Ugrás a tartalomhoz

OSAP - Vonatkozó jogszabályok, 2018

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól elrendelt adatgyűjtésekből előállított statisztikák információt szolgáltatnak a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek - beleértve a pénzügyi piacokat -, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.


A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 26. §-a alapján a Magyarországon gazdasági tevékenységet végző jogi személy, valamint a gazdasági tevékenységére vonatkozóan a gazdasági tevékenységet folytató természetes személy és a személyiségi joga szerint jogképes szervezet statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét minden év november 30-ig a Kormány rendelete állapítja meg.


Az Stt. szabályozása alapján a kormányrendeleti szabályozást nem igénylő, másodlagos adatforrásokból származó adatfelvételek, továbbá az Stt. által elrendelt népmozgalmi adatfelvételek valamint az önkéntes adatgyűjtések.A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (pdf, 421 KB)


A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (pdf, 333 KB)


Az egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XLIV. törvény (pdf, 145 KB)


A Kormány 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól (pdf, 1 986 KB)


Jogharmonizációs függelékek:


Tájékoztatás az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2018-ban érvényes küszöbértékeiről  (docx, 37 KB)


Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és internetes elérhetőségéről  (doc, 31 KB)


Tájékoztató jelleggel közöljük a 2019. évben teljesítendő 2018. évi éves adatgyűjtések mintakérdőíveit is.