NyitóoldalTávoli végrehajtás

Adatigénylés - Távoli végrehajtás

Távoli végrehajtás, mint adathozzáférési csatorna

Távoli végrehajtás során az adathozzáférést kérő programkódot és/vagy specifikációt juttat el a KSH-hoz, amely alapján a kért lekérdezést a KSH munkatársa, a KSH belső, védett hálózatán futtatja le, jellemzően mikroadatokhoz kapcsolódva. Távoli végrehajtás során az adatkérő az érintett mikroadat állományokhoz nem fér hozzá: az adatkérő a programkód és/vagy specifikáció KSH-hoz való eljuttatása után (az esetleges szükséges egyeztetéseket követően) a kész kutatási eredményeket kapja kézhez.

 

Ki veheti igénybe a távoli végrehajtást?

A távoli végrehajtás adathozzáférési csatornát kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Adatállományok a távoli végrehajtás során

Távoli végrehajtás során a KSH belső környezetében elérhető állományokhoz kapcsolódva kerül előállításra a kért kutatási eredmény. A kutatási eredményekhez a KSH által kezelt adatállományok mellett külső állományokra is szükség lehet, így távoli végrehajtás keretében mind KSH által kezelt, mind pedig külső állományok használhatók.

 

 

 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által kezelt adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a távoli végrehajtás igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani.

 

Távoli végrehajtás adathozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 

 • Távoli végrehajtás adathozzáférési igény elbírálása
  A távoli végrehajtás igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Az elbírálási folyamatban szükség lehet az adatkérő és a KSH közötti további egyeztetésekre is; távoli végrehajtás esetén kiemelten az érintett változók megnevezései és egyéb jellemzői (pl. változók típusa, hossza, stb.) miatt. Ebben az esetben a KSH munkatársa felveszi a kapcsolatot az adatkérővel.

 

 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  A sikeres kutatói akkreditációs, illetve az adatkérés szakmai és adatvédelmi teljesíthetőségi vizsgálaton átesett kutatási igények esetén a KSH és az adatkérő között minden esetben szerződéskötésre, illetve titoktartási nyilatkozat aláírására kerül sor, mely rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:

  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta

 

 • Távoli végrehajtás adathozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH a távoli végrehajtási feladat elvégzését engedélyezi.

 

Ingyenes és térítésköteles távoli végrehajtás szolgáltatások

Adatkérések egyedi igénye szerinti adatállományok összeállítása és ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése szakértői díj felszámolása mellett történik, melynek összege 60.000,- Ft/fő/nap + ÁFA.

 

Kutatási információk nyilvánossága

Távoli végrehajtás esetén, az adott adatkiadás vonatkozásában – a szerződés aláírásával egyidejűleg – a KSH a honlapján megjelenteti az alábbi adatokat:

 

 • kutatás témaköre,
 • illetve kutatással foglalkozó intézmény megnevezése.

 

Távoli végrehajtás működése

 

Programkód és/vagy specifikáció

A távoli végrehajtás működésének alapja az adatkérő által a KSH részére átadott programkód vagy specifikáció. A KSH a specifikációban jelzett módon állítja elő a kutatási eredményeket, ezért fontos a pontos specifikáció elkészítése. A specifikációt a távoli végrehajtás igénybejelentő adatlaphoz kötelezően mellékelni kell.

 

Amennyiben lehetséges, az adatkérő előre megírt programkódot is átadhat a KSH részére. Az előre megírt programkódok gyorsíthatják a távoli végrehajtási folyamat sikeres lefutását. A programkód előzetes megírásához nyújtanak segítséget a KSH által nyilvánosságra hozott tesztfájlok is. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekről bővebben a nyilvános mikroadatfájlok menüpontban tájékozódhat.

 

Kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése

A KSH a távoli végrehajtás keretében létrehozott kutatási eredményeket, azok kutatónak történő átadását megelőzően, teljes körűen adatvédelmi szempontból megvizsgálja. A KSH csak adatvédelmi ellenőrzésen sikeresen átesett kutatási eredményeket bocsát a kutató rendelkezésére. Kutatási eredményeket adatvédelmi szempontú ellenőrzés nélkül a KSH nem ad ki.

 

A kutatási eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzésének célja annak megvizsgálása, hogy a létrehozott kutatási eredmények az adatvédelmi előírásoknak megfelelnek és az eredmények nem adnak lehetőséget statisztikai egységek azonosítására, illetve rájuk vonatkozó információ felfedésére.

 

Kutatói tájékoztató

A KSH a kutatók részére részletes tájékoztató anyagot állított össze, mely több gyakorlati, technikai előírást is tartalmaz a biztonságos környezetben folyó kutatómunkára vonatkozóan. A kutatói tájékoztató kitér a biztonságos környezetbeli kutatási szabályokra, kiemelt figyelemmel a biztonságos környezetben létrehozandó kutatási eredmények szabályaira és azok utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzésére.

 

Kutatói tájékoztató

 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!