NyitóoldalHibakódok

Szolgkülker - Hibakódok

Hibakód Hibaüzenet Lehetségek okok Megoldás
N101 A megadott EBOPS-kódok darabszáma nem egyenlő a bevitt tételek számával. A megadott EBOPS-kódok darabszáma nem egyenlő a bevitt tételek számával. Az EBOPS-kódok számát javítani kell.
N102 Érvénytelen EBOPS-kód. Az EBOPS-kód nem létezik. Az EBOPS-kódot javítani kell. Az érvényes EBOPS-kódok megtalálhatóak az EBOPS-kódok listájában.
N103 A megadott ország darabszáma nem egyenlő a bevitt tételek számával. A megadott országok darabszáma nem egyenlő a bevitt tételek számával. Az országok számát javítani kell.
N104 Érvénytelen országkód vagy Magyarország nem szerepelhet partnerországként! Azt az országot kérjük feltüntetni, amely ország rezidensével a szolgáltatásnyújtás/igénybevétel történt. Az országkód érvénytelen. Az országkódot javítani kell. Az érvényes országkódok megtalálhatóak az országkódlistában.
N105 A jelentett érték csak pozitív szám lehet. Negatív szám nem vihető be, a jelentett érték csak pozitív szám lehet. A negatív értéket javítani kell. Amennyiben a módosítás korábbi időszakot érint, kérjük korrigálni a megfelelő időszakot.
N106 Az EBOPS-kódonként megadott értékösszesen adat nem egyenlő az országsoronként feltüntetett értékösszesennel. Az EBOPS-kódon megadott összesen érték nem egyenlő az országsoronként feltüntetett értékek összegével. Az összesen sort javítani kell.
N201 Kérjük, ellenőrizze a megadott értéket! Az adatokat ezer forintban kérjük megadni. Forintadat szerepel (1000 Ft helyett). Ha forintadat szerepel, ezer forintban kérjük megadni az adatot.
N202 Reexport esetén import- és exportadatot is szükséges feltüntetni. Reexport esetén import- és exportadatot is szükséges jelenteni. Fel kell tüntetni a hiányzó import-/exportadatot is.
N203 Kérjük, hogy a veszteséges reexporttevékenységet magyarázni szíveskedjék. Reexport esetén az import magasabb mint, az export. A reexportadatot javítani kell / ha valóban veszteséges a reexportügylet, az okot Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni.
N204 A reexport árrése igen magas, kérjük ellenőrizze, hogy helyes-e az adat. A reexport árrése magas. A reexportadatot javítani kell / ha valóban nagy az ügylet árrése, a Megjegyzés rovatban kérjük magyarázni.
N205 Kérjük, hogy a kivitelezéshez külföldön vásárolt árukat, igénybe vett szolgáltatásokat import szolgáltatásként (EBOPS 250) jelenteni szíveskedjék. Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások (EBOPS 250) esetén az importadat hiányzik Pótolni kell az importadatot.
N206 Az exportadat hiányzik. Kérjük, hogy amennyiben nem nyújtott külföldön építési, szerelési szolgáltatást, a magyarázat rovatban jelezze a hiány okát. Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások (EBOPS 250) esetén az exportadat hiányzik. Pótolni kell az exportadatot.
N208 Légi személyszállítás-exportot jelentett, ezért szükséges jelentenie légi szállítást kiegészítő szolgáltatás importot is (pl. reptéri illetékek). Légi személyszállítás-export mellett valószínűsíthető a légi szállítást kiegészítő szolgáltatás igénybevétele. Az igénybe vett légi szállítást kiegészítő szolgáltatásokat importként kell jelenteni az EBOPS 213-as kódon.
N209 A légi szállítást kiegészítő szolgáltatások importja nemhaladhatja meg a légiszemélyszállítás-export felét. A légi szállítást kiegészítő szolgáltatások importja nagyon magas, meghaladja a légiszemélyszállítás-export felét. Ellenőrizni kell az adatot. Ha a légi szállítást kiegészítő szolgáltatások magas importértéke helyes, az okot a Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni.
