Biztosítások, a foglalkoztatottak száma a vállalkozás típusa szerint (2001–2012)

A foglalkoztatott személyek – élet-ág: az alkalmazásban állók, a dolgozó tulajdonosok, a partnerek és a nem fizetett segítő családtagok, a vállalkozáson kívüli fizetett személyek, például értékesítők, szállítók és javító/fenntartó személyzet. A szabadságon levő és sztrájkoló személyek számát is tartalmazza, de nem tartalmazza a határozatlan időre távollevőkét. A részmunkaidőben dolgozó, szezonálisan foglalkoztatottak, tanoncok, távmunkások számát tartalmazza. Nem tartalmazza a más vállalkozás által foglalkoztatott személyek és a más vállalkozás által foglalkoztatott javító/fenntartó személyzet, valamint a katonai szolgálaton levő személyek számát.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Life insurance enterprises
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 822 822 814 812 823 .. .. .. .. .. ..
Bulgária 617 643 795 811 894 1 190 981 1 202 1 247 1 097 1 153 1 087
Csehország ..b ..b 201 331 392 452 511 ..b ..b ..b ..b ..b
Dánia 1 838 .. 1 969 .. .. 375 3 918 4 4 4 4 4
Németország 57 849 49 914 55 874 .. 49 344 48 232 40 662 33 864 28 099 28 997 27 567 26 605
Észtország 154 116 97 228 204 387 427 226 207 216 209 209
Írország .. .. .. .. .. .. 5 420 .. .. .. .. ..
Görögország .. 2 386 2 122 2 158 1 753 1 644 1 598 1 607 1 769 1 293 1 488 1 464
Spanyolország 2 470 4 609 6 904 2 5 570 3 428 3 287 3 956 3 785 3 660 3 738 3 944
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. 4 851p 6 262 6 464 6 579 6 154
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olaszország 3 432 3 671 .. 4 230 4 518 .. 2 994 3 263 3 229 3 502 3 433 3 515
Ciprus .. .. 52p 53p 43p 41p ..p 0 0 0 0 0p
Lettország 122 123 149 309 266 241 234 294 244 250 138 123
Litvánia 225 461 619 566 544 423 360 373 380 353 497 545
Luxemburg 1 412 .. 1 487 1 532 1 646 1 754 .. .. .. .. .. ..
Magyarország 3 081 2 638 2 748 2 817 586 643 738 840 839 888 1 031 913
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 9 400 9 000 7 900 7 000 4 800 4 800 10 884 12 180 12 689 11 019 9 241 ..
Ausztria .. .. 108 .. .. .. 0 99 206 41 .. 39
Lengyelország 9 452 8 023 7 536 6 970 6 836 6 816 10 209 .. .. .. .. ..
Portugália 884 899 892 881 866 824 820 773 763 807 724 735
Románia .. .. 1 499 1 396 1 372 994 1 260 1 2 126 1 233 1 265 1 317
Szlovénia ..b ..b ..b 0 ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Szlovákia .. 637 336 319 351 431 452 1 729 3 607 514 484 557
Finnország 851 922 918 940 771 789 747 852 859 .. 1 013 ..
Svédország 4 100 6 200 5 700 5 600 4 400 5 570 5 347 5 870 5 447 5 424 4 862 4 703
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. ..m ..m ..m ..b ..m
Izland 41 47 .. 23 22 22 .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. 2 152 .. .. 0 2 877 000 ..b 2 708 2 000 2 000 2 000
Svájc 15 792 .. .. .. .. .. .. 7 404 8 180 6 824 5 875 5 597
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Non-life insurance enterprises
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 7 223 7 113 6 844 6 907 7 820 6 009 .. .. .. .. .. ..
Bulgária 2 581 2 789 3 096 3 210 3 499 4 316 4 393 4 943 5 112 4 917 4 969 4 747
Csehország 1 000p 835 633 569 637 672 883 1 059 1 215 1 229 1 322 1 322
Dánia 11 546 .. 8 977 .. .. 10 391 12 058 12 12 12 12 12
Németország 158 320 161 289 160 061 .. 141 887 130 787 122 523 113 907 108 567 111 058 113 867 115 494
Észtország 955 769 758 1 216 1 130 1 748 1 148 1 623 1 458 1 461 1 399 1 448
Írország .. .. .. .. .. .. 6 748 .. .. .. .. ..
Görögország .. 1 074 557 540 776 767 2 369 2 815 3 298 3 075 2 998 3 115
Spanyolország 18 253 19 195 19 319 18 004 17 862 18 421 23 894 18 335 17 976 19 229 16 860 17 135
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. 101 002p 103 713 104 761 107 659 103 281
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olaszország 12 095 12 170 .. 10 394 10 224 .. 9 784 9 938 9 717 8 929 8 539 8 539
Ciprus .. .. 757p 821p 922p 929p ..p ..b ..b ..b ..b ..b
Lettország 2 1 663 2 688 6 215 5 259 3 178 4 219 4 518 3 594 3 427 2 911 2 655
Litvánia 4 062 5 367 6 041 5 927 4 911 4 502 4 722 4 751 3 870 3 406 2 591 2 404
Luxemburg 890 .. 1 022 967 1 071 1 073 .. .. .. .. .. ..
