Ugrás a tartalomhoz

Tudományos célú adathozzáférés - Kutatói akkreditáció

A KSH a tudományos kutatás támogatása érdekében tudományos célra hozzáférhetővé tesz adatállományokat az adatkérők/kutatók számára, de ezt megelőzően kutatói akkreditációs vizsgálatot végez.

A kutatói akkreditáció során – az adatkérés fogadását követően – a KSH elbírálja a kutatók személyének, illetve – amennyiben van – a kutatással foglalkozó intézményi hátterének előre meghatározott, nyilvánosan közzétett szempontok szerinti megfelelését.

 

A kutatói akkreditáció célja és hatálya

A statisztikai adatokhoz való hozzáférés, a statisztikai adatok tudományos célú kutatása, valamint a tudományos haladást elősegítő felhasználása érdekében a KSH hat adathozzáférési csatornája közül négy kizárólag tudományos célból nyitott a kutatók részére.

 

Ezek a következők:

 • kutatószobai hozzáférés,
 • távoli hozzáférés,
 • távoli végrehajtás,
 • anonimizált mikroadat-kiadás.

 

A kutatói akkreditáció célja e négy adathozzáférési csatornán érkező adatkérési igények tudományos céljának vizsgálata.

 

A kutatói akkreditáció szakaszai

A kutatói akkreditáció keretében a KSH egyrészt az adatkérő kutatót, illetve – amennyiben van – kutatással foglalkozó intézményi hátterét, másrészt pedig a kutatás tudományos célját vizsgálja. A kutatói akkreditációs vizsgálat alapjául az adatkérő által benyújtott igénybejelentő adatlapok, illetve az azokkal egy időben benyújtandó egyéb dokumentumok szolgálnak. Szükség szerint a kutatói akkreditációs vizsgálat keretében további egyeztetésekre is sor kerülhet az adatkérő és a KSH között. Ebben az esetben a KSH felveszi a kapcsolatot az adatkérővel.

 

A kutatói akkreditáció gyakorisága

A KSH a kutatói akkreditációs vizsgálatot az adatkérések befogadását követően minden, a kutatói akkreditációban érintett adathozzáférési csatornán érkező adatkérési igény esetén teljeskörűen elvégzi. Ennek megfelelően az adatkérőknek minden esetben teljes egészében kitöltött igénybejelentő adatlapokat kell megküldeniük a KSH részére.

 

A kutatói akkreditáció szempontrendszere

Céljával összhangban a kutatói akkreditációs vizsgálat az alábbi két fő részből és a hozzá tartozó alábbi szempontok vizsgálatából épül fel:

 

 1. Kutató és – amennyiben van – kutatással foglakozó intézményi hátterének vizsgálata
  • A kutató személyével kapcsolatban a KSH az alábbiakat vizsgálja:
   • kutatói életpálya;
   • kutatással foglalkozó intézményi háttérrel rendelkező kutatás esetén a kutató és a kutatással foglalkozó intézmény között fennálló jogviszony;
   • az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 évben a kutató eleget tett-e a kutatásból származó eredményt tartalmazó publikáció KSH részére történő megküldésére irányuló kötelezettségének;
   • az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 év során a kutató megsértette-e a KSH-val kötött adatkiadási szerződésben rögzített feltételeket;
   • az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 év során a kutató megsértette-e a KSH biztonságos környezetbeli szabályait.
  • A kutatással foglalkozó intézményi háttérrel kapcsolatban a KSH az alábbiakat vizsgálja:
   • az intézmény jogállása;
   • az intézmény főtevékenysége és egyéb tevékenysége;
   • az intézmény szervezeti tagozódása;
   • a kutatási tevékenység szerepe az intézmény működésében (amennyiben az intézmény a kutatási tevékenységet nem főtevékenységként végzi);
   • az intézménynek a kutatási területen az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 évben elért főbb eredményei;
   • az intézmény kutatási eredményeinek nyilvánosságra hozatali eljárásrendje;
   • az intézmény (és kiemelten a kutatási tevékenység) finanszírozásának forrása;
   • anonimizált mikroadat-kiadás esetén az intézmény informatikai biztonsági és fizikai adatbiztonsági működési szabályai.
   • az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 év során az intézmény megsértette-e a KSH-val kötött adatkiadási szerződésben rögzített feltételeket;
   • az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 év során az intézmény bármely kutatója megsértette-e a KSH biztonságos környezetbeli szabályait;
   • biztonságos környezetben történő hozzáférés esetén az igénybejelentő adatlap benyújtásának időpontját megelőző 5 év során végzett kutatások alapján létrejött eredményeken alapuló publikációk, művek, tanulmányok 1 példánya megküldésre került-e a KSH részére;
 2. Tudományos cél vizsgálata
  • A megadott tudományos cél közérdeket, a tudományos haladást segíti-e;
   A tudományos kutatás eredményeként előálló ismeretnek a gazdaság, a társadalom, a környezet egészének céljait és nem egyes adatkérők kereskedelmi vagy haszonszerzési céljait kell szolgálnia. Az adathozzáférés eredményeként az adatkérőnek vagy más személynek a megszerzett ismeretek alapján egyoldalú versenyelőnye nem származhat.
  • A tervezett kutatási eredmények nyilvánosságra hozatali rendje;
   Tudományos kutatás keretében csak olyan kutatási igények fogadhatók be, melyek eredménye nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető.
  • Annak indoklása, hogy az adott kutatási projekt biztonságos környezetbeli hozzáférésre kért adatok, illetve anonimizált mikroadat-kiadás nélkül miért nem teljesíthető.