Szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya (2003–Cél)

Az Európa 2020 stratégia elősegíti a társadalmi befogadást elsősorban a szegénység csökkentése által úgy, hogy célul tűzte ki legalább 20 millió ember kiemelését a szegénységi kockázatból és társadalmi kirekesztésből. A mutató a szegénység kockázatának kitett vagy súlyos anyagi deprivációban élő személyek, illetve a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők összege. Minden személyt egyszer vesznek számításba, akkor is, ha több részmutatóban érintettek. A szegénységi kockázatnak kitett személyek azok, akik a szegénységi küszöb alatti ekvivalens jövedelemmel rendelkeznek, mely küszöb az országos rendelkezésre álló medián ekvivalens jövedelem 60%-a (társadalmi juttatások után). Az anyagi depriváció a gazdasági nyomásra és tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó mutatókat fedi le. A súlyos anyagi deprivációban élők életkörülményeit az erőforrások hiánya súlyosan korlátozza, és az alábbi 9 deprivációs tétel közül legalább 4 vonatkozik rájuk: i) hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék, ii) lakás megfelelő fűtésének hiánya, iii) váratlan kiadások fedezetének hiánya, iv) kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya, v) évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya, vi) anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival, vii) anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel, viii) anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval és ix) anyagi okból nem rendelkezik telefonnal. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők azok a 0–59 éves emberek, akik olyan háztartásban élnek, amelyben az elmúlt év során a 18–59 éves felnőttek teljes munkapotenciáljuk kevesebb, mint 20%-át töltötték munkával.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cél
Kumulált különbség 2008-tól, ezer fő
Európai Unió .. .. .. .. .. 0,00 –1 679,00 516,00 3 467,00 6 383,00 5 461,00 4 635,00 1 847,00 835,00 –4 466,00 –7 156,00 ..
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 516,00 3 467,00 6 373,00 5 461,00 4 635,00 1 847,00 835,00 –4 466,00 –7 156,00 ..
EU–27 .. .. .. .. .. 0,00 –1 679,00 516,00 3 404,00 6 320,00 5 512,00 4 714,00 1 952,00 997,00 –4 229,00 –6 843,00 –20 000,00
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. 0,00 68,00 1 526,00 4 689,00 6 176,00 5 486,00 6 640,00 5 498,00 5 880,00 2 761,00 945,00 ..
Eurózóna (18 ország) .. .. .. .. .. 0,00 36,00 1 368,00 4 588,00 6 111,00 5 480,00 6 746,00 5 551,00 5 920,00 2 828,00 1 061,00 ..
Belgium .. .. .. .. .. 0,00 –48,00 41,00 77,00 162,00 92,00 146,00 143,00 141,00 102,00 56,00 –380,00
Bulgária .. .. .. .. .. 0,00 90,00 298,00 272,00 200,00 72,00 –512,00 –439,00 –531,00 –654,00 –1 106,00 –260,00
Csehország .. .. .. .. .. 0,00 –118,00 –71,00 32,00 14,00 –58,00 –35,00 –122,00 –191,00 –299,00 –302,00 –100,00
Dánia .. .. .. .. .. 0,00 75,00 120,00 82,00 78,00 138,00 119,00 112,00 64,00 93,00 110,00 –22,00
Németország .. .. .. .. .. 0,00 –128,00 –383,00 –271,00 –435,00 –133,00 163,00 –262,00 –310,00 –828,00 –1 092,00 ..
Észtország .. .. .. .. .. 0,00 21,00 –2,00 16,00 21,00 22,00 48,00 24,00 28,00 15,00 27,00 ..
