Energiahordozók (SITC 3) külkereskedelme, adatszolgáltató ország szerint (2007–2018)

Millió ECU/euró

Az import értéke cif-, az exporté fob-paritáson szerepel. (Cif: a behozott áru piaci értéke az importáló ország vámhatárán, beleértve a szállítással kapcsolatos összes – a vámhatárig felmerülő – költséget és a szállítás alatti biztosítást. Fob: a kivitt áru piaci értéke az exportáló ország vámhatárán, beleértve az árunak a vámhatárig történő szállításával kapcsolatban felmerülő szállítási és biztosítási költségeket.) Az egyenleg az export és az import különbözetével egyezik meg.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Egyenleg, millió ECU/euró
EU–28 –275 173,6 –375 439,5 –241 240,1 –306 001,1 –394 947,5 –421 942,7 –378 186,7 –334 773,8 –243 203,3 –189 735,5 –234 694,3 –297 563,1
Eurózóna (19 ország) –239 398,3 –318 841,2 –208 278,8 –263 649,4 –333 857,5 –353 297,0 –317 088,8 –276 368,9 –200 904,1 –157 465,2 –192 803,5 –241 671,6
Belgium –12 556,3 –18 745,8 –11 286,6 –13 482,1 –17 588,6 –19 398,4 –17 752,9 –15 239,0 –11 173,5 –9 399,5 –10 883,9 –15 953,8
Bulgária –2 352,9 –2 981,6 –1 862,7 –2 184,1 –2 591,8 –2 891,9 –2 608,6 –2 390,7 –1 722,4 –1 156,4 –1 579,2 –1 902,6
Csehország –4 463,4 –6 649,1 –4 020,2 –5 442,9 –7 183,4 –7 513,8 –7 511,8 –6 196,0 –4 095,0 –3 628,2 –4 929,5 –6 101,6
Dánia 4 238,4 3 963,1 2 308,0 2 237,2 1 625,9 1 938,4 813,4 90,6 110,0 –26,3 –264,9 –690,6
Németország –60 148,0 –87 723,9 –60 430,8 –73 584,9 –95 683,0 –98 114,9 –96 387,5 –83 187,3 –59 733,8 –47 434,9 –55 437,0 –65 974,7
Észtország –577,3 –680,6 –318,3 –225,0 –62,9 –241,6 –420,9 –419,4 –319,5 –214,8 –154,0 –271,5
Írország –4 643,1 –5 742,6 –3 837,0 –4 706,3 –5 612,3 –5 273,7 –5 709,3 –5 260,6 –4 054,7 –3 044,2 –3 532,0 –4 522,0
Görögország –6 644,9 –9 272,8 –5 286,8 –6 857,2 –7 414,4 –7 631,1 –6 635,1 –6 042,4 –3 796,2 –2 831,8 –3 235,6 –4 474,0
Spanyolország –32 264,0 –40 702,7 –24 719,1 –31 611,0 –40 059,9 –39 117,6 –34 521,7 –30 144,4 –21 578,4 –16 736,1 –20 823,0 –24 949,5
Franciaország –43 364,1 –56 505,8 –38 288,8 –47 344,1 –62 138,4 –68 185,3 –64 701,3 –54 280,7 –39 413,8 –31 688,2 –39 007,4 –45 005,4
Horvátország –1 697,2 –2 437,2 –1 600,1 –1 730,4 –2 398,4 –2 447,2 –2 219,0 –1 736,2 –1 516,1 –1 247,7 –1 403,2 –1 663,7
Olaszország –46 259,6 –58 360,7 –41 234,8 –51 382,7 –59 809,2 –61 526,5 –53 159,6 –42 444,5 –33 051,0 –26 199,7 –32 733,6 –39 955,4
Ciprus –899,1 –1 221,8 –854,8 –1 150,2 –1 332,4 –1 470,4 –1 150,3 –1 032,9 –721,9 –627,3 –819,7 –888,5
Lettország –979,1 –1 345,9 –830,5 –876,3 –1 110,6 –1 342,2 –1 273,3 –1 105,4 –865,3 –617,7 –793,3 –988,7
Litvánia –1 211,3 –1 870,3 –1 108,8 –1 982,3 –2 382,4 –2 497,4 –2 141,1 –1 714,0 –1 339,0 –1 001,3 –1 255,6 –1 813,4
Luxemburg –1 967,5 –2 519,3 –1 524,0 –1 942,4 –2 534,5 –2 777,3 –2 523,5 –2 195,0 –1 593,1 –1 311,5 –1 565,7 –2 010,8