N210 Űrszállítást nem nyújthat. Űrszállítási szolgáltatás (EBOPS 218) nyújtása nem lehetséges. Javítani kell az EBOPS-kódot (a kódok megtalálhatóak a Kitöltési útmutatóban).
N211 Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban űrszállítást vett-e igénybe? Űrszállítási szolgáltatás (EBOPS 218) igénybevétele nem valószínű. Ellenőrizni kell az EBOPS-kódot (a kódok megtalálhatóak a Kitöltési útmutatóban).
N212 Amennyiben kártérítést és/vagy jutalékot kap külföldi viszontbiztosítójától, az átadott díjat importként kell jelentenie. EBOPS 257 export esetén importot is kell jelenteni. Importértéket is meg kell adni.
N213 Amennyiben kártérítést és/vagy jutalékot fizet külföldi biztosítónak, a viszontbiztosításba vett díjat exportként szükséges jelentenie. EBOPS 259 import esetén exportot is kell jelenteni. Exportértéket is meg kell adni.
N214 Viszontbiztosítás adatot csak biztosítók vagy biztosítási fióktelepek jelenthetnek. Viszontbiztosítás adatot csak biztosítók vagy biztosítási fióktelepek jelenthetnek. Ellenőrizni kell az EBOPS-kódot (a kódok megtalálhatóak a Kitöltési útmutatóban), illetve kérjük, tanulmányozza az egyéb biztosítási szolgáltatás kódokat (EBOPS 254, 255, 256, 257, 258, 259, 858, 859).
N215 Kérjük, ellenőrizze, hogy biztosan pénzügyi szolgáltatást nyújtott-e? Amennyiben igen, kérjük, jelezze, hogy mit takar a szolgáltatás. Nem pénzügyi szakágba sorolt vállalkozás esetén pénzügyi szolgáltatás nyújtása nem valószínű. Ellenőrizni kell a jelentett adatot. Ha valóban pénzügyi szolgáltatás nyújtásáról van szó, azt a Megjegyzés rovatban kérjük magyarázni.
N216 Ön nem szállítási szakágba besorolt vállalkozás, kérjük, ellenőrizze, hogy valóban nyújtott-e szállítási szolgáltatást! Nem szállítási szakágba sorolt cég esetén szállítási szolgáltatás nyújtása nem valószínű. Ellenőrizni kell a jelentett adatot. Ha valóban szállítási szolgáltatás nyújtásáról van szó, azt a Megjegyzés rovatban kérjük magyarázni.
N217 Az Ön által megadott adat lényegesen meghaladja az előző év azonos időszaki / az azonos év előző időszaki adatot. Kérjük, ellenőrizze, hogy helyes-e az adat, a jelentős eltérést kérjük magyarázni! Kérjük, hogy amennyiben előző évben nem töltött ki 1470-es jelentést, de volt korábban is ilyen tevékenysége, azt a Megjegyzés rovatban jelezze. Az adat jelentősen, több mint 30%-kal meghaladja a korábban jelentettet, ezért lehetséges, hogy a megadott érték hibás. Ellenőrizni kell a jelentett adatot. Ha valóban jelentős forgalomnövekedésről van szó, annak okát a Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni.
N218 Kérjük, hogy a kitöltésre fordított időt adja meg. Az adatszolgáltató az adott évben egyszer sem adta meg a kitöltésre fordított időt. A kitöltésre fordított időt meg kell adni.
N219 Kérjük, vizsgálja felül a jelentett adatot! Nem légi szállítási szakágba tartozó cég csak abban az esetben jelenthet importot, ha a repülőjegyet közvetlenül külföldi légitársaságtól (nem annak magyarországi képviseletétől) vásárolta! Nem légitársaság jelentett légi személyszállítás importot. Ellenőrizni kell a jelentett adatot. Ha valóban légi személyszállítás importról van szó, azt a Megjegyzés rovatban kérjük magyarázni.