Magyarország 726 669 693 685 268 321 407 480 617 652 651 648
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 38 100 38 800 45 700 41 200 40 600 40 600p 45 300 28 064 28 066 22 316 18 865 ..
Ausztria .. .. 2 278 .. .. .. 1 3 469 1 420 3 977 .. 3 616
Lengyelország 23 159 23 221 22 726 23 028 22 714 22 624 25 992 .. .. .. .. ..
Portugália 5 387 5 573 5 283 4 860 4 750 4 596 4 565 4 702 4 414 4 281 4 030 3 977
Románia .. .. 9 956 13 087 11 747 14 200 15 262 16 14 490 14 526 13 519 12 210
Szlovénia ..b ..b ..b ..b ..b ..b 377 410 442 437 441 427
Szlovákia .. 72 70 90 62 172 178 267 210 159 116 ..b
Finnország 10 401 7 722 7 754 7 648 7 933 8 323 6 758 8 416 8 455 .. ..b ..
Svédország 13 600 11 100 10 600 10 500 5 900 14 460 14 557 14 606 14 468 14 215 14 190 14 455
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. ..m ..m ..m ..b ..m
Izland 466 508 .. 538 551 548 .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. 4 841 .. .. 0 3 518 000 ..b 5 906 2 000 2 000 3 000
Svájc 38 537 .. .. .. .. .. .. 33 064 31 043 27 319 27 662 27 921
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Composite insurance enterprises
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 20 032 20 004 19 060 18 713 18 221 18 014 .. .. .. .. .. ..
Bulgária .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csehország 14 000p 14 814 14 832 14 180 13 654 13 377 13 255 13 554 13 248 11 783 12 479 12 479
Dánia 76 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Németország .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Észtország .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Írország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Görögország .. 5 007 6 695 6 859 6 338 5 969 5 047 4 366 3 204 3 098 3 057 2 247
Spanyolország 22 529 23 523 21 749 26 25 462 25 940 20 638 26 738 26 101 27 085 24 272 25 361
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. 44 118p 42 312 41 476 40 429 40 801
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olaszország 25 963 23 973 .. 24 966 24 733 .. 25 632 26 032 28 605 28 803 28 845 28 744
Ciprus .. .. 815p 813p 802p 780p ..p 846 784 865 844 902p
Lettország .. .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg .. .. 0 0 0 0 .. .. .. .. .. ..
Magyarország 26 164 25 328 25 111 25 217 9 368 9 515 9 887 10 037 9 315 8 747 7 961 7 672
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia .. .. 0 0 0 .. 0 0 0 0 .. ..
Ausztria .. .. 17 998 .. .. .. 19 5 805 21 010 17 985 .. 18 263
Lengyelország .. 0 0 0 0 .. 0 .. .. .. .. ..
Portugália 6 089 5 936 5 562 5 453 5 653 5 041 5 153 5 152 4 991 4 513 4 744 4 789
Románia .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 ..
Szlovénia 4 530 4 497 4 588 5 224p 5 314 5 356 5 461 5 434 5 494 5 429 5 324 5 428
Szlovákia .. 33 899 24 587 23 425 9 419 8 189 7 252 7 753 7 439 7 126 6 952 6 414
Finnország .. 0 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 ..
Svédország .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. ..m ..m ..m ..m ..m
Izland .. 0 .. 0 0 0 .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0
Svájc .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Specialist reinsurance enterprises
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bulgária .. .. 0 0 0 0 0 ..b ..b ..b ..b ..b
Csehország .. .. .. .. .. .. 0 ..b ..b ..b ..b ..b
Dánia .. .. 108 .. .. 118 19 0 0 0 0 0
Németország .. .. 7 058 .. 9 563 10 054 10 481 10 372 10 176 10 634 11 894 11 661
Észtország .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Írország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Görögország .. 240 152 168 289 192 0 0 0 0 0 0
Spanyolország 141 150 153 0 246 260 279 174 254 255 279 286
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. 1 678p 1 333 1 679 1 467 1 557
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olaszország 471 510 .. 414 379 .. 250 .. 0 0 0 0
Ciprus .. .. 37p 52p 42p 43p ..p ..b ..b 0 0 0
Lettország .. .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg 252 .. 226 213 192 216 .. .. .. .. .. ..
Magyarország .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia .. .. 4 5 5 0 0 .. 0 0 0 ..
Ausztria .. .. 5 097 .. .. .. 5 19 019 5 748 5 752 .. 5 512
Lengyelország .. 0 0 0 0 .. 0 .. .. .. .. ..
Portugália 37 ..b 38 18 11 18 10 10 10 10 14 3
Románia .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 ..
Szlovénia 52 ..b 58 66 70 73 ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Szlovákia .. .. 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0
Finnország 15 17 15 14 14 33 0 0 0 .. ..b ..
Svédország 16 20 20 20 20 ..b ..b 25 25 22 24 20
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. ..m ..m ..m ..b ..m
Izland 3 2 .. 2 2 2 .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0
Svájc 3 754 .. .. .. .. .. .. 4 197 4 145 4 169 4 354 4 617
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..