Írország .. .. .. .. .. 0,00 100,00 171,00 269,00 332,00 327,00 229,00 180,00 110,00 38,00 –26,00p –200,00
Görögország .. .. .. .. .. 0,00 –39,00 –15,00 357,00 749,00 857,00 838,00 782,00 743,00 655,00 302,00 –450,00
Spanyolország .. .. .. .. .. 0,00 549,00 1 243,00 1 577,00 1 841,00 1 844,00 2 616,00 2 389,00 2 040,00 1 450,00 1 261,00 –1 400,00
Franciaország .. .. .. .. .. 0,00 50,00 561,00 690,00 610,00 94,00 389,00 –103,00 313,00 –433,00 –106,00 –1 900,00
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. 63,00 63,00 –51,00 –78,00 –105,00 –162,00 –237,00 –313,00 ..
Olaszország .. .. .. .. .. 0,00 –282,00 –190,00 1 776,00 2 894,00 2 147,00 2 064,00 2 387,00 3 055,00 2 325,00 1 360,00 –2 200,00
Ciprus .. .. .. .. .. 0,00 7,00 21,00 26,00 53,00 59,00 54,00 63,00 53,00 34,00 25,00 –27,00
Lettország .. .. .. .. .. 0,00 68,00 59,00 82,00 –9,00 –38,00 –94,00 –134,00 –186,00 –196,00 –197,00 –121,00
Litvánia .. .. .. .. .. 0,00 33,00 158,00 101,00 65,00 7,00 –106,00 –53,00 –39,00 –68,00 –116,00 –170,00
Luxemburg .. .. .. .. .. 0,00 12,00 11,00 12,00 23,00 24,00 24,00 23,00 42,00 54,00 54,00 –6,00
Magyarország .. .. .. .. .. 0,00 130,00 154,00 298,00 478,00 604,00 302,00 –59,00 –253,00 –329,00 –908,00 –450,00
Málta .. .. .. .. .. 0,00 1,00 6,00 9,00 14,00 21,00 20,00 19,00 9,00 7,00 8,00 –6,56
Hollandia .. .. .. .. .. 0,00 51,00 51,00 166,00 59,00 216,00 319,00 312,00 364,00 432,00 400,00 –100,00
Ausztria .. .. .. .. .. 0,00 –122,00 –133,00 –105,00 –157,00 –127,00 –89,00 –147,00 –156,00 –135,00 –187,00 –235,00
Lengyelország .. .. .. .. .. 0,00 –1 037,00 –1 083,00 –1 295,00 –1 364,00 –1 744,00 –2 155,00 –2 731,00 –3 270,00 –4 218,00 –4 516,00 –1 500,00
Portugália .. .. .. .. .. 0,00 –110,00 –65,00 –157,00 –90,00 121,00 106,00 7,00 –163,00 –359,00 –535,00 –200,00
Románia .. .. .. .. .. 0,00 –319,00 –689,00 –849,00 –441,00 –723,00 –1 071,00 –1 680,00 –1 420,00 –2 074,00 –2 755,00 –580,00
Szlovénia .. .. .. .. .. 0,00 –21,00 5,00 25,00 31,00 49,00 49,00 24,00 10,00 –16,00 –34,00 –40,00
Szlovákia .. .. .. .. .. 0,00 –50,00 7,00 1,00 –2,00 –41,00 –151,00 –148,00 –161,00 –255,00 –239,00 ..
Finnország .. .. .. .. .. 0,00 –24,00 –20,00 39,00 5,00 –57,00 16,00 –7,00 –14,00 –62,00 –17,00 ..
Svédország .. .. .. .. .. 0,00 113,00 119,00 201,00 150,00 219,00 224,00 446,00 432,00 237,00 293,00 ..
Nagy-Britannia .. .. .. .. .. 0,00 –681,00 142,00 –26,00 1 029,00 1 517,00 1 202,00 928,00 290,00 256,00 1 395,00p ..
Izland .. .. .. .. .. 0,00 0,00 6,00 5,00 2,00 4,00 –1,00 3,00 4,00 .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. 0,00 23,00 15,00 4,00 –20,00 13,00 –19,00 69,00 90,00 135,00 159,00 ..
Svájc .. .. .. .. .. 0,00 5,00 –43,00 –25,00 17,00 –62,00 –18,00 142,00 126,00 168,00 119,00 ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. 66,00 66,00 21,00 –78,00 –111,00 –120,00 –110,00 .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. 0,00 784,00 2 603,00 1 896,00 868,00 –6 136,00 –12 756,00 –12 727,00 –9 527,00 –11 689,00 .. ..
