NyitóoldalEgyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok kiadása

Adatigénylés - Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok kiadása

Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok kiadása, mint adat-hozzáférési csatorna

A táblázatos adat olyan táblázatos formába rendezett adatállomány, amely aggregált statisztikai adatokat tartalmaz. A táblázatos adattartalomnak nincs mennyiségi korlátja, az információk egy-két adattól kezdve bonyolult többdimenziós táblázatos összeállításokig terjedhetnek.

 

Ki igényelhet egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokat?

Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igényt bárki benyújthat a KSH felé. Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés minden esetben a felhasználási feltételek elfogadásával együtt lehetséges.

 

Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igény meghatározása

Az adatkérés, az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igény KSH részére történő benyújtását megelőzően javasoljuk az alábbiakat:

 

 • Célszerű tisztázni, hogy a kért információ nem található-e meg a KSH nyilvánosságra hozott táblázatos adatai között vagy nyilvánosságra hozott adatbázisaiban (pl. a Tájékoztatási adatbázisban vagy a STADAT-ban). Ehhez a vizsgálathoz segítséget nyújtanak a KSH Információszolgálatának munkatársai. Előzetes tájékozódást azért is érdemes végezni, mert amennyiben az adatkérés nyilvánosságra hozott adatokból helyettesíthető, akkor az adatkérés teljesítéséért nem kell térítési díjat fizetni.
 • Az adatigénylés előtt érdemes tájékozódni a KSH metaadatbázisában a kért adatállomány módszertani hátteréről, illetve a lehetséges változókról, adattartalomról. Bővebb információt a KSH módszertani információk (metaadatok) felületén talál.
 • Az igénybejelentő adatlapon a lehető legpontosabban meg kell határozni, hogy mely adatállományból, milyen változók mentén, mely időszakra és milyen bontásban kéri az adatokat. Az adatkérés pontos meghatározásához segítséget nyújtanak a KSH Információszolgálatának munkatársai.

 

Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz történő hozzáférés folyamata

 

 • Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés kezdeményezése
  Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés a „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszer segítségével kezdeményezhető.

 

 • Felhasználási feltételek
  Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés minden esetben a felhasználási feltételek elfogadásával együtt történik.

  Amennyiben az adatkérést térítési díj ellenében teljesíti a KSH, úgy a felhasználási feltételek elfogadása az árajánlattal együtt történik; térítési díj nélküli adatkiadás esetén a felhasználási feltételek elfogadására az adatállomány megküldésével egyidőben kerül sor.
  Felhasználási feltételek az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz, minta

 

 • Adatkérési igény elbírálása
  A beérkező kérés alapján a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét, valamint az igénybejelentő adatlap beérkezésének időpontjától számított 5 munkanapon belül továbbítja az adatkérőnek az adatkérés elbírálásának eredményét.

 

 • Adatkiadás teljesítése
  Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igény teljesítése esetén szerződés megkötése és titoktartási nyilatkozat megadása nem kötelező, de szükség szerint a KSH kikötheti ezek alkalmazását.

  Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokat a nyilvánosságra hozatalt megelőzően a KSH statisztikai felfedés elleni védelem szempontjából teljeskörűen megvizsgálja. Az adatkérőnek kizárólag felfedés elleni védelmi vizsgálaton átesett állományok kerülnek.

 

Ingyenes és térítésköteles adatkérések

Amennyiben az igényelt egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatállomány nem áll a KSH rendelkezésre az adatkérő által igényelt tartalommal és formában, úgy a KSH az adatállomány előállításáért költségtérítést kér.

 

Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatállomány összeállítása szakértői díj felszámítása mellett történik, melynek összege 60.000,- Ft/fő/nap + ÁFA szakértői díj.

 


 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!