Ugrás a tartalomhoz

Tudományos célú adathozzáférés - Távoli hozzáférés

Távoli hozzáférés során kizárólag tudományos célból biztosítunk hozzáférést a közvetlen azonosításra alkalmatlan adatállományokhoz az egyedi statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szigorú betartása mellett. Távoli hozzáférés során a kutatók a kutatószobai környezetnek megfelelő, meghatározott kritériumrendszer szerint kialakított helyiségben érhetik el a kutatásra előkészített állományokat.

 

Ki veheti igénybe a távoli hozzáférést, mint adathozzáférési csatornát?

A távoli hozzáférés kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Távoli hozzáférés esetén elérhető adatállományok

Távoli hozzáférés során mindazok a kutatásra előkészített mikroadat-állományok, illetve az egyedi igényeknek megfelelően összeállított állományok elérhetők a kutatók számára, melyek a KSH kutatószobájában is rendelkezésre állnak.

 

 • Kutatásra előkészített mikroadat-állományok
  A távoli hozzáférési pontokon folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített adatállományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes.

 

 • Egyedi kérésre összeállított adatállományok
  Amennyiben a kutatásra előkészített mikroadat-állományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely a kutatási célnak megfelelne, a KSH, az adatkérő kérésére, térítési díj ellenében, az igény elbírálását követően összeállítja a kért egyedi adatállományt.
  Az így összeállított, a távoli hozzáférési pontokon rendelkezésre bocsátott mikroadat-állomány csak az adott kutatás keretében válik hozzáférhetővé.

 

 • Összekapcsolt adatállományok
  A kutatásra kért adatállományok előkészítése során sor kerülhet több adatállomány összekapcsolására, illetve összekapcsolásra való alkalmassá tételére. Utóbbi esetben a KSH a mikroadat-állományokban szereplő egyedeket olyan technikai azonosítóval látja el, amelyek nem adnak lehetőséget a közvetlen azonosításra, ugyanakkor a különböző állományokban lévő egyedek összekapcsolását lehetővé teszik.

 

 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által a kutatáshoz előkészített adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a távoli hozzáférés igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani. A kutatószoba működési logikájának megfelelően a külső állományok közvetlen azonosítókat nem tartalmazhatnak. A kutatás során előre megírt programkódok, változólisták, segédfájlok is behozhatók az akkreditál hozzáférési pontokra.

 

A távoli hozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 • Távoli hozzáférési igény kezdeményezése
  Az akkreditált hozzáférési pontokon történő kutatás távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap kitöltésével és KSH részére történő megküldésével kezdeményezhető. Minden távoli hozzáférési igényt ezen adatlap kitöltésével kell benyújtani a KSH felé, függetlenül attól, hogy a tervezett kutatás kutatásra előkészített adatállományokon vagy egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományon történik.

  Távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap

 

 • Távoli hozzáférési igény elbírálása
  A távoli hozzáférés igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Amennyiben az elbírálási folyamat során további egyeztetés szükséges, a KSH munkatársa felveszi az igény benyújtójával a kapcsolatot.

 

 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  Kutatói akkreditációs, illetve szakmai, adatvédelmi teljesíthetőségi szempontból is elfogadott kutatási igények esetén a KSH minden esetben szerződést köt az adatkérővel, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá vele. A szerződés rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:

  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta

 

 • Távoli hozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH a hozzáférést engedélyezi és átadja az érintett kutatók számára a hozzáféréshez szükséges azonosító információkat.

 

A távoli hozzáférési pont működése

A távoli hozzáférési pont a kutatószobai környezet működésével azonos, meghatározott kritériumrendszer szerint kialakított környezet. A kutatószoba, illetve az akkreditált hozzáférési pont működésére vonatkozó feltételekről, a kutatás során használható szoftverekről a kutatószobai hozzáférés menüpont alatt tájékozódhat.

 

A távoli hozzáférési pont felkeresése

A hozzáférési pont használatára jogosult kutatók a hozzáférési pontot annak nyitvatartási ideje alatt kereshetik fel.

 

Távoli hozzáférési pont

 

KSH Szegedi Főosztály, Tájékoztatási osztály

cím: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.

Telefon: (+36)-62-623-841

E-mail: info.szeged@ksh.hu