Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Gazdasági mutatószámok
1.1. Fejlettségi szint és növekedés Az egy főre jutó GDP volumenindexe, előző év = 100 105,2 104,6 104,0 100,6 101,0 93,6 101,0 102,0 98,8 102,2 104,0 103,4 ..
1.2. Hatékonyság, versenyképesség, stabilitás Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP vásárlóerő-egységben (PPS), EU-15 = 100 49,7 49,6 49,9 50,3 53,0 53,5 .. .. .. .. .. .. ..
1.3. Tudásalapú gazdaság K+F-ráfordítások a GDP százalékában, % 0,86 0,93 0,99 0,96 0,99 1,14 1,15 1,20 1,27 1,40 1,37 1,39 ..
A 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya, % 4,4 3,9 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,3 7,1 6,3
1.4. Infrastruktúra A vezeték nélküli internet-előfizetések aránya, % 11,1 15,6 18,9 23,7 29,3 37,0 42,1 52,0 60,1 64,5 66,6 68,4 ..
2. Társadalmi mutatószámok
2.1. Népesség, család Természetes szaporodás, fogyás, ezer lakosra –3,7 –3,8 –3,2 –3,5 –3,1 –3,4 –4,0 –4,1 –3,9 –3,9 –3,5 –4,1 ..
Öregedési index, % 97,6 99,9 102,4 104,9 107,6 109,9 112,6 114,7 116,4 118,9 121,5 123,6 126,1
2.2. Oktatás A 20 éves népességből az oktatásban részt vevők aránya, % 49,2 49,0 50,5 53,2 52,9 55,2 56,0 57,7 53,4 51,3 49,0 48,2 ..
Korai iskolaelhagyók, %a 12,6 12,5 12,5 11,4 11,7 11,5 10,8 11,4 11,8 11,9 11,4 11,6 12,4
2.3. Munkaerőpiac A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája, % 56,8 56,9 57,4 57,0 56,4 55,0 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 63,9 66,5
A reálkereset változása, előző év = 100 98,9 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7 101,8 102,4 96,6 103,1 103,2 104,4 ..
2.4. A fiatalok helyzete A 20–29 éves tanulók munkába áramlása, %b 13,7 13,7 12,7 13,1 12,7 11,5 12,3 10,8 11,2 12,6 14,2 14,4 17,4
2.5. Az idősebbek helyzete Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája, % 31,1 33,0 33,2 32,2 30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 45,3 49,8
2.6. Anyagi helyzet, fogyasztás, szegénység Szegénységi arány, %c .. 14,0 16,0 12,3 12,0 12,4 12,3 14,1 14,3 14,9 15,0 14,9 ..
2.7. Lakás A substandard lakások aránya, % 13 9 8 ..
Ezer főre jutó új lakások száma 4,3 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 ..
2.8. Egészség A születéskor várható átlagos élettartam, év 72,78 72,76 73,21 73,30 73,83 74,03 74,38 74,67 75,00 75,47 75,61 75,44 ..
2.9. Szociális védőháló Társadalmi juttatások a GDP százalékában, % 20,4 21,5 22,0 22,3 22,5 23,0 22,6 21,9 21,6 21,3 .. .. ..
A korbetöltött saját jogú nyugdíjban részesülők aránya a 60 éves és idősebb népességből, % 85,8 83,4 83,8 82,1 82,0 79,2 79,6 79,8 79,8 79,3 78,8 75,5 ..
2.10. Kultúra, szabadidő A háztartások belföldi turisztikai aktivitása % 39,9 41,2 43,5 42,2 35,6 33,9 34,9 34,3 34,6 33,2 .. .. ..
2.11. Közbiztonság A százezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma 4 144 4 328 4 229 4 245 4 069 3 931 4 472 4 527 4 760 3 819 3 340 2 846 ..
3. Környezeti mutatószámok
3.1. Klímaváltozás és energia Az üvegházhatású gázok kibocsátása összesen, tényleges bázisév = 100 69,5 69,3 68,3 66,7 65,1 59,4 59,8 58,2 54,9 52,5 52,2 .. ..
3.2. Természeti erőforrások A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományváltozása, 1999 = 100 80,2 88,0 81,3 69,2 67,3 66,1 63,8 60,6 62,3 75,7 71,3 69,1 ..
A biológiailag tisztított települési szennyvíz aránya, % 66,3 65,3 67,2 71,3 70,4 72,3 95,9 97,4 98,4 96,9 95,9 97,4 ..
3.3. Fenntartható termelés Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna 164 787 187 520 151 810 122 104 136 614 107 951 98 880 98 160 86 264 98 830 .. .. ..