Ugrás a tartalomhoz

Osztályozások - Hatályos magyar osztályozások

Ebben a menüpontban a széles körben alkalmazott statisztikai osztályozások szerepelnek: TEÁOR, Szakmakód jegyzék, TESZOR, GFO, Építményjegyzék, ITO, Területi számjelrendszer, FEOR.

További statisztikai osztályozások a
www.ksh.hu Adatok/Metainformáció/Osztályozások menüpontban érhetők el.

FEOR-08
       Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
 
TEÁOR’’08
A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a NACE Rev.2-nek magyar nyelvű változata. Az 1893/2006/EK rendelet alapján 2008. január 1-jétől a TEÁOR’’08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál. Az EUROSTAT aktualizálási eljárását követve évente egyszer a TEÁOR’’08 tartalmi meghatározásait frissítjük. Kérjük, figyelje a KSH honlapját!

TEÁOR’’08-ra való áttérést segítő oldalak

Fontos tudnivalók a TEÁOR-ral kapcsolatban! bővebben>>
A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszere
Struktúra – TEÁOR’’08 felépítése (pdf, 153 KB); 2007.08.24.
Tartalom – Részletes leírás(pdf, 1 288 KB); 2010.09.03.
2009. évi módosítása(pdf, 646 KB); 2009.05.13.
2010. évi módosítása(pdf, 490 KB); 2010.09.03.
Módszertani útmutató – A TEÁOR’’08 módszertani leírása
               (pdf, 272 KB); 2007.09.17.

TEÁOR’’03-’’08 fordítókulcs 1. szint(pdf, 180 KB); 2007.08.24.
TEÁOR’’03-’’08 fordítókulcs 4-számjegyű (pdf, 150 KB); 2007.10.29.
TEÁOR’’08-’’03 fordítókulcs 1. szint(pdf, 179 KB); 2007.08.24.
TEÁOR’’08-’’03 fordítókulcs 4-számjegyű (pdf, 130 KB); 2007.10.29.
Vonatkozó jogszabályok:NACE Rev.2 rendelet(pdf, 200 KB)
TEÁOR’’08 Statisztikai Közlöny tájékoztatás(pdf, 111 KB)
9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye (pdf, 94 KB); 2007.11.22.
21 2006 (V.18.) IM rendelet (pdf, 800 KB); 2009.03.24.
2008. évi XCVI. törvény(pdf, 229 KB)
Segédlet 2008. évi XCVI törvényhez
                (TEÁOR’’08 1-1 fordítókulcs) (pdf, 71 KB); 2007.11.22.

Segédlet 2008. évi XCVI törvényhez
                (TEÁOR’’08 1-több fordítókulcs) (pdf, 94 KB); 2007.11.22.

Statisztikai főtevékenység(pdf, 328 KB)
A kiadványok könyv alakban megvásárolhatóak azOnline-áruházban és a Statisztikai Szakkönyvesboltban.

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
TEÁOR’’08

TEÁOR’’03    (pdf, 1083 KB)
    A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
9003/2002. (SK.6.) KSH közleménye(pdf, 99 KB)
9003/2003. (SK 5-6.) KSH közleménye(pdf, 318 KB)
Helyesbítés (pdf, 184 KB) - TEÁOR’’03 és TEÁOR’’03
              második,  javított kiadás közötti eltérések

Hibajegyzék(pdf, 64 KB) - a TEÁOR’’03
             második kiadásához


Szakmakód jegyzék 2011
    Megjelent a 10/2010 (XII. 29.) KSH közlemény a Szakmakód jegyzék     módosításáról. 2011. január 1-jétől az új Szakmakód jegyzéket kell alkalmazni     az egyéni vállalkozások tevékenységének besorolásánál.

Struktúra (pdf, 318 KB)
Fordítókulcs (pdf, 129 KB)
9005/2007. (SK 7.) KSH közlemény (pdf, 91 KB); 2007.12.18.
10/2010. (XII.29.) KSH közlemény(pdf, 240 KB)

SZJ03(pdf, 1576 KB)
    Szolgáltatások Jegyzéke
A Szolgáltatások Jegyzékét hatályon kívül helyezte a 4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény, és felváltotta a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR). A statisztikában 2008. január 1-jétől a TESZOR-t alkalmazzuk, amely az EU termékosztályozásának, a CPA 2008-nak magyar nyelvű változata (Classification of Products by Activity).
Helyesbítés (pdf, 248 KB) - SZJ’’03 és SZJ’’03 második,
              javított kiadás közötti eltérések

4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékéről szóló
             9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke
             módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül
             helyezéséről (pdf, 92 KB)


Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere: a TEÁOR’’08-ra épülő 6 szintű osztályozás, amely az egyes szakágazatokat termék- és szolgáltatás-csoportokra bontja tovább (5.429 tétel). A 451/2008/EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Eszerint a TESZOR (1-6. számjegyen) felváltja a Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ’’03-at) és a Belföldi Termékosztályozást (BTO-t).
A TESZOR alkalmazásának megkönnyítése érdekében elkészítettük a következő fordítókulcsokat:
- BTO’’07-TESZOR’’08 fordítókulcs: a Belföldi Termékosztályozás 6 számjegyű termékcsoportjai és a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere 6 számjegyű csoportjai közötti megfeleltetés. A mezőgazdasági és ipari termékek átkódolásához nyújt segítséget.
- SZJ’’03-TESZOR’’08 fordítókulcs: a Szolgáltatások Jegyzéke 7 számjegyű tételei és a TESZOR 6 számjegyű alcsoportjai közötti megfeleltetés. A szolgáltatások átkódolásához nyújt segítséget.
- TESZOR’’08-KN’’08 fordítókulcs: a TESZOR 6 számjegyű alcsoportjai és a Kombinált Nómenklatúra 8 számjegyű alcsoportjai közötti megfeleltetés. Csak termékcsoportokat tartalmaz, szolgáltatásokat nem.
A TESZOR fordítókulcsokat az EUROSTAT által közzétett CPA’’2002-CPA’’2008 illetve CPA-CN fordítókulcsok alapján állítottuk össze, a szolgáltatások esetében azonban ezt kiegészítettük a 7 számjegyű SZJ tételekkel.
Az EUROSTAT aktualizálási eljárását követve a fordítókulcsokat rendszeresen frissíteni fogjuk, ezért kérjük, hogy figyelje a KSH honlapját!
Struktúra – TESZOR felépítése (pdf, 384 KB); 2008.06.12.
Tartalom – A TESZOR részletes leírása (pdf, 865 KB); 2010.09.22.
Módszertani útmutató(pdf, 537 KB); 2011.03.03.
BTO’’07-TESZOR’’08 fordítókulcs(pdf, 457 KB); 2010.09.03.
SZJ’’03-TESZOR’’08 fordítókulcs(pdf, 440 KB); 2010.09.03.
TESZOR’’08-KN’’08 fordítókulcs(pdf, 1 882 KB); 2010.09.03.
Vonatkozó jogszabályok:Rendelet(pdf, 487 KB) 2008.06.04.

GFO
    A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és az
    osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

    Felhívjuk figyelmét, hogy megjelent a KSH elnökének 8/2010. (VIII. 25.) KSH
    közleménye a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról, valamint a
   11/2010 (XII.29.) KSH közlemény ennek módosításáról. A 8/2010. (VIII. 25.)
    KSH közlemény 2. sz. melléklete a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma
    szerinti osztályozását (GFO’’11-t), és 4. sz. melléklete a GFO’’11 tartalmi
    meghatározásait tartalmazza. A GFO’’11-t 2011. január 1-jétől kell alkalmazni
GFO 8/2010 (VIII.25.) KSH közlemény(pdf, 268 KB)
Aktuális GFO tartalom és struktúra(pdf, 200 KB)
GFO2010-GFO2011 Fordítókulcs(pdf, 74 KB)
GFO2011-GFO2010 Fordítókulcs(pdf, 72 KB)
Módosítások
11/2010 (XII. 29.)(pdf, 207 KB)

Építményjegyzék, 2000(pdf, 138 KB)
Fordítókulcs(pdf, 153 KB) - az Építményjegyzék, 1995
        és az   Építményjegyzék, 2000 között


ITO’’10
A hazai Ipari Termékosztályozás (ITO’’10) hierarchikus felépítésű, magában foglalja a TEÁOR’’08-at (4 számjegyen), valamint a 6 számjegyű Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerét (TESZOR). A 2010. tárgyévi éves adatszolgáltatás támogatása céljából, az ITO’’10-en alapuló éves termékjegyzéket és fordítókulcsait elérhetővé tettük ezen a felületen.
ITO’’10(pdf, 1 418 KB)
ITO’’09 és ITO’’10 közötti eltérések kódszám szerint(pdf, 81 KB)
ITO’’09 és ITO’’10 közötti eltérések a változás típusa szerint
    (pdf, 83 KB)

6/2010. (IV. 21.) KSH közlemény az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről(pdf, 100 KB)
Melléklet a 6/2010. (IV. 21.) KSH közleményhez(xls, 1 545 KB)
ITO-CN-BTO(zip, 910 KB)
       Ipari termékosztályozás 2010 (ITO), ITO’’10-CN’’10, CN’’10-ITO’’10; ITO’’10-BTO’’07,        BTO’’07-ITO’’10
Területi számjelrendszer, 2008 (pdf, 526 KB)
1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerhez
       (9002/2008 KSH közlemény) (pdf, 91 KB)

2. számú kiegészítés a területi számjelrendszerhez
       (9002/2009 KSH közlemény) (pdf, 95 KB)

2. számú melléklet a Területi számjelrendszer, 2008 kiadványhoz
       aktuális állomány, 2009.08.29. (xls, 986 KB)

3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerhez
       (9001/2008 KSH közlemény) (pdf, 89 KB)

4. számú kiegészítés a területi számjelrendszerhez
       (9001/2008 KSH közlemény) (pdf, 102 KB)

4. számú melléklet a Területi számjelrendszer, 2008 kiadványhoz
       aktuális állomány, 2010.10.04. (xls, 1 024 KB)

 
A kiadványok nyomtatott formában, illetve CD-n is megvásárolhatók a Kiadványtár alkalmazáson keresztül, illetve személyesen az Információszolgálat irodájában.

Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 14-18.
Telefon: 1-345-6283
Nyitvatartás: H-Cs: 8.30 - 16.00
  P: 8.30 - 13.00