Ugrás a tartalomhoz

Tudományos célú adathozzáférés - Kutatószobai hozzáférés

A kutatószobákban kizárólag tudományos célból biztosítunk hozzáférést közvetlen azonosításra alkalmatlan adatállományokhoz az egyedi statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szigorú betartása mellett. Kutatószobai hozzáférés során a kutatók biztonságos, kamerával megfigyelt helyiségben érhetik el a kutatásra előkészített állományokat.

 

Ki veheti igénybe a kutatószobát?

A kutatószobát kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Adatállományok a kutatószobában

A kutatószobában a KSH honlapján feltüntetett, kutatásra előkészített mikroadat-állományok, illetve az egyedi igényeknek megfelelően összeállított, végleges adatokat tartalmazó mikroadat-adatállományok kutathatók.

 

 • Kutatásra előkészített mikroadat-állományok
  A kutatószobában folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes. A kutatásra előkészített adatállományok listáját a KSH folyamatosan frissíti..
 • Egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományok
  Amennyiben a kutatásra előkészített mikroadat-állományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely a kutatási célnak megfelelne, a KSH, az adatkérő kérésére, térítési díj ellenében az igény elbírálását követően összeállítja a kért egyedi adatállományt. Az így összeállított, kutatószobában rendelkezésre bocsátott mikroadat-állomány csak az adott kutatás keretében válik hozzáférhetővé.
 • Összekapcsolt adatállományok
  A kutatásra kért adatállományok előkészítése során sor kerülhet több adatállomány összekapcsolására, illetve összekapcsolásra való alkalmassá tételére. Utóbbi esetben a KSH a mikroadat-állományokban szereplő egyedeket olyan technikai azonosítóval látja el, amelyek nem adnak lehetőséget a közvetlen azonosításra, ugyanakkor a különböző állományokban lévő egyedek összekapcsolását lehetővé teszik.
 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által a kutatáshoz előkészített adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a kutatószobai igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani. A kutatószoba működési szabályainak megfelelően a külső állományok közvetlen azonosítókat nem tartalmazhatnak. A kutatás során előre megírt programkódok, változólisták, segédfájlok is behozhatók a kutatószobába.

 

A KSH kutatószobájában hozzáférhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok

 

 • Népszámlálás adatállományai
  • 2016. évi mikrocenzus adatállománya
   • az alapfelvétel személyi, lakás-, háztartás- és család-adatállománya
   • a „Nemzetközi vándorlás” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Társadalmi rétegződés” kiegészítő felvétel adatállománya
   • az „Egészségproblémából fakadó akadályozottság” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Szubjektív jóllét” kiegészítő felvétel adatállománya
   • a „Foglalkozások presztízse” kiegészítő felvétel adatállománya
  • 2011. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
   A 2011. évi népszámlálási adatállományokon végzendő kutatószobai munka előkészítéseként javasoljuk a KSH honlapján elérhető tesztállományok előzetes áttanulmányozását. A tesztállomány éles állományok teljes változókészletével rendelkezik, így lehetővé teszi – még a kutatószobai munkát megelőzően – a programkódok előzetes megírását. A 2011. évi népszámlálási állományhoz tartozó tesztállományok szabadon hozzáférhetők. Figyelem! A 2011. évi népszámlálás adatai alapján végzett rétegződésvizsgálat eredményeit A társadalom rétegződése elemző kiadvány ismertette. Annak érdekében, hogy a kutatók a saját szempontjaik alapján is vizsgálódhassanak, a kutatószobában rendelkezésre álló 10%-os népszámlálási mintaállományt kiegészítettük a háromféle rétegséma szerinti rétegváltozókkal. A rekordleírást és a nyilvános tesztállományokat aktualizáltuk.
  • 2005. évi mikrocenzus adatállománya
  • 2001. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
  • 1990. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
  • 1980. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
  • 1970. évi népszámlálásból vett 10%-os minta
 • Munkaerő-felmérés (MEF) negyedéves adatállományai az alábbi évekre
  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 • Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (HKÉF) éves adatállományai – (az évszám az adatfelvétel évét jelöli)
  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  EU-SILC jövedelmi felvétel – (az évszám az adatfelvétel évét jelöli)
  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  Well Being (Jóllét) állomány, a 2013. évi EU-SILC kiegészítő modulja
  Deprivációs modul, a 2014. évi EU-SILC kiegészítő modulja
 • Gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ-EUROFARM) adatállományai
  2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016
 • Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) adatállományai
  2009, 2014, 2019
 • Időmérleg felvétel
  2000, 2010
 • Lakásfelmérés
  1999, 2003, 2015

 

Metaadatok és kiegészítő információk

A fenti adatállományokra vonatkozó módszertani háttérinformációkról a vonatkozó szakstatisztikai terület módszertani leírásában (metaadatai között) tájékozódhat.

