Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Gazdasági mutatószámok
1.1. Fejlettségi szint és növekedés Az egy főre jutó GDP volumenindexe, előző év = 100 104,6 104,0 100,6 101,0 93,5 100,9 101,9 98,9 102,4 104,5 103,8 102,6 104,4
1.2. Hatékonyság, versenyképesség, stabilitás Egy ledolgozott munkaórára jutó GDP vásárlóerő-egységben (PPS), EU-15 = 100 49,6 49,9 50,3 53,0 53,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
1.3. Tudásalapú gazdaság K+F-ráfordítások a GDP százalékában, % 0,92 0,98 0,96 0,98 1,13 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21 1,35
A 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya, % 3,9 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,3 7,1 6,3 6,2
1.4. Infrastruktúra A vezeték nélküli internet-előfizetések aránya, % 15,6 18,9 23,7 29,3 37,0 42,1 52,0 60,1 64,4 66,6 68,4 69,6 70,4
2. Társadalmi mutatószámok
2.1. Népesség, család Természetes szaporodás, fogyás, ezer lakosra –3,8 –3,2 –3,5 –3,1 –3,4 –4,0 –4,1 –3,9 –3,9 –3,5 –4,1 –3,5 –4,1
Öregedési index, % 99,9 102,4 104,9 107,6 109,9 112,6 114,7 116,4 118,9 121,5 123,6 126,1 128,5
2.2. Oktatás A 20 éves népességből az oktatásban részt vevők aránya, % 49,0 50,5 53,2 52,9 55,2 56,0 57,7 53,4 51,3 49,0 48,2 46,7 46,2
Korai iskolaelhagyók, %a 12,5 12,5 11,4 11,7 11,5 10,8 11,4 11,8 11,9 11,4 11,6 12,4 12,5
2.3. Munkaerőpiac A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája, % 56,9 57,4 57,0 56,4 55,0 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 63,9 66,5 68,2
A reálkereset változása, előző év = 100 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7 101,8 102,4 96,6 103,1 103,2 104,4 107,4 110,3
2.4. A fiatalok helyzete A 20–29 éves tanulók munkába áramlása, %b 13,7 12,7 13,1 12,7 11,5 12,3 10,8 11,2 12,6 14,2 14,4 17,4 17,6
2.5. Az idősebbek helyzete Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája, % 33,0 33,2 32,2 30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 45,3 49,8 51,7
2.6. Anyagi helyzet, fogyasztás, szegénység Szegénységi arány, %c 14,0 16,0 12,3 12,0 12,4 12,3 14,1 14,3 15,0 15,0 14,9 14,5 13,4
2.7. Lakás A substandard lakások aránya, % 13 .. .. .. .. .. 9 .. .. .. 8 7 ..
Ezer főre jutó új lakások száma 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0 1,5
2.8. Egészség A születéskor várható átlagos élettartam, év 72,76 73,21 73,30 73,83 74,03 74,38 74,67 75,00 75,47 75,61 75,44 75,91 75,77
2.9. Szociális védőháló Társadalmi juttatások a GDP százalékában, % 20,9 21,5 21,7 21,9 22,3 22,0 21,4 21,1 20,5 19,6 19,1 .. ..
A korbetöltött saját jogú nyugdíjban részesülők aránya a 60 éves és idősebb népességből, % 83,4 83,8 82,1 82,0 79,2 79,6 79,8 79,8 79,3 78,8 75,5 73,1 73,2
2.10. Kultúra, szabadidő A háztartások belföldi turisztikai aktivitása % 41,2 43,5 42,2 35,6 33,9 34,9 34,3 34,6 33,2 .. .. .. ..
2.11. Közbiztonság A százezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma 4 328 4 229 4 245 4 069 3 931 4 472 4 527 4 760 3 819 3 340 2 846 .. ..
3. Környezeti mutatószámok
3.1. Klímaváltozás és energia Az üvegházhatású gázok kibocsátása összesen, tényleges bázisév = 100 69,2 68,1 66,5 64,9 59,4 59,7 58,3 54,9 52,3 52,9 55,7 56,2 ..
3.2. Természeti erőforrások A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományváltozása, 1999 = 100 87,8 85,1 80,3 75,8 72,9 71,0 72,0 73,2 74,5 75,3 76,2 76,7 77,0
A biológiailag tisztított települési szennyvíz aránya, % 65,3 67,2 71,3 70,4 72,3 95,9 97,4 98,4 96,9 95,9 97,4 96,9 97,2
3.3. Fenntartható termelés Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna 181 266 151 870 118 737 133 466 108 805 99 539 99 644 86 221 98 849 127 210 125 002 .. ..