Mutató/dimenzió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.1.2.1. Primer energiafelhasználás mennyisége összesen, TJ 1 102 799 1 104 873 1 166 089 1 155 598 1 127 082 1 119 261 1 049 771 1 085 351 1 053 851 992 383 954 400 964 697 1 019 700
Ebből forrás szerint
Hazai 113 404 428 566 434 127 432 734 427 687 439 467 460 772 462 467 451 303 443 195 427 575 423 799 429 907
Behozatal 44 085 803 917 910 341 911 204 884 084 898 343 749 949 789 176 732 463 720 763 721 341 806 067 755 786
Ebből típus szerint
Szén és széntermékeka 156 952 145 151 128 562 128 782 131 242 127 270 107 298 113 811 113 079 108 370 94 250 92 404 98 605
Kőolaj és kőolajtermékek 263 818 271 075 304 893 319 180 314 762 304 359 290 806 283 978 270 474 253 459 244 729 274 688 293 913
Földgáz 497 503 490 228 506 205 479 535 448 062 442 035 383 062 410 838 391 519 350 626 322 462 292 223 313 533
Megújuló energiaforrásokb 38 726 40 892 52 397 54 684 57 982 69 310 79 932 85 547 83 212 78 396 81 986 85 644 90 804
Nukleárisc 120 815 130 638 151 612 147 468 160 681 162 234 168 823 172 471 171 648 172 846 168 208 171 525 173 567
Villamos energia nettó importd 24 985 26 890 22 421 25 950 14 352 14 053 19 850 18 705 23 919 28 686 42 765 48 213 49 278
3.1.2.2. Végső energiahordozó felhasználás, ezer toee 17 452 16 844 18 041 17 794 16 691 16 805 16 168 16 370 15 855 14 874 15 018 14 896 15 874
Energiafelhasználás területe szerint
Ipar 3 562 3 314 3 447 3 512 3 312 3 331 2 655 2 858 2 665 3 191 3 731 3 764 3 962
Közlekedés (belföldi közúti, vasúti, vízi közlekedés) 3 598 3 314 4 086 4 316 4 484 4 589 4 562 4 172 4 034 3 722 3 488 3 905 4 214
Lakosság 6 596 6 087 6 440 6 205 5 551 5 568 5 518 5 714 5 517 5 115 4 855 4 437 4 846
Kereskedelem és közcélú szolgáltatások 3 083 3 545 3 510 3 213 2 843 2 787 2 988 3 134 3 148 2 444 2 430 2 191 2 269
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 613 584 558 548 501 530 445 492 491 402 514 599 583
3.1.2.3. A megtermelt villamos energia mennyisége, millió kWh 34 145 33 708 35 756 35 859 39 960 40 025 35 908 37 371 36 019 34 635 30 294 29 392 30 342
Energiaforrások szerinti megoszlás
Fosszilis energiaforrások részesedése, % 66,7 61,8 55,9 57,9 58,2 56,8 48,7 49,3 48,6 46,4 39,6 35,5 36,6
Nukleáris energiaforrások részesedése, % 32,3 35,3 38,7 37,5 36,7 37,0 43,0 42,2 43,5 45,6 50,7 53,2 52,2
Megújuló energiaforrások részesedése, %f 1,0 2,8 5,2 4,2 4,7 5,9 8,1 8,1 7,5 7,6 9,2 10,7 10,6
Egyéb, %g 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7
3.1.2.4. A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt primer energia mennyisége energiaforrások szerint, ktoe 904,9 948,3 1 187,1 1 244,3 1 337,6 1 610,0 1 848,7 1 917,9 1 857,1 1 970,2 2 051,5 2 018,5 2 217,1
Vízerőművi 14 16,7 16,7 16,7 19,1 19,1 19,1 16,7 19,1 18,3 18,3 25,9 20,1
Szélerőművi 0 0 0 4,8 9,6 16,7 28,7 45,4 53,8 66,2 61,7 56,5 59,6
Geotermális 86 86 86 86,0 86,0 95,5 95,5 97,9 104,4 107,2 112,7 91,1 105,3
Napenergiah 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 4,8 4,8 4,8 6,0 9,2 10,9 14,5 21,3
Szennyvíztelepi gáz, depóniagáz, egyéb biogáz 4,8 7,2 7,2 11,9 16,7 21,6 31 35,8 60,7 58,2 76,8 75,9 79,6
Bioüzemanyagok 0 0 2,4 11,9 16,7 162,4 152,9 140,9 142,4 281,5 305,2 306,5 376,7
Biomassza és kommunális hulladék megújuló részei 797,7 836,0 1 072,4 1 110,6 1 187,1 1 289,8 1 516,7 1 576,4 1 470,7 1 429,6 1 465,9 1 448,1 1 554,5