Nyomtatás Módszertan
8. Termőterületet használó gazdaságok száma gazdaságcsoportok és területi egységek szerint, 2000, 2003, 2005
(gazdaság)
Területi egység Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok Összesen
2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005
Közép-Magyarország 440 640 691 77 328 55 787 59 962 77 768 56 427 60 653
Közép-Magyarország 440 640 691 77 328 55 787 59 962 77 768 56 427 60 653
Közép-Dunántúl 683 812 837 88 021 67 287 61 226 88 704 68 099 62 063
Nyugat-Dunántúl 755 936 979 99 728 80 465 76 357 100 483 81 401 77 336
Dél-Dunántúl 1 041 1 216 1 227 119 707 93 893 86 968 120 748 95 109 88 195
Dunántúl 2 479 2 964 3 043 307 456 241 645 224 551 309 935 244 609 227 594
Észak-Magyarország 683 922 941 132 315 101 829 85 807 132 998 102 751 86 748
Észak-Alföld 928 1 271 1 266 210 174 160 588 154 231 211 102 161 859 155 497
Dél-Alföld 861 1 105 1 145 197 518 148 534 134 700 198 379 149 639 135 845
Alföld és Észak 2 472 3 298 3 352 540 007 410 951 374 738 542 479 414 249 378 090
Ország összesen 5 391 6 902 7 086 924 791 708 383 659 251 930 182 715 285 666 337

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006