Magyarország –4 659,4 –6 702,0 –4 588,9 –5 055,7 –6 089,7 –6 304,1 –6 431,6 –6 496,7 –4 610,4 –3 610,2 –4 677,2 –5 148,9
Málta –83,5 –142,8 –3,5 69,9 –194,5 –875,2 –690,2 –1 264,0 –848,8 –851,7 –727,9 –1 053,1
Hollandia –7 324,3 –4 360,2 –4 464,2 –9 321,0 –12 475,5 –16 769,7 –8 949,9 –10 512,9 –7 251,4 –3 998,9 –5 402,1 –10 798,7
Ausztria –7 946,3 –10 197,4 –6 817,4 –8 556,9 –11 379,2 –12 457,1 –11 277,9 –9 839,5 –7 865,0 –6 636,2 –7 934,3 –9 482,3
Lengyelország –8 105,8 –11 090,2 –7 051,8 –9 449,5 –12 435,9 –13 299,0 –10 677,3 –10 763,8 –6 952,7 –6 096,2 –9 351,3 –14 080,1
Portugália –6 368,2 –8 204,2 –4 958,1 –6 032,4 –7 378,7 –7 942,1 –6 227,4 –6 177,4 –4 115,7 –3 073,1 –4 212,9 –5 037,2
Románia –3 266,0 –4 031,3 –1 916,8 –2 752,2 –3 617,3 –4 056,8 –2 728,9 –2 120,2 –1 460,6 –1 604,2 –2 455,3 –3 288,8
Szlovénia –1 642,3 –2 338,3 –1 427,9 –1 818,0 –2 287,2 –2 434,3 –1 989,1 –1 525,8 –1 203,5 –842,0 –1 124,3 –1 349,7
Szlovákia –2 740,4 –3 865,6 –2 792,0 –3 843,1 –4 533,5 –4 295,6 –4 368,9 –3 055,7 –2 429,7 –2 000,7 –2 467,8 –3 546,6
Finnország –4 658,2 –6 415,4 –4 337,5 –5 256,3 –7 350,4 –5 150,8 –5 234,9 –4 956,3 –3 854,4 –2 992,8 –3 597,9 –4 674,0
Svédország –5 618,4 –6 743,4 –3 818,5 –6 065,6 –7 275,6 –7 194,1 –6 666,7 –5 721,2 –3 836,2 –3 746,5 –4 342,6 –5 939,6
Nagy-Britannia –8 839,8 –12 860,6 –6 483,3 –7 990,1 –19 823,9 –25 874,2 –22 949,6 –18 784,2 –16 074,7 –12 216,7 –13 997,9 –16 583,2
Izland –65,0 –194,0 –164,0 –100,0 –368,0 –440,0 –445,0 –447,0 –340,0 –288,0 –381,0 –535,0
Liechtenstein .. 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Norvégia 7 478,0 6 106,0 4 401,0 3 866,0 6 604,0 7 002,0 5 021,0 3 699,0 2 533,0 .. .. ..
Svájc –1 741,0 –2 561,0 –1 393,0 –1 890,0 –2 292,0 –1 890,0 –2 796,0 –2 608,0 –872,0 –680,0 –820,0 –1 132,0
Montenegró –155,0 –150,0 –92,0 –49,0 –70,0 –74,0 16,0 –17,0 –19,0 –12,0 –37,0 3,0
Macedónia –437,0 –247,0 –299,0 –341,0 –409,0 –300,0 –229,0 –229,0 –156,0 –133,0 –128,0 –126,0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia –1 584,0 –2 133,0 –1 263,0 –1 537,0 –1 735,0 –1 424,0 –1 593,0 –1 502,0 –1 291,0 –950,0 –1 278,0 –1 773,0
Törökország –13 413,0 –15 993,0 –10 541,0 –15 033,0 –6 417,0 –6 006,0 –6 842,0 –7 149,0 –7 017,0 –6 433,0 –8 831,0 –12 204,0
Export, millió ECU/euró
EU–28 66 702,2 84 730,9 58 654,2 78 996,4 100 214,4 125 755,2 121 911,4 109 449,9 85 594,3 74 865,4 99 428,6 114 903,7
Eurózóna (19 ország) 66 610,6 84 338,0 56 661,1 76 057,1 99 543,0 123 728,0 123 930,9 111 784,9 88 300,2 77 507,7 99 093,4 113 347,8
Belgium 22 097,3 29 973,8 20 084,3 27 361,8 37 002,8 39 918,3 45 249,9 40 417,7 29 876,8 24 903,9 31 783,2 37 220,1
Bulgária 1 995,3 2 500,0 1 511,8 2 102,2 2 787,7 3 449,6 3 349,8 2 807,1 2 379,6 2 081,4 2 639,6 2 395,4
Csehország 2 438,3 3 390,1 2 936,9 3 719,3 4 455,2 4 722,5 3 731,5 3 587,5 4 269,4 2 849,0 2 953,7 3 521,4
Dánia 7 869,0 9 497,0 6 120,4 6 953,2 8 090,8 9 259,6 8 562,3 6 404,8 5 151,7 3 996,8 4 478,9 5 048,5
Németország 23 071,3 26 447,8 17 371,6 20 375,4 27 114,0 31 879,0 30 736,5 29 872,3 29 081,1 23 078,2 25 921,8 31 723,0
Észtország 1 001,9 1 026,2 1 073,4 1 355,6 2 026,3 1 839,2 1 243,9 1 301,6 1 052,6 914,8 1 237,8 2 137,5
Írország 686,6 832,1 594,8 895,0 1 253,5 1 846,7 1 121,2 1 235,7 1 068,1 815,5 1 213,9 1 405,0
Görögország 3 271,0 4 576,2 3 535,3 5 421,3 7 399,8 10 649,4 10 597,4 10 257,2 7 547,0 6 896,7 8 979,5 11 484,4
Spanyolország 10 163,9 14 223,3 9 188,3 12 590,0 16 486,3 23 038,7 22 819,3 24 438,4 16 956,5 13 794,7 19 882,3 22 768,4
Franciaország 17 108,8 23 026,9 13 598,1 15 471,2 20 534,1 21 307,5 18 652,1 18 191,0 14 697,2 11 180,2 14 184,3 17 484,3
Horvátország 1 165,0 1 222,1 964,6 1 113,1 1 154,7 1 320,1 1 369,9 1 441,8 1 293,6 1 177,8 1 508,6 1 573,3
Olaszország 14 451,8 18 455,7 11 027,2 16 410,5 19 289,4 23 362,0 18 779,8 15 869,3 14 120,9 11 455,4 15 188,5 17 289,4
Ciprus 168,4 230,5 134,9 162,2 249,8 260,9 246,1 234,2 400,1 469,9 637,0 1 013,5
Lettország 223,6 245,5 280,0 373,3 738,3 820,4 833,7 924,1 798,7 608,5 620,2 686,9
Litvánia 1 680,3 3 966,9 2 519,5 3 672,3 5 141,1 5 690,7 5 713,7 4 335,3 3 781,7 3 174,8 3 920,6 4 259,0
Luxemburg 89,6 101,5 111,2 99,1 95,8 96,4 94,6 87,9 54,9 7,3 9,9 13,0
Magyarország 1 947,9 2 686,7 1 465,6 2 030,5 2 902,1 3 284,6 2 935,4 2 839,1 2 096,6 1 731,8 3 071,0 4 632,7
Málta 287,7 345,6 419,7 641,9 987,0 945,4 528,0 192,4 311,2 238,4 433,2 394,7
Hollandia 53 140,7 72 596,9 48 387,2 64 087,5 83 521,6 104 516,5 101 571,3 88 317,3 66 959,2 59 044,8 72 618,9 82 703,6
Ausztria 3 210,2 4 151,1 3 036,3 3 597,8 4 238,8 4 654,1 3 482,1 3 184,2 2 671,5 2 297,4 2 802,3 3 284,7
Lengyelország 3 899,4 4 932,8 3 012,9 4 954,1 6 633,4 7 164,3 7 338,5 6 874,1 5 884,3 4 606,7 5 147,0 5 832,6
Portugália 1 724,6 2 157,4 1 540,3 2 389,0 3 070,1 3 760,6 4 922,8 4 016,9 3 855,2 3 172,9 3 993,0 4 009,9
Románia 2 235,1 3 059,2 1 735,4 1 978,5 2 598,4 2 632,2 2 728,4 3 336,3 2 579,5 2 205,1 2 525,5 2 941,6
Szlovénia 429,2 652,8 529,1 801,3 1 291,5 1 379,5 1 433,8 1 486,4 1 386,0 1 248,1 1 644,6 1 876,3
Szlovákia 1 993,9 2 435,4 1 826,2 2 342,9 3 608,4 3 675,3 3 591,9 2 903,3 2 412,1 1 878,9 2 411,9 2 323,6
Finnország 3 622,4 4 608,5 2 948,8 4 270,2 5 829,8 6 578,3 7 196,2 6 353,5 3 889,6 4 188,5 5 058,6 5 850,6
Svédország 6 773,6 9 875,1 6 126,0 8 979,0 10 718,8 13 505,2 10 674,3 10 850,7 8 306,1 7 591,6 9 416,8 11 199,9
Nagy-Britannia 34 087,6 42 902,2 29 010,2 39 673,6 47 393,7 51 990,8 46 997,7 41 726,9 29 906,2 23 650,0 31 780,1 40 395,4
Izland 23,0 24,0 9,0 16,0 30,0 40,0 30,0 40,0 38,0 28,0 30,0 49,0
Liechtenstein .. 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Norvégia 7 851,0 6 651,0 5 040,0 4 592,0 7 774,0 8 358,0 6 544,0 4 742,0 3 888,0 .. .. ..