Ezer fő
Európai Unió .. .. .. .. .. 116 070 114 390 117 907 120 858 123 774 122 852 122 026 119 077 118 065 112 925 110 235 ..
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 117 907 120 858 123 764 122 852 122 026 119 077 118 065 112 925 110 235 ..
EU–27 .. .. 124 656 122 936 119 205 116 070 114 390 116 585 119 474 122 390 121 582 120 783 117 861 116 906 111 840 109 227 ..
Eurózóna (19 ország) .. .. 70 988 71 827 71 419 71 197 71 266 72 723 75 887 77 373 76 684 77 837 76 695 77 078 73 958 72 142 ..
Eurózóna (18 ország) .. .. 69 588 70 610 70 452 70 287 70 323 71 656 74 875 76 398 75 767 77 033 75 838 76 207 73 115 71 348 ..
Belgium 2 405 2 257 2 338 2 247 2 261 2 194 2 145 2 235 2 271 2 356 2 286 2 339 2 336 2 335 2 296 2 250 ..
Bulgária .. .. .. 4 734 4 663 3 421 3 511 3 719 3 693 3 621 3 493 2 909 2 982 2 890 2 767 2 315 ..
Csehország .. .. 1 988 1 832 1 613 1 566 1 448 1 495 1 598 1 580 1 508 1 532 1 444 1 375 1 267 1 264 ..
Dánia 899 880 921 896 905 887 962 1 007 969 965 1 025 1 006 999 951 980 997 ..
Németország .. .. 15 022 16 444 16 760 16 345 16 217 15 962 16 074 15 909 16 212 16 508 16 083 16 035 15 516 15 253 ..
Észtország .. 352 347 293 293 291 312 289 307 311 313 338 315 318 305 318 ..
Írország 978 1 007 1 038 991 1 005 1 050 1 150 1 220 1 319 1 382 1 377 1 279 1 230 1 160 1 088 1 023p ..
Görögország 3 483 3 283 3 131 3 154 3 064 3 046 3 007 3 031 3 403 3 795 3 904 3 885 3 829 3 789 3 702 3 349 ..
Spanyolország .. 10 558 10 481 10 519 10 373 10 786 11 336 12 029 12 363 12 628 12 630 13 402 13 175 12 827 12 236 12 047 ..
Franciaország .. 11 597 11 127 11 184 11 382 11 150 11 200 11 712 11 840 11 760 11 245 11 540 11 048 11 463 10 717 11 045 ..
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 1 322 1 384 1 384 1 271 1 243 1 216 1 159 1 085 1 008 ..
Olaszország .. 15 131 14 891 15 141 15 222 15 082 14 799 14 891 16 858 17 975 17 229 17 146 17 469 18 137 17 407 16 441 ..
Ciprus .. .. 188 193 195 181 188 202 207 234 240 234 244 234 215 206 ..
Lettország .. .. 1 027 927 765 740 808 798 821 731 702 645 606 554 544 543 ..
Litvánia .. .. 1 400 1 217 967 910 943 1 068 1 011 975 917 804 857 871 843 794 ..
Luxemburg 70 71 77 74 73 72 85 83 84 95 96 96 95 114 126 126 ..
Magyarország .. .. 3 185 3 121 2 916 2 794 2 924 2 948 3 093 3 272 3 398 3 097 2 735 2 541 2 465 1 887 ..
Málta .. .. 81 78 79 81 82 86 90 94 102 101 99 90 87 89 ..
Hollandia .. .. 2 705 2 603 2 558 2 432 2 483 2 483 2 598 2 492 2 648 2 751 2 744 2 797 2 864 2 833 ..
Ausztria 1 244 1 448 1 416 1 454 1 376 1 699 1 577 1 566 1 593 1 542 1 572 1 609 1 551 1 542 1 563 1 512 ..
