Statisztikai szervezetek Magyarországon

NyitóoldalRólunkStatisztikai szervezetek Magyarországon

Hivatalos statisztikai szolgálat

Magyarországon a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján hivatalos statisztikai tevékenységet a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai látnak el.


A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek:

a) a Központi Statisztikai Hivatal;

b) a minisztériumok;

c) az Országos Bírósági Hivatal elnöke;

d) a Legfőbb Ügyészség;

e) a Magyar Nemzeti Bank;

f) a Gazdasági Versenyhivatal;

g) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal;

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal;

i) Agrárgazdasági Kutató Intézet.


A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek statisztikai tevékenységüket az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexével, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény rendelkezéseivel összhangban, szakmailag függetlenül látják el.

A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv vezetőjének biztosítani kell a statisztikai tevékenység működésének önállóságát és a statisztikai tájékoztatás függetlenségét.


A Központi Statisztikai Hivatal feladata a hivatalos statisztikai szolgálaton belül


  • a statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai - meghatározott esetekben egyéb jellegű - irányítási tevékenység ellátása;
  • a hivatalos statisztikai szolgálat országos statisztikai adatgyűjtési programja tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél

A Központi Statisztikai Hivatal a feladatainak teljesítése érdekében a hivatalos statisztikai szolgálat tagjaitól tájékoztatást kérhet statisztikai tevékenységükről, az országos statisztikai adatgyűjtési program végrehajtásáról, akik a kért tájékoztatást kötelesek megadni.


A hivatalos statisztikai szolgálat szervei tagjai az Országos Statisztikai Tanácsnak, amely a hivatalos statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának elősegítésére, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók igényeinek érvényre juttatására, az országos statisztikai adatgyűjtési program tervezetének véleményezésére, a KSH elnökének szakmai tanácsadó, véleményező szerveként működik.


A hivatalos statisztikai szolgálat jogi személyekre, valamint a gazdasági tevékenységére vonatkozóan a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, mint adatszolgáltatókra kiterjedő, kötelező adatgyűjtéseit az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet állapítja meg. A Korm. rendeletben az egyes szervezetek adatgyűjtési külön mellékletet képeznek. A Korm. rendelet tartalmát a hivatalos statisztikai szolgálat szerveivel egyeztetve, az OST állásfoglalásának figyelembevételével, a KSH állítja össze.