N220 Mivel a képviseletek Magyarországon nem rezidensek, az Ön által jelentett szállítási tevékenység a magyar gazdaság szempontjából importnak minősül. Kérjük, módosítsa az adatot! A külföldi légitársaságok magyarországi képviseletei által Magyarországon értékesített légi személyszállítási és légi áruszállítási szolgáltatások importnak minősülnek. Az adatot importként kell jelenteni.
N221 Az Ön cége szakága alapján szállítmányozással foglalkozik, ezért valószínűsíthető, hogy rendelkezik szállítás export és/vagy importadattal! (208 v 209 v 212 v 213 v 221 v 222 v 225 v 226 v 229 v 230 v 232 EBOPS) A cég nem jelentett a felsorolt EBOPS-kódok egyikén sem adatot, pedig szakága alapján szállítmányozási tevékenységet folytat. Ha a cégnek volt ilyen adata, pótolni kell, ha valóban nem volt ilyen adata,azt a Megjegyzés rovatban jelezni kell.
N222 211 exportot csak 5110, 5121 szakági kóddal rendelkező vállalkozás jelenthet! Légi személyszállítás exportot csak légi szállítási szakágba sorolt vállalkozás jelenthet. Az adatot javítani/törölni kell.
N223 Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban bunker üzemanyagot (üzemanyag-eladás nem rezidens vállalkozásoknak) értékesített-e! Bunker üzemanyag exportot jellemzően üzemanyag-kiszolgáló cégek jelentenek. Az adatot javítani/törölni kell, illetve ha valóban üzemanyagot értékesített, kérjük, azt a Megjegyzés rovatban jelezze.
N224 Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelentett adat csak a külföldön készpénzért, bankkártyával, valamint nem magyarországi kibocsátású üzemanyagkártyával vásárolt üzemanyag értékét tartalmazza-e! Fuvarozó cégek esetén a jelentett bunker üzemanyag adatnak csak a külföldön készpénzért, bankkártyával, valamint külföldi kibocsátású üzemanyagkártyával vásárolt üzemanyag értékét kell tartalmaznia. (A magyar kibocsátású kártyával külföldön vásárolt üzemanyagot az üzemanyag-forgalmazó cégek jelentik! Ld. kitöltési útmutató) Az adatot javítani/törölni kell.
N226 Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelentett bunker üzemanyag export nem tartalmazza-e a légitársaságoknak kiszolgált üzemanyag értékét! (a légitársaságoknak kiszolgált üzemanyag speciális termékforgalomnak minősül, az Intrastat, Extrastat adatszolgáltatás része) A bunker üzemanyag export értéke nem tartalmazhatja a légitársaságoknak kiszolgált üzemanyag értékét, mivel az speciális termékforgalomnak minősül. Ha szükséges, javítani kell az export értékét.
N228 Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban az alábbi nemzetközi szervezettől vette igénybe a szolgáltatást / a szervezet részére nyújtott szolgáltatást. A cég nemzetközi szervezet országkódján jelentett import vagy export adatot. Ha szükséges, javítani kell az országkódot.
N229 Amennyiben a nemzetközi szervezet magyarországi képviseletével áll kapcsolatban, kérjük, ne jelentse ezt a forgalmat, mivel az már szerepel az adatok között (a NAV-tól történő adatátvétel alapján). A cég nemzetközi szervezet országkódján jelentett export adatot. Ha szükséges, javítani kell az országkódot.
N230 Külső gyártás esetén import- és exportadatot is szükséges feltüntetni. Reexport esetén import- és exportadatot is szükséges jelenteni. Fel kell tüntetni a hiányzó import-/exportadatot is.
N231 Ezen az EBOPS-kódon csak az ügynöki tevékenységek jutalékait kell jelenteni. Kérjük, vizsgálja meg, nem jelentett-e termékforgalmat ezen a kódon! EBOPS 271-es kódon termékadatot is jelentenek. A termékadatot törölni kell.