Lengyelország .. .. 17 080 14 938 12 958 11 491 10 454 10 409 10 196 10 128 9 748 9 337 8 761 8 221 7 273 6 976 ..
Portugália .. 2 876 2 745 2 640 2 653 2 757 2 648 2 693 2 601 2 667 2 879 2 863 2 765 2 595 2 399 2 223 ..
Románia .. .. .. .. 9 940 9 115 8 795 8 425 8 265 8 673 8 392 8 043 7 435 7 694 7 040 6 360 ..
Szlovénia .. .. 362 343 335 361 339 366 386 392 410 410 385 371 345 326 ..
Szlovákia .. .. 1 724 1 439 1 152 1 111 1 061 1 118 1 112 1 109 1 070 960 963 950 856 872 ..
Finnország .. 885 887 886 907 910 886 890 949 916 854 927 904 896 849 894 ..
Svédország .. 1 521 1 325 1 489 1 264 1 528 1 641 1 648 1 730 1 679 1 748 1 752 1 813 1 799 1 765 1 822 ..
Nagy-Britannia .. .. 14 530 14 193 13 527 14 069 13 389 14 211 14 044 15 099 15 586 15 271 14 997 14 359 14 325 15 465p ..
Izland .. 39 38 36 38 36 36 42 41 38 40 35 39 40 .. .. ..
Norvégia 587 724 746 777 764 701 724 716 705 681 714 682 770 791 836 860 ..
Svájc .. .. .. .. 1 304 1 333 1 338 1 291 1 308 1 350 1 271 1 315 1 476 1 460 1 502 1 453 ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 232 233 224 216 209 .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. 972 1 038 1 038 993 894 860 852 862 .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 005 3 036 2 955 2 709 2 564 2 388 ..
Törökország .. .. .. 44 880 44 127 44 267 45 051 46 870 46 163 45 135 38 131 31 512 31 540 34 741 32 578 .. ..
Százalék
Európai Unió .. .. .. .. .. 23,7 23,3 23,8 24,3 24,8 24,6 24,4 23,8 23,5 22,4 21,9 ..
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 23,8 24,3 24,8 24,6 24,4 23,8 23,5 22,4 21,9 ..
EU–27 .. .. 25,8 25,3 24,5 23,7 23,3 23,7 24,2 24,7 24,6 24,4 23,7 23,5 22,4 21,9 ..
Eurózóna (19 ország) .. .. 22,0 22,1 21,9 21,7 21,6 22,0 22,9 23,3 23,1 23,5 23,1 23,1 22,1 21,5 ..
Eurózóna (18 ország) .. .. 21,8 22,0 21,8 21,6 21,6 21,9 22,8 23,2 23,1 23,5 23,0 23,0 22,1 21,5 ..
Belgium 23,4 21,6 22,6 21,5 21,6 20,8 20,2 20,8 21,0 21,6 20,8 21,2 21,1 20,7 20,3 19,8 ..
Bulgária .. .. .. 61,3 60,7 44,8 46,2 49,2 49,1 49,3 48,0 40,1 41,3 40,4 38,9 32,8 ..
Csehország .. .. 19,6 18,0 15,8 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 14,6 14,8 14,0 13,3 12,2 12,2 ..
Dánia 16,9 16,5 17,2 16,7 16,8 16,3 17,6 18,3 17,6 17,5 18,3 17,9 17,7 16,8 17,2 17,4 ..
Németország .. .. 18,4 20,2 20,6 20,1 20,0 19,7 19,9 19,6 20,3 20,6 20,0 19,7 19,0 18,7 ..
Észtország .. 26,3 25,9 22,0 22,0 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 23,5 26,0 24,2 24,4 23,4 24,4 ..
Írország 24,4 24,8 25,0 23,3 23,1 23,7 25,7 27,3 29,4 30,1 29,9 27,7 26,2 24,4 22,7 21,1p ..
Görögország 32,9 30,9 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7 36,0 35,7 35,6 34,8 31,8 ..
