NyitóoldalAdatokTerületi atlasz

Területi atlasz - Magyarország közigazgatási területbeosztása

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2018. január 1-jétől megváltozott a területi számjelrendszer (hatályba lépett a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet). Az átalakítást nemzetközi és hazai jogszabályi változások indokolták, amelyekkel összhangban több területi osztályozás is módosításra került. A felhasználói igényekre tekintettel a területi osztályozások rendszerébe új nómenklatúrák is beépítésre kerültek. A változások alapján Budapest és Pest megye tervezési-statisztikai régió is, Közép-Magyarország pedig kizárólag statisztikai nagyrégió lett. A legfrissebb dokumentáció a honlapon a következő helyen található: www.ksh.hu/teruleti_szamjel_menu.


Magyarország területi, települési beosztásáról – más országok gyakorlatához hasonlóan – az alkotmány rendelkezik. Ennek megfelelően az ország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre, míg a főváros kerületekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók. A megyék olyan területi egységek, amelyek települési egységekből állnak. A 19 megye az 1949–1950-es közigazgatási reform részeként jött létre az ország mai határai között „maradt” 25 megyéből.

Magyarország megyéi
térkép letöltése PDF-formátumban


Budapest Magyarország fővárosa, az ország politikai, gazdasági, kereskedelmi és közlekedési központja. Az Európai Unió 8. legnépesebb városa. Az országon belül szerepét jól jelzi, hogy itt él az ország népességének 17%-a, itt állítják elő a GDP közel 38%-át, itt dolgozik az alkalmazásban állók 35%-a és itt működik a kiskereskedelmi üzletek 20%-a. Budapest mai területe 1949-ben alakult ki, 22 kerülettel. 1994-ben alakult meg a főváros XXIII. kerülete.

Budapest kerületei
térkép letöltése PDF-formátumban


Település szintű egységek a község, a város és a főváros, melyek szükségszerűen lefedik az ország teljes területét. Az ország 3155 településéből 346 város (ebből: 1 főváros, 23 megyei jogú város), 2809 község.

Magyarország települései
térkép letöltése PDF-formátumban