Ugrás a tartalomhoz

Adatgyűjtési program - 2017. évi éves adatgyűjtések kérdőívei (új és módosított)

Az alábbiakban közzétett, 2018-ban küldendő kérdőívek kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A kérdőívek tartalma az év végén esedékes kiküldésükig módosulhat (pl. jogszabály változás miatt).

 

Az adatgyűjtésKérdőív
nyilvántartási
száma
megnevezése

Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt adatgyűjtések

1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről
1039 Éves termékstatisztikai jelentés
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás
1183 A közúti személyszállítás adatai
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai