Ugrás a tartalomhoz

Tudományos célú adathozzáférés - Anonimizált mikroadat-kiadás

A mikroadatok olyan adatok, amelyek a megfigyelési egységek adatait tartalmazzák. A mikroadatok eredeti formájukban természetüknél fogva lehetővé teszik a megfigyelési egységek azonosítását, illetve velük kapcsolatban információ felfedését. Az anonimizált mikroadatok ugyanakkor olyan mikroadatok, amelyeket – megfelelő felfedés elleni védelmi módszerek alkalmazásával – annak érdekében módosítottak, hogy az azonosításhoz használható legjobb eljárásokkal összhangban minimális mértékűre csökkenjen az érintett statisztikai egységek felfedési kockázata. Az így létrejött adatállományok már nem hozhatók kapcsolatba az adatszolgáltatókkal, ezért – megfelelő szerződéses garanciák mellett – átadhatók az adatkérők részére.

 

Anonimizált mikroadat-állományt a KSH minden esetben módszertani dokumentáció kíséretében ad át, amely rögzíti az anonimizálás során használt módszertani megoldásokat és azok állományra gyakorolt torzító hatásait.

 

Ki igényelhet anonimizált mikroadatot?

Anonimizált mikroadat-kiadás kizárólag tudományos célból, kutatással foglalkozó intézményi háttérrel rendelkező, kutatást végző kutatók részére nyújtható. Azt, hogy ki minősül kutatónak, a KSH az anonimizált mikroadat-kiadási igénybejelentő adatlapon megadott információk alapján, a kutatói akkreditációs vizsgálat során dönti el.

 

Kutatással foglalkozó intézményi háttérrel nem rendelkező kutatás esetén tudományos célból a KSH biztonságos környezetében (kutatószobai hozzáférés, távoli hozzáférés, távoli végrehajtás keretében) biztosítja az anonimizált mikroadatokhoz való hozzáférést.

 

Adatállományok anonimizált mikroadat-kiadás keretében

Anonimizált mikroadat-kiadás keretében bármely, a KSH által kezelt adatállományhoz kérhető anonimizált mikroadat-állomány összeállítása. Az adatkérés szakmai teljesíthetőségét a KSH az adatkérési igény beérkezése után teljeskörűen megvizsgálja.

 

Amennyiben az igényelt anonimizált mikroadat-állomány nem áll a KSH rendelkezésre az adatkérő által igényelt tartalommal és formában, úgy a KSH az adatállomány előállításáért költségtérítést kér.

 

Az anonimizált mikroadat-kiadás engedélyezésének folyamata

Az adathozzáférés engedélyezése során a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez, továbbá megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét is.

 

 

 • Adathozzáférési igény elbírálása
  Az anonimizált mikroadat-kiadás igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. A vizsgálatot követően megvizsgáljuk az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét is. Az elbírálási folyamatban szükség lehet az adatkérő és a KSH közötti további egyeztetésekre is. Ebben az esetben a KSH munkatársa felveszi a kapcsolatot az adatkérővel.

 

 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  A sikeres kutatói akkreditációs, illetve az adatkérés szakmai és adatvédelmi teljesíthetőségi vizsgálatán átesett kutatási igények esetén a KSH minden esetben szerződést köt az adatkérővel, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá vele. A szerződés rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:
  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta

 

 • Adathozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a KSH átadja az anonimizált mikroadat-állományt az adatkérő részére.