Ugrás a tartalomhoz

Copyright: Központi Statisztikai Hivatal

Szerzői jog

 

 1. A www.ksh.hu domain név alatt (továbbiakban: Portál) található tartalom a Központi Statisztikai Hivatal szellemi tulajdona, a KSH a szerzői jog jogosultja. Minden engedély nélküli használat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető törvénykönyvről szóló 2012.évi C. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek ( a továbbiakban: vonatkozó szabályok) megsértéséből fakadó jogkövetkezményekkel jár.

 

Tartalom használata

 

 1. A KSH Portálon történő böngészés ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:
  1. A KSH a Portálon megjelenő dokumentumok használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi, hogy az e kiszolgálón található oldalakat nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  2. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján (www.ksh.hu) az „Osztályozások” menüpont alatt megtalálható minden tartalomra, illetve felhasználói igények alapján a KSH által átadott osztályozások struktúrára és tartalomra vonatkozó részletes Felhasználási feltételeket, amelyek az „Osztályozások” menüpont alatt az egyes osztályozások aloldalairól is elérhetők, elfogadja.
  3. A Portál elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A Portál egyetlen logója (kivételt képez ez alól 3.1 pontban rögzített logó felhasználási módja) , grafikája, hangja vagy képe sem másolható és nem továbbítható a KSH előzetes írásbeli engedélye nélkül. A ksh.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a KSH előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.
  4. A honlapok eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
  5. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.
  6. Tilos a Portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt kereskedelmi célból terjeszteni.
  7. Tilos a honlap tartalmának adatbázis-szerű feldolgozása, többszörözése, el- vagy továbbadása.
  8. A másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
  9. A KSH nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). A KSH ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.

 

Link elhelyezése

 

 1. Ha egyéb oldalakon a Portálra mutató linket helyeznek el, nem kell engedélyt kérni, de erről a honlap szerkesztőségét tájékoztatni kell a tajekoztatas@ksh.hu e-mail-címen. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a KSH-t semmiféle felelősség nem terheli. A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük.
  1. Az alábbi grafikai elem szabadon letölthető és felhasználható a www.ksh.hu portálra mutató link kiemelésére.

   KSH logó


   Beillesztéséhez használható kód:"<img src="http://www.ksh.hu/images/logos/kshlogo_uj_100.png">"
  2. A Központi Statisztikai Hivatal a KSH portálon nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést, linket.

 

   

 1. A KSH fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.
 2.  

 3. Amennyiben további kérdései lennének a honlap anyagainak felhasználásával vagy közlési engedélyt szeretne kérni, az alábbi alkalmazáson keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

  Lépjen velünk kapcsolatba!