Mutató/dimenzió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.3.1.1. Hazai anyagfelhasználás, ezer tonna 134 010 158 002 181 266 151 870 118 737 133 466 108 805 99 539 99 644 86 221 98 849 127 210 125 002 .. ..
Fosszilis tüzelőanyagok és ásványvagyon kitermelése 86 199 90 472 116 811 94 015 75 653 75 722 65 141 56 946 52 750 49 476 53 154 71 822 78 392 .. ..
Biomassza hazai kitermelése 31 695 51 420 49 718 45 058 33 521 46 889 40 270 36 916 40 748 33 156 40 322 46 870 41 197 .. ..
Termékek és anyagok behozatala 37 018 37 931 40 045 40 781 42 187 44 213 34 196 37 911 39 091 38 171 40 881 45 262 43 979 .. ..
Termékek és anyagok kivitele 20 903 21 821 25 307 27 984 32 624 33 357 30 801 32 234 32 945 34 582 35 508 36 744 38 565 .. ..
Hazai anyagfelhasználás 134 010 158 002 181 266 151 870 118 737 133 466 108 805 99 539 99 644 86 221 98 849 127 210 125 002 .. ..
3.3.1.2. Keletkezett települési hulladék, kg/fő 463 454 460 468 456 453 430 403 382 402 378 385 377 379 ..
3.3.1.3. A települési hulladék kezelése, egy főre jutó mennyiség, kg/fő
Lerakásra került települési hulladék 390 381 382 376 341 333 321 284 258 263 244 221 202 192 ..
Égetésre került települési hulladék 24 15 30 39 38 39 41 41 41 37 34 38 53 56 ..
3.3.1.4. Ökológiai gazdálkodás
Nagysága, ezer hektár 117 133 129 123 122 123 140 128 124 131 131 125 130 186 200
Aránya a mezőgazdasági területen belül, %-ra 2,0 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3 2,4 2,5 2,3 2,4 3,5 3,7
3.3.1.5. Állatállomány-sűrűség, állategység/száz hektár 49,1 43,2 42,8 42,3 41,8 39,4 39,2 42,7 42,8 41,4 41,5 42,3 43,7 42,2 42,9
3.3.1.6. Nitrogéntöbblet, kg/ha
Nettó felesleg 33 9 7 15 35 9 16 26 19 31 26 15 27 .. ..