Nyugdíjalapok: nyugdíjhozzájárulások összesen (2001–2012)

Millió euró

Ez a mutató tartalmazza mindazon nyugdíjjárulékokat, amelyek az adott pénzügyi évben esedékesek, az érvényes nyugdíjszerződések értelmében, úgy mint a kötelező járulékok, egyéb rendszeres járulékok, további önkéntes befizetések, beérkező transzferek, egyéb hozzájárulások.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 1 159,00 .. 1 050,00 1 100,20 873,00 .. .. .. .. .. .. 2 009,90
Bulgária .. .. 38,40 38,40 51,00 53,80 80,50 55,20 35,40 39,80 33,80 32,50
Csehország 469,00 570,83 771,20 721,20 939,00 1 190,10 1 388,40 1 778,70 1 715,50 1 601,70 1 726,10 2 442,10
Dánia 82,00 .. 83,40 110,80 .. .. .. .. .. .. .. ..
Németország .. .. .. .. .. .. .. 8 218,00 10 768,00 12 007,00 8 302,00 7 145,00
Észtország .. 10,74 50,80 86,50 114,30 155,80 205,80 253,70 125,30 77,50 258,50 361,00
Írország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Görögország .. .. .. .. .. .. 11,10 10,80 12,30 18,70 11,80 12,80
Spanyolország 10 508,00 .. 11 332,00 12 486,80 13 637,00 17 209,00 15 757,00 19 452,00 16 050,00 15 504,00 14 347,00 14 986,00
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olaszország 3 422,00 .. 3 904,00 4 068,00 4 401,00 4,70 6,80 9,70 9,70 10,00 10,50 9,80
Ciprus .. .. .. .. .. .. .. 222,20 245,60 251,90p 257,40p 250,10p
Lettország .. 6,67 6,00 9,00 13,10 20,50 28,20 35,20 25,10 23,00 26,70 31,40
Litvánia .. .. .. 36,90 78,70 139,80 240,70 320,40 221,80 156,80 169,70 140,00
Luxemburg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Magyarország .. 805,00 324,50 372,20 410,90 1 529,60 1 446,50 2 449,30 2 023,20 2 165,50 407,80 345,90
Málta .. .. .. .. .. .. .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hollandia 14 199,00 .. 23 063,00 24 016,00 28 779,00 27 455,00 28 666,00 30 684,00 31 841,00 31 646,00 34 903,00 39 899,00
Ausztria 813,00 .. 709,60 772,90 700,50 931,40 1 020,00 1 158,60 1 111,80 1 265,50 1 007,20 1 188,00
Lengyelország .. 30,59 28,40 25,80 31,30 44,60 46,00 52,40 38,60 42,10 40,80 41,60
Portugália 2 170,00 .. 1 441,00 1 704,00 3 916,00 1 758,00 1 077,00 2 591,00 1 024,00 919,00 1 275,00 1 332,00
Románia .. .. .. .. .. .. .. ..m ..m ..m ..m ..m
Szlovénia 15 096,00 41,63 57,40 71,80 82,70 95,70 ..b 224,00 226,20 236,00 240,70 236,50
Szlovákia .. .. 103,40 83,60 367,50 733,50 861,80 1 013,40 1 083,70 1 013,00 1 055,30 1 074,60
Finnország 153,00 .. 96,00 99,00 69,00 62,00 37,00 182,00 83,90 31,20 542,10 17,60
Svédország 470,00 .. 647,40 716,70 708,50 .. .. .. .. .. .. ..
Nagy-Britannia 34 138,00 .. 44 392,30 48 840,40 57 095,60 73 711,00 .. 44 942,70 45 838,10 .. .. ..
Izland .. 662,40 746,40 721,00 965,00 902,10 .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 1 061,00 1 200,22 1 180,50 1 182,00 1 488,00 1 742,80 2 428,40 2 033,00 1 513,80 1 531,60 1 711,80 2 074,00
Svájc 32 980,00 33 317,00 .. 32 560,60 34 421,00 35 379,30 .. 41 329,60 41 789,30 49 220,10 55 827,50 56 636,30
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..