Közúti áruszállítás (2007–2018)

Ezer tonna és millió tonna-kilométer

Csak a szárazföldi és a belvízi szállítást figyelembe véve látható, hogy a szállítás területén bekövetkezett jelentős növekedés szinte teljes egészében a közúti közlekedésben valósult meg. Az EU és az EFTA országaiban 2000-ben a közúti áruszállítás jelentette a tonnakilométerben kifejezett áruszállítási teljesítmény 75%-át. Az 1990 és 2000 között megfigyelt növekedés Ausztriában, Németországban, Franciaországban nagyon magas volt. Ugyanebben az időszakban egyik adatszolgáltató ország sem számolt be csökkenésről e téren, és a közúti szállítás tonnakilométerben kifejezett teljesítményének növekedése az EU-ban és az EFTA országaiban átlagosan elérte a 40%-ot.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Thousand tonnes
EU–28 .. 17 148 889 15 215 996 ..b 14 997 029 13 962 740 13 772 040 13 989 203 14 130 167 14 245 082 14 668 624 ..b
EU–27 17 256 440 17 038 055 15 123 134 ..b 14 922 372 13 897 287 13 704 529 13 923 047 14 063 664 14 172 566 14 596 281 ..b
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 352 202 317 637 297 879 296 189 289 203 291 380 300 608 299 476 295 057 291 521 300 121 ..b
Bulgária 134 779 175 484 146 563 129 922 135 328 140 274 160 127 153 077 161 567 146 636 151 479 143 199
Csehország 453 533 431 858 370 115 355 911 349 278 339 314 351 517 386 243 438 907 431 889 459 433 479 235
Dánia 197 922 193 559 149 344 165 708 178 006 176 354 173 917 178 146 181 232 184 726 179 062 167 534
Németország 3 028 466 3 078 346 2 769 201 2 734 605 2 986 736 2 891 837 2 938 702 3 052 628 3 035 329 3 111 858 3 161 837 3 200 925
Észtország 39 988 42 312 30 088 27 315 32 913 31 321 31 080 27 358 28 162 34 581 28 969 28 494
Írország 310 237 253 115 142 126 123 116 109 661 106 465 107 222 112 825 117 090 140 743 146 543 148 765
Görögország 484 775 628 560 644 528 577 442 505 986 400 124 436 233 403 327 420 005 410 258 388 898 361 947
Spanyolország 2 408 762 2 120 241 1 710 946 1 566 270 1 466 146 1 238 703 1 124 480 1 184 586 1 258 261 1 285 164 1 409 090 1 474 486
Franciaország 2 258 028 2 203 204 1 939 431 2 015 493 2 090 616 2 008 370 1 999 869 1 918 572 1 796 755 1 727 611 1 714 292 1 806 476
Horvátország .. 110 833 92 862 74 980 74 657 65 453 67 512 66 157 66 503 72 516 72 343 74 009
Olaszország 1 496 878 1 520 415 1 468 954 1 527 763 1 339 672 1 121 313 1 023 872 963 056 957 006 901 503 885 451 920 732
Ciprus 39 945 41 619 28 523 32 247 26 050 22 964 16 122 14 585 14 402 19 682 25 595 29 308
Lettország 62 152 54 460 37 819 46 808 53 936 52 622 60 610 62 239 62 569 63 389 68 013 76 701
Litvánia 62 156 59 427 44 697 44 716 46 019 48 428 52 346 57 591 58 601 63 571 76 980 89 105
Luxemburg 57 874 58 529 52 649 60 725 60 687 54 482 51 480 58 723 52 547 57 779 56 594 ..
Magyarország 243 299 258 475 229 808 199 848 182 839 165 514 169 211 193 112 198 744 197 759 188 250 206 669
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 636 170 621 287 616 903 657 873 658 030 631 891 642 146 639 777 641 538 656 428 666 069 680 004
Ausztria 354 330 369 454 336 691 331 034 344 737 333 963 325 475 349 544 351 068 376 399 386 858 393 313
Lengyelország 984 237 1 093 406 1 170 478 1 216 083 1 322 237 1 245 053 1 300 608 1 300 382 1 264 960 1 313 657 1 501 811 1 390 184
Portugália 324 019 294 402 258 968 222 142 217 186 154 484 148 177 149 829 150 358 147 792 157 924 156 650
Románia 356 971 364 952 293 422 174 124 183 935 188 611 191 554 190 938 198 824 216 107 226 345 237 157
Szlovénia 89 036 91 239 75 287 81 025 75 615 62 759 65 340 74 143 70 509 75 033 86 212 85 406
Szlovákia 179 409 199 429 163 491 143 244 132 690 132 270 129 032 142 608 147 225 156 179 176 750 177 131
Finnország 422 161 423 613 350 588 397 813 317 740 299 397 274 637 280 131 271 912 278 957 280 744 274 346
Svédország 360 151 366 831 333 837 322 107 330 992 294 939 281 177 381 263 422 891 433 065 455 480 481 319
Nagy-Britannia 1 918 963 1 776 203 1 460 797 1 521 135 1 486 133 1 464 456 1 348 987 1 348 887 1 468 144 1 450 280 1 417 482 1 425 178
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein 613 638 575 ..b 600 550 651 .. .. .. .. ..
