Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Gazdasági mutatószámok
1.1. Fejlettségi szint és növekedés Az egy főre jutó GDP volumenindexe, előző év = 100 105,2 104,6 104,0 100,6 101,0 93,6 101,0 102,0 98,8 102,2 104,0 103,4 .. ..
1.2. Hatékonyság, versenyképesség, stabilitás Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP vásárlóerő-egységben (PPS), EU-15 = 100 49,7 49,6 49,9 50,3 53,0 53,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
1.3. Tudásalapú gazdaság K+F-ráfordítások a GDP százalékában, % 0,86 0,92 0,99 0,96 0,98 1,14 1,15 1,19 1,27 1,39 1,36 1,38 1,22 ..
A 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya, % 4,4 3,9 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,3 7,1 6,3 ..
1.4. Infrastruktúra A vezeték nélküli internet-előfizetések aránya, % 11,1 15,6 18,9 23,7 29,3 37,0 42,1 52,0 60,1 64,4 66,6 68,4 68,2 ..
2. Társadalmi mutatószámok
2.1. Népesség, család Természetes szaporodás, fogyás, ezer lakosra –3,7 –3,8 –3,2 –3,5 –3,1 –3,4 –4,0 –4,1 –3,9 –3,9 –3,5 –4,1 –3,5 ..
Öregedési index, % 97,6 99,9 102,4 104,9 107,6 109,9 112,6 114,7 116,4 118,9 121,5 123,6 126,1 128,5
2.2. Oktatás A 20 éves népességből az oktatásban részt vevők aránya, % 49,2 49,0 50,5 53,2 52,9 55,2 56,0 57,7 53,4 51,3 49,0 48,2 46,7 ..
Korai iskolaelhagyók, %a 12,6 12,5 12,5 11,4 11,7 11,5 10,8 11,4 11,8 11,9 11,4 11,6 12,4 ..
2.3. Munkaerőpiac A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája, % 56,8 56,9 57,4 57,0 56,4 55,0 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 63,9 66,5 ..
A reálkereset változása, előző év = 100 98,9 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7 101,8 102,4 96,6 103,1 103,2 104,4 .. ..
2.4. A fiatalok helyzete A 20–29 éves tanulók munkába áramlása, %b 13,7 13,7 12,7 13,1 12,7 11,5 12,3 10,8 11,2 12,6 14,2 14,4 17,4 ..
2.5. Az idősebbek helyzete Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája, % 31,1 33,0 33,2 32,2 30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 45,3 49,8 ..
2.6. Anyagi helyzet, fogyasztás, szegénység Szegénységi arány, %c .. 14,0 16,0 12,3 12,0 12,4 12,3 14,1 14,3 14,9 15,0 14,9 .. ..
2.7. Lakás A substandard lakások aránya, % 13 9 8 .. ..
Ezer főre jutó új lakások száma 4,3 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0 ..
2.8. Egészség A születéskor várható átlagos élettartam, év 72,78 72,76 73,21 73,30 73,83 74,03 74,38 74,67 75,00 75,47 75,61 75,44 75,91 ..
2.9. Szociális védőháló Társadalmi juttatások a GDP százalékában, % 20,4 21,5 22,0 22,3 22,5 23,0 22,6 21,9 21,6 21,3 .. .. .. ..
A korbetöltött saját jogú nyugdíjban részesülők aránya a 60 éves és idősebb népességből, % 85,8 83,4 83,8 82,1 82,0 79,2 79,6 79,8 79,8 79,3 78,8 75,5 .. ..
2.10. Kultúra, szabadidő A háztartások belföldi turisztikai aktivitása % 39,9 41,2 43,5 42,2 35,6 33,9 34,9 34,3 34,6 33,2 .. .. .. ..
2.11. Közbiztonság A százezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma 4 144 4 328 4 229 4 245 4 069 3 931 4 472 4 527 4 760 3 819 3 340 2 846 .. ..
3. Környezeti mutatószámok
3.1. Klímaváltozás és energia Az üvegházhatású gázok kibocsátása összesen, tényleges bázisév = 100 69,4 69,2 68,2 66,5 64,9 59,4 59,8 58,4 55,0 52,4 52,9 55,8 .. ..
3.2. Természeti erőforrások A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományváltozása, 1999 = 100 80,2 88,0 81,3 69,2 67,3 66,1 63,8 60,6 62,3 75,7 71,3 69,1 .. ..
A biológiailag tisztított települési szennyvíz aránya, % 66,3 65,3 67,2 71,3 70,4 72,3 95,9 97,4 98,4 96,9 95,9 97,4 .. ..
3.3. Fenntartható termelés Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna 164 787 187 520 151 810 122 104 136 614 107 951 98 880 98 160 86 264 98 830 .. .. .. ..