Svájc 185,0 267,0 161,0 210,0 263,0 330,0 313,0 321,0 250,0 200,0 254,0 345,0
Montenegró 3,0 3,0 3,0 15,0 47,0 39,0 90,0 44,0 39,0 41,0 33,0 50,0
Macedónia 118,0 35,0 142,0 171,0 249,0 167,0 71,0 48,0 43,0 40,0 61,0 74,0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia 141,0 203,0 185,0 206,0 242,0 167,0 254,0 155,0 138,0 134,0 167,0 217,0
Törökország 2 552,0 3 642,0 2 119,0 2 719,0 3 455,0 4 131,0 3 339,0 2 969,0 2 757,0 2 014,0 2 673,0 2 126,0
Import, millió ECU/euró
EU–28 341 875,8 460 170,4 299 894,3 384 997,4 495 161,9 547 697,9 500 098,1 444 223,7 328 797,5 264 600,8 334 122,9 412 466,8
Eurózóna (19 ország) 306 008,9 403 179,1 264 939,9 339 706,5 433 400,6 477 024,9 441 019,6 388 153,8 289 204,3 234 972,9 291 896,9 355 019,4
Belgium 34 653,6 48 719,6 31 371,0 40 843,8 54 591,4 59 316,6 63 002,8 55 656,7 41 050,3 34 303,4 42 667,2 53 173,9
Bulgária 4 348,1 5 481,6 3 374,5 4 286,3 5 379,4 6 341,4 5 958,3 5 197,8 4 102,0 3 237,8 4 218,8 4 298,0
Csehország 6 901,7 10 039,2 6 957,1 9 162,1 11 638,6 12 236,3 11 243,4 9 783,6 8 364,4 6 477,1 7 883,3 9 623,0
Dánia 3 630,6 5 533,8 3 812,4 4 716,1 6 464,9 7 321,2 7 748,9 6 314,2 5 041,7 4 023,1 4 743,9 5 739,1
Németország 83 219,3 114 171,8 77 802,4 93 960,3 122 797,0 129 993,9 127 124,0 113 059,6 88 814,9 70 513,1 81 358,8 97 697,7
Észtország 1 579,3 1 706,9 1 391,7 1 580,6 2 089,2 2 080,9 1 664,8 1 721,0 1 372,2 1 129,6 1 391,8 2 408,9
Írország 5 329,7 6 574,7 4 431,8 5 601,3 6 865,8 7 120,4 6 830,6 6 496,3 5 122,8 3 859,7 4 746,0 5 927,0
Görögország 9 915,9 13 849,0 8 822,0 12 278,5 14 814,2 18 280,4 17 232,5 16 299,6 11 343,1 9 728,5 12 215,1 15 958,5
Spanyolország 42 427,9 54 925,9 33 907,4 44 201,0 56 546,2 62 156,4 57 341,0 54 582,8 38 534,8 30 530,8 40 705,4 47 717,9
Franciaország 60 472,8 79 532,7 51 886,9 62 815,3 82 672,5 89 492,8 83 353,4 72 471,7 54 111,0 42 868,4 53 191,8 62 489,7
Horvátország 2 862,3 3 659,3 2 564,8 2 843,5 3 553,2 3 767,3 3 588,9 3 178,0 2 809,8 2 425,5 2 911,8 3 237,0
Olaszország 60 711,3 76 816,4 52 262,1 67 793,2 79 098,7 84 888,4 71 939,4 58 313,7 47 171,9 37 655,1 47 922,1 57 244,8
Ciprus 1 067,5 1 452,3 989,7 1 312,4 1 582,2 1 731,2 1 396,4 1 267,2 1 121,9 1 097,2 1 456,7 1 902,1
Lettország 1 202,7 1 591,4 1 110,5 1 249,6 1 848,9 2 162,6 2 107,1 2 029,5 1 664,0 1 226,3 1 413,5 1 675,7