Norvégia 268 613 288 645 257 629 266 814 256 418 251 512 271 349 293 231 283 172 268 120 255 470 255 760
Svájc .. 290 244 284 157 281 992 303 014 300 479 295 647 303 167 289 215 284 617 291 346 292 912
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Millió tonna-kilométer
EU–28 .. 1 890 875 1 699 508 ..b 1 740 649 1 687 098 1 711 223 1 719 858 1 765 972 1 834 843 1 920 613 ..b
EU–27 1 914 205 1 879 833 1 690 081 ..b 1 731 723 1 678 449 1 702 090 1 710 477 1 755 533 1 823 506 1 908 779 ..b
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 42 085 38 356 36 174 35 002 33 107 32 105 32 796 31 808 36 078 35 192 34 220 ..b
Bulgária 14 624 15 322 17 742 19 433 21 214 24 372 27 097 27 854 32 297 35 409 35 150 26 950
Csehország 48 141 50 877 44 955 51 832 54 830 51 228 54 893 54 092 58 715 50 315 44 274 41 073
Dánia 20 960 19 480 16 876 15 018 16 120 16 679 16 072 16 184 15 500 16 094 15 502 14 992
Németország 343 447 341 532 307 547 313 104 323 833 307 009 305 744 310 142 314 816 315 774 313 149 316 772
Észtország 6 417 7 354 5 340 5 614 5 912 5 791 5 986 6 310 6 263 6 716 6 189 5 775
Írország 19 020 17 402 11 687 10 939 10 108 9 976 9 215 9 751 9 900 11 616 11 836 11 600
Görögország 27 791 28 850 28 585 29 815 20 597 20 839 16 583 19 223 19 764 24 560 28 377 29 279
Spanyolország 258 875 242 983 211 895 210 068 206 843 199 209 192 597 195 767 209 390 216 997 231 109 238 994
Franciaország 219 212 206 304 173 621 182 193 185 685 172 445 171 472 165 225 153 580 155 843 167 691 173 347
Horvátország .. 11 042 9 426 8 780 8 926 8 649 9 133 9 381 10 439 11 337 11 834 12 635
Olaszország 179 411 180 461 167 627 175 775 142 843 124 015 127 241 117 813 116 820 112 637 119 687 124 915
Ciprus 1 202 1 308 963 1 087 941 896 634 538 563 703 826 892
Lettország 13 204 12 344 8 115 10 590 12 131 12 178 12 816 13 670 14 690 14 227 14 972 14 997
Litvánia 20 278 20 419 17 757 19 398 21 512 23 449 26 338 28 067 26 485 30 974 39 099 43 590
Luxemburg 9 562 8 965 8 400 8 694 8 835 7 950 8 606 9 599 8 850 9 324 9 414 ..
Magyarország 35 805 35 759 35 373 33 721 34 529 33 736 35 818 37 517 38 353 40 002 39 684 37 948
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 77 921 78 159 72 675 76 836 75 543 70 085 72 081 72 338 68 900 67 779 67 533 68 559
Ausztria 37 402 34 313 29 075 28 659 28 542 26 089 24 213 25 260 25 458 26 138 25 978 25 763
Lengyelország 150 879 164 930 180 742 202 308 207 651 222 332 247 594 250 931 260 713 290 749 335 220 315 874
Portugália 46 203 39 091 35 808 35 368 36 453 32 935 36 555 34 863 31 835 34 877 34 186 32 963
Románia 59 524 56 386 34 269 25 889 26 349 29 662 34 026 35 136 39 023 48 176 54 704 58 762
Szlovénia 13 734 16 261 14 762 15 931 16 439 15 888 15 905 16 273 17 909 18 707 20 814 22 225
Szlovákia 27 159 29 276 27 705 27 575 29 179 29 693 30 147 31 358 33 540 36 139 35 411 35 586
Finnország 29 819 31 036 27 805 29 532 26 863 25 460 24 429 23 401 24 488 26 846 27 966 28 345
Svédország 40 540 42 370 35 047 36 268 36 932 33 481 33 529 41 964 41 502 42 673 41 851 43 478
Nagy-Britannia 170 991 160 296 139 536 146 685 148 733 150 949 139 703 135 393 150 101 155 042 153 939 159 137
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein 339 328 263 ..b 312 280 317 .. .. .. .. ..
Norvégia 19 375 20 595 18 447 19 751 19 188 20 171 21 317 21 594 23 136 20 910 21 385 21 159
Svájc .. 13 911 13 174 13 237 13 567 12 966 12 817 13 067 12 441 12 134 11 947 12 500
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..