Termékexport, összesen (2018. O–2019. Sz)

Forgalmi érték és százalékos változás

A külkereskedelmi statisztika a termékeknek az adatszolgáltató ország és a világ többi országa közötti mozgását fedi le. Termék minden mozgatható tulajdon, beleértve az elektromos áramot is. A tábla az Európai Unió és az eurózóna exportjának szezonálisan kiigazított értékadatait mutatja. Az export fob-paritáson szerepel, vagyis csak az adatszolgáltató ország területén felmerülő biztosítási, szállítási költségek kerülnek beszámításra. A nyers tagállami értékadatokat az egyes országok munkanapjainak megfelelően munkanaphatással kiigazítják, majd a szezonális hatásoktól is megtisztítják, mielőtt előállítanák belőlük az uniós és eurózónás aggregátumokat.
2018. O 2018. N 2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz
Forgalmi érték, millió euró, szezonálisan kiigazítva
Eurózóna (19 ország) 193 722,4 192 393,3 193 440,1 195 477,7 194 520,1 196 150,7 193 066,5 195 436,4 193 849,6 193 716,6 194 314,5 195 562,0
EU–28 166 613,6 164 265,8 162 991,5 166 788,4 165 977,0 166 960,0 170 615,3 171 220,3 169 122,1 167 818,2 167 428,7 169 081,3
Előző hónaphoz viszonyított százalékos változás, szezonálisan kiigazítva
Eurózóna (19 ország) 1,2 –0,7 0,5 1,1 –0,5 0,8 –1,6 1,2 –0,8 –0,1 0,3 0,6
EU–28 –0,6 –1,4 –0,8 2,3 –0,5 0,6 2,2 0,4 –1,2 –0,8 –0,2 1,0
Előző év azonos hónapjához viszonyított százalékos változás, szezonálisan nem kiigazítva
Eurózóna (19 ország) 11,2 2,3 –1,8 2,2 5,9 2,9 5,4 7,0 –5,3 6,0 –2,7 5,2
EU–28 13,0 2,7 –3,7 1,9 6,3 1,1 10,4 10,8 –4,6 6,3 –3,4 4,4