Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Gazdasági mutatószámok
1.1. Fejlettségi szint és növekedés Az egy főre jutó GDP volumenindexe, előző év = 100 104,6 104,0 100,6 101,0 93,5 100,9 101,9 98,9 102,4 104,5 103,8 102,6 104,4
1.2. Hatékonyság, versenyképesség, stabilitás Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP vásárlóerő-egységben (PPS), EU-15 = 100 49,6 49,9 50,3 53,0 53,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
1.3. Tudásalapú gazdaság K+F-ráfordítások a GDP százalékában, % 0,92 0,98 0,96 0,98 1,13 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21 1,35
A 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya, % 3,9 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,3 7,1 6,3 6,2
1.4. Infrastruktúra A vezeték nélküli internet-előfizetések aránya, % 15,6 18,9 23,7 29,3 37,0 42,1 52,0 60,1 64,4 66,6 68,4 69,6 70,4
2. Társadalmi mutatószámok
2.1. Népesség, család Természetes szaporodás, fogyás, ezer lakosra –3,8 –3,2 –3,5 –3,1 –3,4 –4,0 –4,1 –3,9 –3,9 –3,5 –4,1 –3,5 –4,1
Öregedési index, % 99,9 102,4 104,9 107,6 109,9 112,6 114,7 116,4 118,9 121,5 123,6 126,1 128,5
2.2. Oktatás A 20 éves népességből az oktatásban részt vevők aránya, % 49,0 50,5 53,2 52,9 55,2 56,0 57,7 53,4 51,3 49,0 48,2 46,7 46,2
Korai iskolaelhagyók, %a 12,5 12,5 11,4 11,7 11,5 10,8 11,4 11,8 11,9 11,4 11,6 12,4 12,5
2.3. Munkaerőpiac A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája, % 56,9 57,4 57,0 56,4 55,0 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 63,9 66,5 68,2
A reálkereset változása, előző év = 100 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7 101,8 102,4 96,6 103,1 103,2 104,4 107,4 110,3
2.4. A fiatalok helyzete A 20–29 éves tanulók munkába áramlása, %b 13,7 12,7 13,1 12,7 11,5 12,3 10,8 11,2 12,6 14,2 14,4 17,4 17,6
2.5. Az idősebbek helyzete Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája, % 33,0 33,2 32,2 30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 45,3 49,8 51,7
2.6. Anyagi helyzet, fogyasztás, szegénység Szegénységi arány, %c 14,0 16,0 12,3 12,0 12,4 12,3 14,1 14,3 15,0 15,0 14,9 14,5 13,4
2.7. Lakás A substandard lakások aránya, % 13 .. .. .. .. .. 9 .. .. .. 8 7 ..
Ezer főre jutó új lakások száma 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0 1,5
2.8. Egészség A születéskor várható átlagos élettartam, év 72,76 73,21 73,30 73,83 74,03 74,38 74,67 75,00 75,47 75,61 75,44 75,91 75,77
2.9. Szociális védőháló Társadalmi juttatások a GDP százalékában, % 20,9 21,5 21,7 21,9 22,3 22,0 21,4 21,1 20,5 19,6 19,1 18,9 ..
A korbetöltött saját jogú nyugdíjban részesülők aránya a 60 éves és idősebb népességből, % 83,4 83,8 82,1 82,0 79,2 79,6 79,8 79,8 79,3 78,8 75,5 73,1 73,2
2.10. Kultúra, szabadidő A háztartások belföldi turisztikai aktivitása % 41,2 43,5 42,2 35,6 33,9 34,9 34,3 34,6 33,2 .. .. .. ..
2.11. Közbiztonság A százezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma 4 328 4 229 4 245 4 069 3 931 4 472 4 527 4 760 3 819 3 340 2 846 .. ..
3. Környezeti mutatószámok
3.1. Klímaváltozás és energia Az üvegházhatású gázok kibocsátása összesen, tényleges bázisév = 100 69,2 68,1 66,5 64,9 59,4 59,7 58,3 54,9 52,3 52,9 55,7 56,2 ..
3.2. Természeti erőforrások A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományváltozása, 1999 = 100 87,8 85,1 80,3 75,8 72,9 71,0 72,0 73,2 74,5 75,3 76,2 76,7 77,0
A biológiailag tisztított települési szennyvíz aránya, % 65,3 67,2 71,3 70,4 72,3 95,9 97,4 98,4 96,9 95,9 97,4 96,9 97,2
3.3. Fenntartható termelés Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna 179 212 149 809 118 831 133 294 107 466 98 420 98 680 86 221 98 839 127 210 124 998 119 659 ..