Belvízi áruszállítás (2007–2018)

Ezer tonna és millió tonna-kilométer

Az elmúlt három évtized során a belvízi szállítás teljesítménye mindössze 17%-kal növekedett. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezen áruszállítási mód hatékonyságát tekintve nagy fejlődés következett be, mivel a teljesítménynövekedést számottevően kisebb járműállománnyal érte el az ágazat. Bizonyos országokban, így például Hollandiában a közúti szállítást követően a belvízi szállítás a második legnagyobb áruszállítási módozat, más országokban pedig még mindig jelentős piaci részesedéssel bír.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Thousand tonnes
EU–28 .. 525 620 446 746 527 152 534 634 537 502 536 522 551 015 543 848 547 538 553 457 540 974
EU–27 539 829 525 106 446 425 526 807 534 327 537 194 536 314 550 745 543 650 547 161 553 180 540 763
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 134 647 130 350 108 243 161 594 172 906 190 288 187 404 190 303 188 158 192 938 201 129 203 224
Bulgária 6 622 10 956 17 104 18 372 14 448 16 378 16 726 16 922 17 201 17 467 16 247 15 462
Csehország 1 141 752 804 833 911 838 608 802 850 832 510 390
Dánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Németország 248 966 245 674 203 868 229 607 221 966 223 170 226 864 228 489 221 369 221 349 222 731 197 904
Észtország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Írország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Görögország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Franciaország 76 004 72 753 67 889 72 632 68 434 68 568 68 721 65 345 63 003 65 162 63 247 59 582
Horvátország .. 6 416 5 381 6 928 5 184 5 934 5 823 5 377 6 642 6 409 6 221 5 182
Olaszország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ciprus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lettország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Litvánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 9 999 10 984 8 172 10 467 8 956 8 506 8 987 8 390 7 106 6 035 6 163 5 741
Magyarország 8 410 8 829 7 745 9 952 7 175 8 135 7 857 7 825 8 163 8 224 8 414 6 926
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 351 650 342 946 288 317 346 901 345 469 350 069 356 062 366 626 359 898 361 354 365 786 359 402
Ausztria 12 107 11 209 9 322 11 052 9 943 10 714 10 710 10 122 8 599 9 071 9 620 7 202
Lengyelország 6 444 6 101 3 374 2 820 3 143 2 574 3 185 5 899 5 036 3 911 3 604 3 126
Portugália .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Románia 29 425 30 295 24 743 32 088 29 396 27 946 26 858 27 834 30 020 30 484 29 043 29 714
Szlovénia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szlovákia 8 013 8 371 7 823 10 103 8 211 8 242 8 107 7 010 5 721 6 758 6 896 5 567
Finnország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svédország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Millió tonna-kilométer
EU–28 .. 146 733 132 450 155 104 141 531 149 609 152 377 150 526 147 152 146 426 147 039 134 758
EU–27 145 087 145 891 131 723 154 164 140 839 148 837 151 606 149 810 146 273 145 589 146 225 134 081
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 9 006 8 746 7 087 9 070 9 251 10 420 10 365 10 451 10 426 10 331 11 098 11 328
Bulgária 1 011 2 890 5 436 6 048 4 310 5 349 5 374 5 074 5 595 5 477 5 279 4 858
Csehország 36 28 33 43 42 38 25 27 33 36 25 23
Dánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Németország 64 711 64 056 55 652 62 278 55 027 58 488 60 070 59 093 55 315 54 347 55 518 46 901
Észtország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Írország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Görögország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Franciaország 9 208 8 896 8 673 9 445 9 029 8 905 9 201 8 789 8 506 8 307 7 513 7 264
Horvátország .. 842 727 940 692 772 771 716 879 836 813 678
Olaszország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ciprus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lettország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Litvánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxemburg 345 367 279 359 305 290 313 285 235 190 195 205
Magyarország 2 212 2 250 1 831 2 393 1 840 1 982 1 924 1 811 1 824 1 975 1 992 1 608
Málta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hollandia 46 486 46 234 37 863 46 517 46 410 47 535 48 641 49 327 48 535 48 798 49 015 47 242
Ausztria 2 597 2 359 2 003 2 375 2 123 2 191 2 353 2 177 1 806 1 962 2 022 1 489
Lengyelország 277 277 202 130 161 131 91 110 88 108 115 125
Portugália .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Románia 8 195 8 687 11 765 14 317 11 409 12 520 12 242 11 760 13 168 13 153 12 517 12 261
Szlovénia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szlovákia 1 004 1 101 899 1 189 931 986 1 006 905 741 903 933 778
Finnország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svédország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..