NyitóoldalÜvegzseb

Üvegzseb - A Központi Statisztikai Hivatal feladatai az Üvegzseb program megvalósítására

I. Az „Üvegzseb törvényből” adódó feladatok

Feladat Határidő Felelős szervezeti egység(ek)
A nettó 5 millió forint feletti árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás-megrendelésről, vagyonértékesítésről, vagyonhasznosításról, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződésekről a 2011.évi CXII. törvény 1. melléklet III./4 .pontja alapján (2012. előtti szerződések esetében 1992.évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerint)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2004. január 1-jét követően megkötött szerződésekre Gazdálkodási főosztály

 

II. A Kormányhatározatból adódó feladatok

Feladat Határidő Felelős szervezeti egység(ek)
II/1. A Korm. határozatban határidőre előírt teendők
A határozatban foglaltak megvalósításához szükséges tárgyi, személyi és szervezeti feltételek felmérése (6. pont) 2003. szeptember 15. Költségvetési- és Pénzügyi főosztály
A határozatban foglaltak megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséről, s a 2003. évi kiegészítő költségvetési támogatásról – az „Államháztartási reform és az üvegzseb program végrehajtásával összefüggő feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról – egyeztetés a pénzügyminiszterrel és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel (7.pont) 2003. szeptember 30. Gazdasági és informatikai elnökhelyettes
Költségvetési főosztály
Intézkedési terv közzététele (1/b. pont)* 2003. szeptember 30.  
A KSH-ra mint intézményre vonatkozóan („házon belül”) közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos kötelező, a kormányhatározat mellékletének 7. pontjában meghatározott statisztikai adatszolgáltatás (melléklet 7. pont).* 2003. december 31. Projekt team
A feladatellátás és teljesítmény mérésére alkalmas módszertan kidolgozása a MeH-hel és a többi tárcával együttműködve (4. pont) 2004. április 30. Pénzügyi és Nemzeti számlák főosztály
A Pénzügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Hivatallal és a tárcákkal együttműködve az államháztartás adataira fogalomtár, az azonos tartalmú adatok egyeztetésére módszertan kidolgozása (Melléklet 8.pont). 2004. június 30. Pénzügy és Nemzeti számlák főosztály
A közfeladat-ellátással való állampolgári elégedettség rendszeres vizsgálata, s az eredmények közzététele (9. pont) először 2004. július 31. Projekt team
A Pénzügyminisztériummal és a tárcákkal együttműködve a költségvetésről és a végrehajtásáról szóló törvényjavaslat fejezeti indokolásának informatívabbá tételéhez és szerkezetének meghatározásához javaslatok megfogalmazása, véleményezése (Melléklet 9. pont) A 2005. évi költségvetési törvényjavaslathoz igazodóan Költségvetési főosztály
A feladatellátás és teljesítmény mérésére alkalmas mutatók kidolgozása a MeH-hel és a többi tárcával együttműködve (4. pont) 2004. szeptember 30. Pénzügyi főosztály
A szakmai tevékenységre, eredményességre vonatkozó információk előállítása és közzététele(5. pont) először 2004. december 31. Pénzügyi főosztály
A Pénzügyminisztériummal és a tárcákkal együttműködve a szakmai tevékenységről történő beszámolás egységes kereteinek kialakítása, illetve annak a pénzügyi beszámolókkal való megfelelő kapcsolatának megteremtése (Melléklet 10. pont) 2004. december 31. Pénzügyi főosztály
II/2. Az KSH Elnöksége által ütemezett módon előírt teendők
Az állampolgárok tájékoztatására, az adatok közzétételi lehetőségének vizsgálatára, az államháztartási információs rendszer korszerűsítésére vonatkozóan a fejezet hatáskörébe tartozó feladatok áttekintése (1/a. pont)* folyamatos Projekt team
A határozatban foglaltak megvalósításához szükséges tárgyi, személyi és szervezeti feltételek megteremtése (6. pont) a feladatok ellátásával összhangban Gazdasági és informatikai elnökhelyettes
A közfeladatok ellátását, a fontosabb aktuális ügyeket bemutató és kommunikáló tájékoztatók elkészítése és közzététele (8. pont). folyamatos Projekt team
A közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás rendszerének kialakítása, a kialakított rendszerről a tárcák tájékoztatása(Melléklet 6. pont)*. folyamatos Projekt team
A közfeladat-ellátással való állampolgári elégedettség rendszeres vizsgálata és az eredmények közzététele (9. pont) 2004. július 31-től folyamatos Projekt team
A szakmai tevékenységre, eredményességre vonatkozó információk előállítása és közzététele (5. pont) 2004. december 31-től folyamatos Projekt team
Kapcsolattartók kijelölése az adatközlőknek egymással, az adatfelelősökkel, a MeH-hel, az IHM-mel és az adatvédelmi biztossal történő kapcsolattartás céljából (Melléklet 1. pont) Intézkedési tervnek megfelelően Projekt team
A KSH Információszolgálatának kibővített feladatköréhez szükséges létszámfejlesztés, a dologi és személyi kiadásokhoz a többletforrás biztosítása Intézkedési tervnek megfelelően (lehetőleg már 2003. november 1-től), majd az igények jelentkezésétől függően Gazdasági és informatikai elnökhelyettes