Litvánia 2 891,6 5 837,1 3 628,3 5 654,6 7 523,5 8 188,1 7 854,8 6 049,4 5 120,7 4 176,1 5 176,3 6 072,4
Luxemburg 2 057,1 2 620,8 1 635,2 2 041,5 2 630,4 2 873,7 2 618,1 2 282,9 1 648,0 1 318,9 1 575,5 2 023,8
Magyarország 6 607,3 9 388,7 6 054,6 7 086,2 8 991,8 9 588,7 9 367,0 9 335,8 6 707,0 5 342,1 7 748,1 9 781,7
Málta 371,2 488,5 423,2 572,0 1 181,5 1 820,6 1 218,3 1 456,4 1 160,0 1 090,1 1 161,1 1 447,8
Hollandia 60 465,0 76 957,2 52 851,3 73 408,5 95 997,2 121 286,1 110 521,2 98 830,2 74 210,6 63 043,6 78 021,0 93 502,3
Ausztria 11 156,5 14 348,6 9 853,7 12 154,7 15 618,0 17 111,2 14 760,0 13 023,7 10 536,5 8 933,7 10 736,6 12 767,0
Lengyelország 12 005,2 16 023,0 10 064,7 14 403,5 19 069,4 20 463,3 18 015,8 17 637,9 12 837,0 10 702,8 14 498,3 19 912,7
Portugália 8 092,8 10 361,5 6 498,4 8 421,3 10 448,9 11 702,7 11 150,1 10 194,3 7 970,9 6 246,1 8 205,9 9 047,1
Románia 5 501,1 7 090,5 3 652,2 4 730,8 6 215,7 6 689,0 5 457,3 5 456,5 4 040,1 3 809,3 4 980,8 6 230,4
Szlovénia 2 071,5 2 991,1 1 957,0 2 619,3 3 578,7 3 813,9 3 422,9 3 012,2 2 589,5 2 090,1 2 769,0 3 226,0
Szlovákia 4 734,3 6 301,1 4 618,3 6 186,1 8 141,9 7 970,9 7 960,9 5 959,0 4 841,8 3 879,6 4 879,7 5 870,2
Finnország 8 280,6 11 024,0 7 286,3 9 526,5 13 180,2 11 729,1 12 431,1 11 309,8 7 744,0 7 181,4 8 656,5 10 524,6
Svédország 12 391,9 16 618,4 9 944,5 15 044,6 17 994,3 20 699,3 17 341,0 16 571,9 12 142,3 11 338,1 13 759,4 17 139,4
Nagy-Britannia 42 927,4 55 762,8 35 493,6 47 663,8 67 217,6 77 865,0 69 947,4 60 511,1 45 980,9 35 866,7 45 778,0 56 978,6
Izland 88,0 218,0 173,0 116,0 398,0 480,0 476,0 487,0 378,0 316,0 410,0 584,0
Liechtenstein .. 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norvégia 373,0 545,0 639,0 727,0 1 170,0 1 357,0 1 523,0 1 042,0 1 355,0 .. .. ..
Svájc 1 926,0 2 828,0 1 555,0 2 100,0 2 555,0 2 220,0 3 109,0 2 929,0 1 122,0 879,0 1 074,0 1 477,0
Montenegró 157,0 152,0 95,0 64,0 116,0 113,0 74,0 61,0 59,0 53,0 70,0 47,0
Macedónia 555,0 281,0 442,0 512,0 658,0 468,0 300,0 277,0 199,0 173,0 189,0 199,0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia 1 725,0 2 336,0 1 448,0 1 743,0 1 977,0 1 592,0 1 847,0 1 657,0 1 428,0 1 083,0 1 444,0 1 990,0
Törökország 15 965,0 19 635,0 12 661,0 17 752,0 9 872,0 10 137,0 10 182,0 10 118,0 9 775,0 8 447,0 11 504,0 14 330,0