A kutatószobai kutatómunka támogatásához a kért adatállományokon és a hozzájuk tartozó leíró metaadatokon felül a KSH az alábbi kiegészítő információkat bocsátja a kutató rendelkezésére a kutatási idejére:

 

 • kutatói tájékoztató,
 • módszertani leírások, adatgyűjtési információk, kérdőívek,
 • témát érintő KSH kiadványok,
 • adattáblákban lévő változók listája, amelyen szerepel a változók egyértelmű, pontos neve, mértékegysége, illetve a kérdés sorszáma, aminek válaszát az adott változó tartalmazza,
 • adattáblákban szereplő (az adatok vonatkozási ideje szerint korábbi és jelenleg hatályos) osztályozások, nómenklatúrák leírása,
 • változókhoz tartozó címkék külön fájlban vagy az adatállományba építve.

 

Kutatószobai adathozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 • Kutatószobai adathozzáférési igény kezdeményezése
  A kutatószobában történő kutatás a kutatószobai igénybejelentő adatlap kitöltésével és KSH részére történő megküldésével kezdeményezhető. Minden kutatószobai adathozzáférési igényt ezen adatlap kitöltésével kell benyújtani a KSH felé, függetlenül attól, hogy a tervezett kutatás kutatásra előkészített adatállományokon vagy egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományon történik.
  Kutatószobai igénybejelentő adatlap
 • Kutatószobai adathozzáférési igény elbírálása
  A kutatószobai igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Amennyiben az elbírálási folyamat során további egyeztetés szükséges, úgy a KSH munkatársa felveszi az adatkérési igény benyújtójával a kapcsolatot.
 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  Kutatói akkreditációs, illetve szakmai, adatvédelmi teljesíthetőségi szempontból is elfogadott kutatási igények esetén a KSH minden esetben szerződést köt az adatkérővel, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá vele. A szerződés rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:
  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta
 • Kutatószobai adat-hozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH engedélyezi a kutatószobai hozzáférést, és átadja az érintett kutatók számára a kutatószoba használatához szükséges azonosító információkat.

 

Kutatószoba felkeresése

A kutatószoba használatára jogosult kutatók a kutatószobát annak nyitvatartási ideje alatt kereshetik fel.

 

Kutatószoba nyitva tartása:

hétfőtől csütörtökig 09.00 – 16.00 óra között

pénteken 09.00 – 13.00 óra között.

A kutatószoba kialakítását a KSH az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az "On-line statisztikai tartalomfejlesztés" GVOP-projekt keretében végezte.

 

Kutatószoba működése

 

A kutatószoba a KSH belső rendszereitől elkülönítetten működő, KSH 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. szám alatti épületében kialakított biztonságos, kamerás megfigyeléssel biztosított környezet. A kutatószobára az alábbi működési szabályok vannak érvényben:

 

Kutatószobai helyiség működése

A kutatószobában a helyiség biztonságos jellegére tekintettel tilos:

 

 • Dokumentumok fizikai nyomtatása.
 • Adatállományok bármilyen külső adathordozóra történő másolása.
 • Kutatáshoz használt adatok kliens PC helyi merevlemezére történő másolása. A kutató csak a dedikált kutatószobai tárhelyre mentheti munkaanyagait és kutatási eredményeit.
 • Bármilyen eszköz kliens PC-hez történő csatlakoztatása. A kliens gép csatlakozó felületei informatikai megoldások révén nem használhatók.
 • Laptop, telefon, illetve bármilyen mobilkommunikációra és rögzítésre alkalmas eszköz bevitele. A kutatószobába való belépést megelőzően a kutató a birtokában lévő laptopot, telefont, mobilkommunikációs, illetve kép, hang, illetve videó rögzítésére alkalmas eszközöket a kutatószoba helyiségén kívül található, kulccsal zárható tároló helyen köteles a kutatási idejére elhelyezni.
 • Internet és e-mail használata. A kutatószobai kliensek az internettől és a KSH informatikai rendszerétől elkülönült környezetben működnek, így az internet és az arra épülő szolgáltatások használata tilos.
 • Nem elektronikus formában készített jegyzet kutatószobából történő elvitele. A kutató a kutatásához kapcsolódóan jegyzeteket csak elektronikus formában, kutatói tárhelyére mentve készíthet.
 • Rendszerbeállítások módosítása. A kutatószobai kliens PC adminisztrátori beállításainak megfelelően a kliens PC rendszerbeállításai nem módosíthatóak.

