Ugrás a tartalomhoz

OSAP - 2020. évi éves adatfelvételek kérdőívei (módosított)

Az alábbiakban közzétett, 2021-ben küldendő kérdőívek kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A kérdőívek tartalma az év végén esedékes kiküldésükig módosulhat (pl. jogszabály változás miatt).

 

Az adatgyűjtésKérdőív
nyilvántartási
száma
megnevezése
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel
1122 Anyagok és szolgáltatások felhasznlálása
1183 A közúti személyszállítás adatai  
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak tevékenységéről  
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai  
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai
2051 Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről
2054 A vasúti szállítás regionális adatai
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés