Ugrás a tartalomhoz

Tudományos célú adathozzáférés - Távoli végrehajtás

Távoli végrehajtás során az adathozzáférést kérő programkódot és/vagy specifikációt juttat el a KSH-hoz, amely alapján az igényelt lekérdezést a KSH munkatársa a KSH belső, védett hálózatán futtatja le, jellemzően mikroadatokhoz kapcsolódva. Távoli végrehajtás során az adatkérő az érintett mikroadat-állományokhoz nem fér hozzá: az adatkérő a programkód és/vagy specifikáció KSH-hoz való eljuttatása után (az esetleges szükséges egyeztetéseket követően) a kész kutatási eredményeket kapja kézhez.

 

Ki veheti igénybe a távoli végrehajtást, mint adathozzáférési csatornát?

A távoli végrehajtást kizárólag tudományos célból, a KSH kutatói akkreditációs szempontjainak megfelelő, jóváhagyott kutatások céljára lehet igénybe venni. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál.

 

Távoli végrehajtás esetén elérhető adatállományok

Távoli végrehajtás során a KSH belső környezetében elérhető állományokhoz kapcsolódva kerül előállításra a kért kutatási eredmény. A kutatási eredményekhez a KSH által kezelt adatállományok mellett külső állományokra is szükség lehet, így távoli végrehajtás keretében mind a KSH által kezelt, mind pedig külső állományok használhatók.

 

 • KSH által kezelt állományok
 •  

  • A Kutatószobában folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok.
   A kutatásra előkészített adatállományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes.
  • Egyedi igényeknek megfelelően összeállított mikroadat-állományok
   Amennyiben a kutatásra előkészített mikroadat-állományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely a kutatási célnak megfelelne, a KSH, az adatkérő kérésére, térítési díj ellenében, az igény elbírálását követően összeállítja a kért egyedi adatállományt. Az így összeállított mikroadat-állomány csak az adott kutatás keretében válik hozzáférhetővé.
 • Külső állományok
  A kutatáshoz a KSH által kezelt adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományok mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a távoli végrehajtás igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni szükséges. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás részére rendelkezésre bocsátani.

 

Távoli végrehajtás adathozzáférés engedélyezésének folyamata

 

 

 • Távoli végrehajtás adathozzáférési igény elbírálása
  A távoli végrehajtás igénybejelentő adatlap benyújtását követően a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez. Bővebb információt a kutatói akkreditáció menüpontban talál. A vizsgálatot követően a KSH megvizsgálja az adatkérés szakmai és adatvédelmi szempontú teljesíthetőségét. Az elbírálási folyamatban szükség lehet az adatkérő és a KSH közötti további egyeztetésekre is; távoli végrehajtás esetén kiemelten az érintett változók megnevezései és egyéb jellemzői (pl. változók típusa, hossza stb.) miatt. Ebben az esetben a KSH munkatársa felveszi a kapcsolatot az adatkérővel.

 

 • Szerződéskötés és titoktartási nyilatkozat
  A sikeres kutatói akkreditációs, illetve az adatkérés szakmai és adatvédelmi teljesíthetőségi vizsgálaton átesett kutatási igények esetén a KSH és az adatkérő között minden esetben szerződéskötésre, illetve titoktartási nyilatkozat aláírására kerül sor, mely rögzíti az adatkérő, illetve a KSH kutatással kapcsolatban fennálló jogait és kötelezettségeit. A KSH egységes szerződés-, illetve titoktartási nyilatkozatának mintáit itt tekintheti meg:

  Szerződésminta
  Titoktartási nyilatkozat minta

 

 • Távoli végrehajtás adathozzáférési igény engedélyezése
  A szerződés, illetve titoktartási nyilatkozatok minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és időtartamra a KSH engedélyezi a távoli végrehajtási feladat elvégzését.

 

Távoli végrehajtás működése

 

Programkód és/vagy specifikáció

A távoli végrehajtás működésének alapja az adatkérő által a KSH részére átadott programkód vagy specifikáció. A KSH a specifikációban jelzett módon állítja elő a kutatási eredményeket, ezért fontos a pontos specifikáció elkészítése. A specifikációt a távoli végrehajtás igénybejelentő adatlaphoz kötelezően mellékelni kell.

 

Amennyiben lehetséges, az adatkérő előre megírt programkódot is átadhat a KSH részére. Az előre megírt programkódok gyorsíthatják a távoli végrehajtási folyamat sikeres lefutását. A programkód előzetes megírásához nyújtanak segítséget a KSH által nyilvánosságra hozott tesztfájlok is. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekről bővebben a nyilvános mikroadatfájlok menüpontban tájékozódhat.

 

Kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése

A KSH a távoli végrehajtás keretében létrehozott kutatási eredményeket csak a teljeskörű és sikeres adatvédelmi szempontú ellenőrzést követően bocsátja a kutató rendelkezésére.

 

A kutatási eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzésének célja annak megvizsgálása, hogy a létrehozott kutatási eredmények megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak, és az eredmények nem adnak lehetőséget statisztikai egységek azonosítására, illetve rájuk vonatkozó információ felfedésére.

 

Kutatói tájékoztató

A KSH a kutatók részére részletes tájékoztató anyagot állított össze, mely több gyakorlati, technikai előírást is tartalmaz a biztonságos környezetben folyó kutatómunkára vonatkozóan. A kutatói tájékoztató kitér a biztonságos környezetbeli kutatási szabályokra, kiemelt figyelemmel a biztonságos környezetben létrehozandó kutatási eredmények szabályaira és azok utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzésére.

 

Kutatói tájékoztató