 

A kutatószobába kizárólag a KSH-val szerződést kötött, titoktartási nyilatkozatot aláírt kutató, illetve a KSH kutatószoba üzemeltetéséért felelős szervezeti egységeinek kijelölt munkatársai léphetnek be.

 

Kutatószobai munkára vonatkozó szabályok

A kutatószoba használatával, illetve a kutatószobai munka támogatásával kapcsolatban az alábbi szabályok vannak érvényben:

 

 • A kutató csak a kutatószobában lévő terminálszerver kliens PC-n végezhet számításokat, elemzéseket.
 • A kutatószoba használatához a kutatónak azonosítania kell magát. A KSH az aláírt, kutatószobai hozzáférést engedélyező szerződés birtokában adja meg a kutatónak a hozzáféréshez szükséges azonosító információkat.
 • A kutatói hozzáférést megelőzően a kutatók kötelező tájékoztatást kapnak a kutatószoba működéséről, valamint a kutatási eredmények dokumentálásával és előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
 • A kutatónak a kutatószobai rendszer használatával kapcsolatban a tájékoztatási feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai, míg szakmai és módszertani kérdésekben az adatgazda szervezeti egységek, illetve a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai nyújtanak támogatást.
 • Az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység gondoskodik a kutatói munkához szükséges tárterületről, a napközben végzett munka éjszakai mentéséről, valamint a kutatás során használt és keletkezett állományok archiválásáról.
 • A kutatószoba adatai alapján létrejött eredményeken alapuló publikáción, művön, tanulmányon a kutató köteles feltüntetni a Központi Statisztikai Hivatalt, mint adatforrást és egy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a KSH-t nem terheli semmilyen felelősség az eredményekkel, illetve az azokból levont következtetésekkel kapcsolatban. A kutató köteles a kutatószobai kutatás alapján létrejött eredményeken alapuló publikációkról, művekről, tanulmányokról a publikálással egy időben egy példányt a KSH részére eljuttatni.
 • A kutatószobát a kutató csak a kutatószoba nyitva tartási idejében jogosult felkeresni.

 

Kutatószobában használható szoftverek

A kutatószobában folyó kutatásokhoz kizárólag a Kutatószobában elérhető szoftverek használhatók. A kutatószobában elérhető szoftvereken felüli egyéb szoftverek, illetve az elérhető szoftverek más verziói nem igényelhetők. A kutató kérheti az elérhető szoftverekhez tartozó kiegészítő csomagok telepítését.

 

A KSH-ban elérhető szoftverek és azok verziói a következők:

 • STATA 12.0 SE
 • SPSS 22.0
 • SAS 9.4, SAS Enterprise Guide 7.1
 • Microsoft Office 2013
 • Stat/Transfer v12
 • R 3.3.3, R studio

 

Kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése

A KSH a távoli végrehajtás keretében létrehozott kutatási eredményeket csak a teljeskörű és sikeres adatvédelmi szempontú ellenőrzést követően bocsátja a kutató rendelkezésére.

 

A kutatási eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzésének célja annak megvizsgálása, hogy a létrehozott kutatási eredmények megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak, és az eredmények nem adnak lehetőséget statisztikai egységek azonosítására, illetve rájuk vonatkozó információ felfedésére.

 

A kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzési feladatainak támogatása céljából a kutatószobában létrejövő kutatási eredményeket dokumentálni szükséges. Ezt a kutatók egységes kutatási dokumentációs űrlapon tehetik meg. Az űrlap a kutatói tájékoztató részeként is elérhető.

 

Kutatói tájékoztató

A KSH a kutatók részére részletes tájékoztató anyagot állított össze, amely több gyakorlati, technikai előírást is tartalmaz a biztonságos környezetben (így a KSH kutatószobájában is) folyó kutatómunkára vonatkozóan. A kutatói tájékoztató kitér a biztonságos környezetbeli kutatási szabályokra, kiemelt figyelemmel a biztonságos környezetben létrehozandó kutatási eredmények felhasználásának szabályaira és azok utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzésére.

 

Kutatói tájékoztató