Mutató/dimenzió 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.1.2.1. Primer energiafelhasználás mennyisége összesen, TJ 1 185 604 1 175 276 1 150 786 1 136 513 1 079 361 1 119 815 1 095 727 1 041 322 1 007 267 1 004 983 1 062 289 1 080 677
Ebből forrás szerint
Hazai 455 083 452 528 449 332 456 247 490 335 496 903 493 152 492 108 480 420 464 063 473 042 480 100
Behozatal 910 361 911 558 885 317 897 287 749 980 789 206 732 488 720 790 721 367 806 096 757 186 812 069
Ebből típus szerint
Szén és széntermékeka 127 083 128 630 130 988 127 558 107 298 113 811 113 079 108 370 94 250 92 404 98 605 94 058
Kőolaj és kőolajtermékek 304 893 319 180 314 762 304 359 290 806 283 978 270 474 253 459 244 729 274 688 293 577 294 087
Földgáz 506 252 479 580 448 104 442 076 383 098 410 876 391 555 350 659 322 492 292 250 313 525 336 040
Megújuló energiaforrásokb 73 344 74 469 81 899 86 232 109 486 119 973 125 052 127 301 134 824 125 904 133 736 134 711
Nukleárisc 151 612 147 468 160 681 162 234 168 823 172 471 171 648 172 846 168 208 171 525 173 567 176 014
Villamos energia nettó importd 22 421 25 950 14 352 14 053 19 850 18 705 23 919 28 686 42 765 48 213 49 278 45 768
3.1.2.2. Végső energiahordozó felhasználás, ezer toee 18 132 17 847 16 919 16 905 16 584 16 910 16 960 16 041 16 293 15 870 16 955 17 451
Energiafelhasználás területe szerint
Ipar 3 106 3 125 3 084 3 092 2 422 2 602 3 009 3 191 3 735 3 767 3 956 4 058
Közlekedés (belföldi közúti, vasúti, vízi közlekedés) 4 004 4 283 4 424 4 527 4 506 4 123 3 844 3 722 3 488 3 905 4 217 4 325
Lakosság 6 964 6 709 6 114 6 015 6 308 6 645 6 567 6 373 6 207 5 485 5 967 6 156
Kereskedelem és közcélú szolgáltatások 3 500 3 182 2 796 2 741 2 903 3 048 3 053 2 353 2 337 2 114 2 232 2 265
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 558 548 501 530 445 492 487 402 526 599 583 647
3.1.2.3. A megtermelt villamos energia mennyisége, millió kWh 35 756 35 859 39 960 40 025 35 908 37 371 36 019 34 635 30 294 29 392 30 342 31 858
Energiaforrások szerinti megoszlás
Fosszilis energiaforrások részesedése, % 55,9 57,9 58,2 56,8 48,7 49,3 48,6 46,4 39,6 35,5 36,6 38,6
Nukleáris energiaforrások részesedése, % 38,7 37,5 36,7 37,0 43,0 42,2 43,5 45,6 50,7 53,2 52,2 50,4
Megújuló energiaforrások részesedése, %f 5,2 4,2 4,7 5,9 8,1 8,1 7,5 7,6 9,2 10,7 10,6 10,1
Egyéb, %g 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9
3.1.2.4. A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt primer energia mennyisége energiaforrások szerint, ktoe 1 689,4 1 714,7 1 852,8 2 009,9 2 556,1 2 743,3 2 856,5 3 132,7 3 313,2 2 979,9 3 247,0 3 193,5
Vízerőművi 17,4 16,0 18,1 18,3 19,6 16,2 19,1 18,3 18,3 25,9 20,1 22,3
Szélerőművi 0,9 3,7 9,5 17,6 28,5 45,9 53,8 66,2 61,7 56,5 59,6 58,8
Geotermális 86,6 86,0 86,0 95,5 96,2 98,6 104,4 107,2 112,7 90,6 105,5 119,9
Napenergiah 1,9 2,0 2,5 3,9 4,6 5,5 6,7 9,2 10,9 14,5 21,3 28,5
Szennyvíztelepi gáz, depóniagáz, egyéb biogáz 7,1 12,2 16,7 21,8 30,9 36,2 60,7 53,0 79,7 79,4 79,6 88,5
Bioüzemanyagok 2,6 10,9 16,9 162,1 153,3 141,5 142,4 281,5 305,2 306,5 382,4 410,4
Biomassza és kommunális hulladék megújuló részei 1 572,9 1 583,9 1 703,1 1 690,7 2 223,0 2 399,4 2 469,4 2 597,3 2 724,7 2 406,5 2 578,5 2 465,1