N232 Az Ön cége szakága alapján Csővezetékes szállítással foglalkozik, ezért valószínűsíthető, hogy rendelkezik szállítás export adattal! (EBOPS: 233) Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén pótolja az adatot! A TEÁOR besorolás Csővezetékes szállítást feltételez. Ha van export adat, jelenteni kell.
N233 Az Ön cége szakága alapján Villamosenergia-szállítással foglalkozik, ezért valószínűsíthető, hogy rendelkezik szállítás export adattal! (EBOPS: 234) Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén pótolja az adatot! A TEÁOR besorolás Villamosenergia szállítást feltételez. Ha van export adat, jelenteni kell.
N234 Az Ön cége szakága alapján Postai tevékenységgel foglalkozik, ezért előfordulhat, hogy rendelkezik Postai szolgáltatás export adattal! (EBOPS: 958) Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén pótolja az adatot! A TEÁOR besorolás Postai szolgáltatást feltételez. Ha van export adat, jelenteni kell.
N235 Postai szolgáltatás kódon exportot jelentett. Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban nyújtott-e ilyen szolgáltatást! Nem postai szakágba sorolt vállalkozás postai szolgáltatása nem valószínű. Indoklás szükséges.
N236 Futárpostai szolgáltatás kódon exportot jelentett. Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban nyújtott-e ilyen szolgáltatást! Nem futárpostai szakágba sorolt vállalkozás futárpostai szolgáltatása nem valószínű. Indoklás szükséges.
N237 Kérjük, ellenőrizze az Ön által jelentett kutatás-fejlesztési szolgáltatás besorolását! EBOPS 876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás: alapkutatás, alkalmazott kutatás, új termékek, technológiák (kísérleti) fejlesztése; EBOPS 878 Egyéb, máshová nem sorolt K+F szolgáltatás: próbaüzem, tesztelés, prototípus fejlesztési célú tesztelése (részletekért ld: Kitöltési útmutató). A K+F adatok ellenőrzése. Indoklás szükséges.
N238 Az Ön cége szakága alapján Filmterjesztéssel foglalkozik, ezért valószínűsíthető, hogy rendelkezik Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások export adattal (EBOPS: 288). Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén pótolja az adatot! A TEÁOR besorolás Audiovizuális szolgáltatást feltételez Ha van export adat, jelenteni kell.
N239 Az Ön cége PÉNZÜGYI szakágba besorolt vállalkozás, ezért előfordulhat a tevékenységében pénzügyi szolgáltatás export (illetve import), kérjük, ellenőrizze, illetve indokolja a pénzügyi szolgáltatások hiányát! A TEÁOR besorolás Pénzügyi szolgáltató céget takar. Ha van export / import adat, jelenteni kell.
N240 Kérjük, ellenőrizze, hogy anyavállalatától, társvállalkozásától működési költségeire kapott-e fedezetet! Amennyiben igen, azt Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások kódon (EBOPS 277) exportként jelenteni szükséges. A képviseletek (611 ill. 931 GFO) anyavállalattól kapott működési költségei nem jelennek meg. Az anyavállalattól kapott működési költséget exportként kell jelenteni az EBOPS 277-es kódon.
N241 Villamosenergia-átvitel kódon jelentett. Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban nyújtott-e/vett-e igénybe ilyen szolgáltatást! A TEÁOR besorolás alapján villamosenergia-átviteli tevékenység nem valószínű. Indoklás szükséges.
N242 Az Ön cége szakága alapján Kormányzati tevékenységet végez, ezért lehetséges, hogy rendelkezik Kormányzati szolgáltatások export adattal (EBOPS: 292, 293, 294). Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén pótolja az adatot! A TEÁOR besorolás Kormányzati szolgáltatást feltételez. Ha van export adat, azt jelenteni kell.
N243 Ön nem kormányzati szakágba sorolt vállalkozás, kormányzati szolgáltatást nem rögzíthet! Nem kormányzati szakágba sorolt vállalkozás kormányzati szolgáltatása nem lehetséges. A kérdőív nem rögzíthető!