9 1,0 0,7 0,7 0,3 0,5 0,3 0,3 –0,4
Macedónia 0,1 0,0 0,2 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,3 –0,3 –0,5 –0,5 –0,4
Szerbia 1,5 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,3 1,4 1,3
Törökország 24,8 23,7 17,2 16,6 16,4 15,3 14,7 13,8 16,0 14,0 10,3 9,7
Egyesült Államok 2,7 2,9 2,6 2,2 2,5 2,6 2,3 2,4 2,5 2,2 2,4 2,5