 

III. A Kormányrendeletből adódó feladatok

Feladat Határidő Felelős szervezeti egység(ek)
A közérdekű adatok megismerésének elősegítésére megfelelő szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkező személyek megbízása, vagy szervezeti egység létrehozása (Ámr. 157/A. §) azonnal  
Az Információszolgálat kibővített feladatkörének ellátása: kérdések továbbítása az illetékes szervezeti egységeknek, tényleges adatszolgáltatás Intézkedési tervnek megfelelően (lehetőleg már 2003. november 1-től) Projekt team
A kért adatok kérelmezővel való megismertetéséhez megfelelő tárgyi feltételek biztosítása 2004. január 1. Projekt team
A KSH költségvetési alapokmányának a módosított Ámr. 21. sz. mellékletével való megfeleltetése, közzététele (217/1998. Korm.rendelet 21.sz. melléklete alapján) 2004, 2005, 2006, 2007 Évente az elemi költségvetés jóváhagyását követő 30. nap KSH elnök, Pénzügyi főosztály
A KSH alapító okiratának közzététele (217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklete alapján)
2003. november 10-től hatályos
2007. február 19-től hatályos
2009. július 1-től hatályos
2010. november 24-től hatályos
2004. január 1.  
A KSH SzMSz-ében az érintett szervezeti egységek feladatainak megjelenítése a feladatterv alapján 2004. január 1. Projekt team
A KSH éves szöveges költségvetési beszámolójának közzététele 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 évente május 31-ig Projekt team
A KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolói alapján készült összefoglaló jelentés közzététele 2003, 2004, 2005, 2006 évente május 31-ig Költségvetési főosztály
Beszámoló szerinti címjegyzék  a felügyeleti szerv által lezárt ellenőrzésekről Első közzététel: 2004. január 1.
További közzététel: tárgyévet követő év április 30.
Ellenőrzési osztály
A kérelemre hozzáférhető adatokért kérhető költségtérítés meghatározását segítő útmutató készítése az önköltségszámítási szabályzat szerint a tapasztalatok ismeretében KSH elnök, Pénzügyi főosztály
A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolása évente január 31-ig Gazdálkodási főosztály
Jelentés a Központi Statisztikai Hivatal fejezet pénzügyi helyzetéről    

 

IV. Egyéb feladatok

Feladat Határidő Felelős szervezeti egység(ek)
Egyes közérdekű adatok szolgáltatását kérő táblázatok 2000. év – 2003. I. félévét felölelő időszakra való kitöltése. 2003. szeptember 15. Pénzügyi, Műszaki, Nemzetközi, Költségvetési Főosztály
Közérthetőséget szolgáló további adatfeldolgozás a nem szakértő állampolgár érdeklődési szempontjainak figyelembevételével. folyamatos Projekt team