NyitóoldalTávoli hozzáférés

Adatigénylés - Távoli hozzáférés

Távoli hozzáférés mint adat-hozzáférési csatorna

Távoli hozzáférés során kizárólag tudományos célból biztosítunk hozzáférést a közvetlen azonosításra alkalmatlan adatállományokhoz az egyedi statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szigorú betartása mellett. Távoli hozzáférés során a kutatók a kutatószobai környezetnek megfelelő, meghatározott kritérium-rendszer szerint kialakított helyiségben (akkreditált hozzáférési pontokon) érhetik el a kutatásra előkészített állományokat.

 

Ki veheti igénybe a távoli hozzáférést, mint adat-hozzáférési csatornát?

A távoli hozzáférés kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Távoli hozzáférés esetén elérhető adatállományok

Távoli hozzáférés során mindazok a kutatásra előkészített mikroadat-állományok, illetve az egyedi igényeknek megfelelően összeállított állományok elérhetők a kutatók számára, melyek a KSH Kutatószobájában is rendelkezésre állnak.

 

 • Kutatásra előkészített mikroadat-állományok
  A kutatásra előkészített adatállományok listáját a KSH folyamatosan frissíti. A kutatásra előkészített mikroadat-állományok listáját megegyezik a kutatószobai hozzáférés során kutatásra előkészített adatállományok listájával.

 

 • Egyedi kérésre összeállított adatállományok
  Amennyiben a kutatásra előkészített adatállományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely kutatási céljának megfelelne, úgy térítési díj ellenében kérheti igényeinek megfelelően egyedi adatállomány összeállítását, melyet a KSH az adatkérési igény elbírálása után hozzáférésre engedélyez. Az így összeállított, Kutatószobában rendelkezésre bocsátott mikroadat-állományok csak az adott kutatás keretében tehetők hozzáférhetővé.

 

 • Összekapcsolt adatállományok
  A kutatásra kért adatállományok előkészítése során sor kerülhet több adatállomány összekapcsolására, illetve összekapcsolásra való alkalmassá tételére. Utóbbi esetben a KSH a mikroadat állományokban szereplő egyedeket olyan technikai azonosítóval látja el, melyek nem adnak lehetőséget a közvetlen azonosításra, ugyanakkor a különböző állományokban lévő egyedek összekapcsolását lehetővé teszik.

 

 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által a kutatáshoz előkészített adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a távoli hozzáférés igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani. A Kutatószoba működési logikájának megfelelően a külső állományok közvetlen azonosítókat nem tartalmazhatnak. A kutatás során előre megírt programkódok, változólisták, segédfájlok is behozhatók az akkreditál hozzáférési pontokra.

 

A távoli hozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 • Távoli hozzáférési igény kezdeményezése
  Az akkreditált hozzáférési pontokon történő kutatás távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap kitöltésével és KSH részére történő megküldésével kezdeményezhető. Minden távoli hozzáférési igényt ezen adatlap kitöltésével kell benyújtani a KSH felé, függetlenül attól, hogy a tervezett kutatás kutatásra előkészített adatállományokon vagy egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományon történik.

  Távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap

 

 • Távoli hozzáférési igény elbírálása
  A távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Amennyiben az elbírálási folyamat során további egyeztetés szükséges, a KSH munkatársa felveszi az igény benyújtójával a kapcsolatot.

 

 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  Kutatói akkreditációs, illetve szakmai, adatvédelmi teljesíthetőségi szempontból is elfogadott kutatási igények esetén a KSH minden esetben szerződést köt az adatkérővel, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá vele. A szerződés rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:

  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta

 

 • Távoli hozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH a hozzáférést engedélyezi és átadja az érintett kutatók számára a hozzáféréshez szükséges azonosító információkat.

 

Az akkreditált hozzáférési pont működése

Az akkreditált hozzáférési pont a kutatószobai környezet működésével azonos, meghatározott kritériumrendszer szerint kialakított környezet, mely kötött működési szabályok szerint működik. A Kutatószoba, illetve az akkreditált hozzáférési pont működésére vonatkozó feltételekről, a kutatás során használható szoftverekről a kutatószobai hozzáférés menüpont alatt tájékozódhat.

 

Ingyenes és térítésköteles szolgáltatások

Az akkreditált hozzáférési pontokon folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített adatállományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes.

 

Adatkérések egyedi igénye szerinti adatállományok összeállítása és ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése szakértői díj felszámolása mellett történik, melynek összege 60.000,- Ft/fő/nap + ÁFA.

 

Kutatási információk nyilvánossága

Távoli hozzáférés esetén, az adott adatkiadás vonatkozásában – a szerződés aláírásával egyidejűleg – a KSH a honlapján megjelenteti az alábbi adatokat:

 

 • a kutatás témaköre,
 • illetve a kutatással foglalkozó intézmény megnevezése.

 

Az akkreditált hozzáférési pont felkeresése

A hozzáférési pont használatára jogosult kutatók a hozzáférési pontot annak nyitva tartási ideje alatt kereshetik fel

 

Akkreditált hozzáférési pontok

 

KSH Szegedi Főosztály, Tájékoztatási osztály

cím: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.

Telefon: (+36)-62-623-841

E-mail: info.szeged@ksh.hu

 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!