1.1. Népesség, népmozgalom (1941–)(1/2)

< >
Megnevezés 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A népesség száma, január 1.a
férfi 4 560 875b 4 423 420 4 804 043 5 003 651 5 188 709 4 984 904 4 851 012 4 836 980 4 818 456 4 804 113 4 793 115 4 784 579
4 755 199b 4 781 379 5 157 001 5 318 448 5 520 754 5 389 919 5 349 286 5 337 873 5 323 906 5 312 629 5 304 434 5 292 002
összesen 9 316 074b 9 204 799 9 961 044 10 322 099 10 709 463 10 374 823 10 200 298 10 174 853 10 142 362 10 116 742 10 097 549 10 076 581
Átlagéletkor, január 1.
férfi 31,0b 31,5 32,5 34,3 34,6 35,5 37,1 37,3 37,5 37,7 37,9 38,0
32,1b 33,3 34,8 37,0 37,7 39,0 41,1 41,3 41,6 41,8 42,0 42,2
összesen 31,6b 32,4 33,6 35,7 36,2 37,3 39,2 39,4 39,6 39,8 40,1 40,2
Ezer férfira jutó nő 1 043b 1 081 1 073 1 063 1 064 1 081 1 103 1 104 1 105 1 106 1 107 1 106
Népsűrűség 1 km2-re 100,1b 98,9 107,1 111,0 115,1 111,5 109,6 109,4 109,0 108,7 108,5 108,3
A házasságkötések
száma 79 074 107 820 88 566 96 612 80 331 66 405 43 583 46 008 45 398 43 791 44 234 44 528
ezer lakosra 8,5 11,7 8,9 9,3 7,5 6,4 4,3 4,5 4,5 4,3 4,4 4,4
A válások
száma 6 858c 12 556 16 590 22 841 27 797 24 888 24 391 25 506 25 046 24 638 24 804 24 869
ezer lakosra 0,5c 1,4 1,7 2,2 2,6 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5
Az élveszületések
száma 177 047 190 398 146 461 151 819 148 673 125 679 97 047 96 804 94 647 95 137 97 496 99 871
ezer lakosra 18,9 20,6 14,7 14,7 13,9 12,1 9,5 9,5 9,3 9,4 9,7 9,9
A halálozások
száma 123 349 105 718 101 525 120 197 145 355 145 660 132 183 132 833 135 823 132 492 135 732 131 603
ezer lakosra 13,2 11,4 10,2 11,6 13,6 14,0 13,0 13,1 13,4 13,1 13,5 13,1
A természetes szaporodás, fogyás (–)
száma 53 698 84 680 44 936 31 622 3 318 -19 981 -35 136 -36 029 -41 176 -37 355 -38 236 -31 732
ezer lakosra 5,7 9,2 4,5 3,1 0,3 -1,9 -3,4 -3,5 -4,1 -3,7 -3,8 -3,2
Teljes termékenységi arányszám 2,48d 2,54 2,02 1,98 1,91 1,87 1,31 1,30 1,27 1,27 1,30 1,34
Reprodukciós együttható
nyers 1,194d 1,223 0,975 0,956 0,932 0,912 0,633 0,633 0,614 0,621 0,631 0,654
tisztított 0,972d 1,060 0,918 0,915 0,904 0,891 0,624 0,624 0,606 0,614 0,623 0,646
Születéskor várható átlagos élettartam
férfi 54,95 59,28 65,89 66,31 65,45 65,13 68,15 68,26 68,29 68,59 68,56 69,03
58,24 63,40 70,10 72,08 72,70 73,71 76,46 76,56 76,53 76,91 76,93 77,35
összesen .. 61,36 68,03 69,20 69,02 69,33 72,32 72,43 72,43 72,78 72,76 73,21
Magzati veszteségek
terhességmegszakítások
száma .. 1 707e 162 160 192 283 80 882 90 394 56 404 56 075 53 789 52 539 48 689 46 324
száz élveszülöttre .. 0,9e 110,7 126,7 54,4 71,9 58,1 57,9 56,8 55,2 49,9 46,4
magzati halálozások
száma .. 38 428e 35 756 31 357 21 128 18 295 16 292 17 035 16 845 16 879 17 528 17 847
száz élveszülöttre .. 19,6e 24,4 20,6 14,2 14,6 16,8 17,6 17,8 17,7 18,0 17,9
összesen
száma .. 40 135e 197 916 223 640 102 010 108 689 72 696 73 110 70 634 69 418 66 217 64 171
száz élveszülöttre .. 20,5e 135,1 147,3 68,6 86,5 74,9 75,5 74,6 73,0 67,9 64,3
A csecsemőhalálozások
száma 20 458 17 327 6 976 5 449 3 443 1 863 789 693 690 628 607 571
ezer élveszülöttre 115,6 91,0 47,6 35,9 23,2 14,8 8,1 7,2 7,3 6,6 6,2 5,7
aA népesség száma 1990-ig népszámlálási adat, 2001-2011 között a népességszámok a 2001. február 1-jei, 2012-től pedig a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok.  bJanuár 31.  cAz adatok az akkori országterületre vonatkoznak.  dAz adat 1940–1941 évekre vonatkozik.  e1950. évi adat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011