Külkereskedelmi egyenleg (2018. O–2019. Sz)

Forgalmi érték, millió euró, szezonálisan kiigazítva

A külkereskedelmi egyenleg a termékexport és -import különbsége. A termékexport az eurózóna vagy az Európai Unió valamely tagállamából egy nem tagállamba irányuló mozgásokat fed le, míg a termékimport a nem tagállamokból a tagállamokba irányuló mozgásokat. Az export értéke fob-, az importé cif-paritáson szerepel. Termék minden mozgatható tulajdon, beleértve az elektromos áramot is. Az adatok millió euróban, naptár- és szezonális hatásoktól megtisztítva szerepelnek.
2018. O 2018. N 2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz
Extra-euro area (EA19)
Eurózóna (19 ország) 12 029,9 14 372,2 15 082,9 16 750,7 19 321,6 16 983,4 15 578,9 18 604,6 17 652,7 17 118,5 19 712,4 18 331,9
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Extra-EU28
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
EU–28 –7 643,8 –6 263,5 –7 346,4 –5 934,4 –2 251,3 –2 110,5 338,6 2 631,3 2 491,1 –7 178,9 –5 934,5 –5 145,0