Spanyolország .. 25,0 24,3 24,0 23,3 23,8 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 26,1 ..
Franciaország .. 19,8 18,9 18,8 19,0 18,5 18,5 19,2 19,3 19,1 18,1 18,5 17,7 18,2 17,0 17,4 ..
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 31,1 32,6 32,6 29,9 29,3 29,1 27,9 26,4 24,8 ..
Olaszország .. 26,2 25,6 25,9 26,0 25,5 24,9 25,0 28,1 29,9 28,5 28,3 28,7 30,0 28,9 27,3 ..
Ciprus .. .. 25,3 25,4 25,2 23,3 23,5 24,6 24,6 27,1 27,8 27,4 28,9 27,7 25,2 23,9 ..
Lettország .. .. 46,3 42,2 35,1 34,2 37,9 38,2 40,1 36,2 35,1 32,7 30,9 28,5 28,2 28,4 ..
Litvánia .. .. 41,0 35,9 28,7 28,3 29,6 34,0 33,1 32,5 30,8 27,3 29,3 30,1 29,6 28,3 ..
Luxemburg 15,8 16,1 17,3 16,5 15,9 15,5 17,8 17,1 16,8 18,4 19,0 19,0 18,5 19,8 21,5 21,9 ..
Magyarország .. .. 32,1 31,4 29,4 28,2 29,6 29,9 31,5 33,5 34,8 31,8 28,2 26,3 25,6 19,6 ..
Málta .. .. 20,5 19,5 19,7 20,1 20,3 21,2 22,1 23,1 24,6 23,9 23,0 20,3 19,3 19,0 ..
Hollandia .. .. 16,7 16,0 15,7 14,9 15,1 15,1 15,7 15,0 15,9 16,5 16,4 16,7 17,0 16,7 ..
Ausztria 15,7 17,9 17,4 17,8 16,7 20,6 19,1 18,9 19,2 18,5 18,8 19,2 18,3 18,0 18,1 17,5 ..
Lengyelország .. .. 45,3 39,5 34,4 30,5 27,8 27,8 27,2 26,7 25,8 24,7 23,4 21,9 19,5 18,9 ..
Portugália .. 27,5 26,1 25,0 25,0 26,0 24,9 25,3 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 25,1 23,3 21,6 ..
Románia .. .. .. .. 47,0 44,2 43,0 41,5 40,9 43,2 41,9 40,3 37,4 38,8 35,7 32,5 ..
Szlovénia .. .. 18,5 17,1 17,1 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 17,1 16,2 ..
Szlovákia .. .. 32,0 26,7 21,4 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 18,4 18,4 18,1 16,3 16,3 ..
Finnország .. 17,2 17,2 17,1 17,4 17,4 16,9 16,9 17,9 17,2 16,0 17,3 16,8 16,6 15,7 16,5 ..
Svédország .. 16,9 14,4 16,3 13,9 16,7 17,8 17,7 18,5 17,7 18,3 18,2 18,6 18,3 17,7 18,0 ..
Nagy-Britannia .. .. 24,8 23,7 22,6 23,2 22,0 23,2 22,7 24,1 24,8 24,1 23,5 22,2 22,0 23,6p ..
Izland .. 13,7 13,3 12,5 13,0 11,8 11,6 13,7 13,7 12,7 13,0 11,2 12,5 12,2 .. .. ..
Norvégia 12,9 15,8 16,2 16,8 16,5 15,0 15,2 14,9 14,5 13,7 14,1 13,5 15,0 15,3 16,0 16,2 ..
Svájc .. .. .. .. 17,9 18,1 17,9 17,2 17,2 17,5 16,3 16,4 18,2 17,8 18,1 17,4 ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37,3 37,5 35,9 34,6 33,7 .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. 47,2 50,4 50,3 48,1 43,3 41,6 41,1 41,6 .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42,0 42,6 41,7 38,5 36,7 34,3 ..
Törökország .. .. .. 66,4 64,4 63,9 63,9 65,7 63,8 61,3 51,2 41,6 41,3 45,1 41,3 .. ..