Közvetlen működőtőke-beáramlás, főbb befektető ország szerint (2001–2012)

Millió ECU/euró

Minden adatszolgáltató országra a beáramló külföldi működőtőke-befektetés a befektetés fő származási országa szerint szerepel. A befektető országok vagy országcsoportok a táblák fejrovatában szerepelnek. A közvetlen tőkebefektetés (FDI) egy adott gazdaság rezidens természetes vagy jogi személyének egy másik gazdaság rezidens gazdálkodó egységében való tartós érdekeltségét és a vállalatirányításban való effektív részvételét feltételezi. A nemzetközi módszertannak megfelelően valamennyi 10%-ot elérő, vagy afeletti tulajdonhányad-szerzés e kategóriába tartozik.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU–27
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 403 691 239 069 260 932 485 603 196 353
EU–27 .. .. .. 185 893 461 519 495 277 633 370 400 460 236 719 260 720 484 614 195 421
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. .. .. .. 21 962 45 617 52 830 109 564 33 772 61 726 60 889 29 961
Bulgária .. .. .. 2 284 2 345 5 197 7 691 5 762 1 966 1 073 626 192
Csehország .. .. .. 3 231 8 937 3 896 5 996 3 972 1 501 4 688 862 6 173
Dánia .. .. .. .. 6 546 3 925 4 644 3 696 2 119 –6 656 2 108 644
Németország .. .. 18 972 –3 372 33 476 20 027 46 282 6 713 13 159 26 018 23 803 –6 483
Észtország .. .. .. 591 2 252 1 407 1 994 935 1 215 1 142 –144 581
Írország .. .. .. .. –16 769 –590 359 5 755 16 638 8 833 28 694 22 785
Görögország .. .. .. .. .. 4 059 1 441 2 908 1 561 197 376 1 716
Spanyolország .. .. .. .. 18 185 19 882 43 602 48 682 3 970 22 087 2 667 10 035
Franciaország .. .. .. 24 590 54 782 41 121 55 185 31 034 9 004 21 632 18 650 6 701
Horvátország 1 362 1 109 1 522 851 1 395 3 489 3 699 3 231 2 350 212 990 932
Olaszország .. .. .. .. 14 187 28 404 27 911 –14 818 14 084 –529 22 393 –8 878
Ciprus .. .. .. .. 526 487 1 019 298 1 400 117 385 366
Lettország .. .. .. 353 365 978 1 477 682 –417 190 851 673
Litvánia .. .. .. .. .. 2 382 1 066 1 004 –266 473 782 622
Luxemburg .. .. .. 43 869 71 870 77 127 80 472 –14 056 40 528 100 299 175 420 113 654
Magyarország .. .. .. 2 067 5 909 5 015 2 342 4 197 –3 242 753 3 756 8 607
Málta .. .. .. 227 15 149 500 313 –32 256 195 11 794
Hollandia .. .. .. 6 905 33 635 .. .. .. 24 909 2 186 12 778 4 860
Ausztria .. .. .. .. 7 427 6 895 19 002 6 138 3 134 558 3 348 2 622
Lengyelország .. .. .. 9 661 6 735 13 637 14 243 9 762 8 078 9 093 18 377 4 085
Portugália .. .. 366 –643 4 074 5 959 2 342 2 446 1 752 1 822 7 190 7 442
Románia .. .. .. .. 5 324 8 454 6 536 8 491 3 709 2 127 1 684 1 754
Szlovénia .. .. .. .. 629 499 1 085 1 102 –204 144 526 –120
Szlovákia .. .. 1 744 2 532 1 648 3 255 2 030 3 501 –563 1 517 1 724 ..b
Finnország .. 7 884 2 166 2 209 3 690 5 622 8 225 362 539 5 151 1 737 1 098
Svédország 8 465 8 746 1 853 3 428 8 514 8 609 10 726 28 390 8 761 407 3 516 2 958
Nagy-Britannia .. .. .. .. 103 878 69 966 57 498 30 293 28 890 –7 663 20 381 21 520
BLEU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. 371 601 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. 2 273 1 903 1 14 967 .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. 26 835 –5 318 52 044 12 284 –5 414 19 245
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. 1 108 3 641 11 582 9 932 9 070 3 775 4 075 6 795 6 140
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. 83 547 72 839 81 891
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. .. .. .. .. 494 2 063 6 603 354 3 347 –2 367
EU–25
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 403 571 239 325 260 769 485 134 196 290
EU–27 .. .. .. 185 806 461 316 495 061 633 474 400 341 236 975 260 558 484 145 195 359
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. .. 26 725 26 700 21 993 45 618 52 861 109 595 33 850 .. .. ..
Bulgária .. .. 1 499 2 261 2 328 5 180 7 671 .. .. .. .. ..
Csehország .. 8 460 812 3 227 8 941 3 897 5 998 .. .. .. .. ..
Dánia 7 169 4 136 –599 .. 6 545 3 927 4 650 3 695 2 118 –6 658 2 095 647
Németország 19 359 46 518 18 971 –3 415 33 490 20 005 46 301 6 702 13 077 26 307 23 399 –6 550
Észtország 488 259 707 591 2 260 1 410 2 017 .. .. .. .. ..
Írország .. 14 426 21 455 3 435 –16 756 –586 368 5 756 .. .. .. ..
Görögország .. .. .. 1 357 232 .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország 26 989 23 444 15 706 17 791 18 193 19 864 43 627 .. .. .. .. ..
Franciaország 53 434 39 899 27 009 24 543 54 714 40 980 55 325 30 854 .. .. .. ..
Horvátország 1 362 1 104 1 522 851 1 399 3 487 3 695 3 230 2 350 211 989 931
Olaszország 13 100 12 155 13 276 11 053 14 168 28 400 27 905 .. .. .. .. ..
Ciprus 463 452 590 608 542 492 972 307 1 389 117 380 ..
Lettország 75 169 150 353 365 978 1 476 682 –418 196 849 673
Litvánia .. .. 79 454 577 2 382 1 067 .. .. .. .. ..
Luxemburg .. 103 522 43 100 43 866 71 872 77 118 80 511 .. .. .. .. ..
Magyarország 3 159 2 034 2 577 2 064 5 905 5 026 2 324 4 318 –3 398 .. .. ..
Málta .. .. .. 227 15 153 500 .. .. .. .. ..
Hollandia 30 582 19 545 18 643 6 909 33 633 .. .. .. .. .. .. ..
Ausztria 5 681 –264 4 062 2 304 7 332 6 942 19 008 6 147 3 141 544 3 295 2 658
Lengyelország 5 857 4 236 3 238 9 678 6 724 13 654 14 298 9 717 8 099 .. .. ..
Portugália 6 716 1 669 366 –643 4 076 5 961 2 344 .. .. .. .. ..
Románia .. .. .. .. 5 323 8 453 6 528 .. .. .. .. ..
Szlovénia .. 595 321 499 628 499 .. 1 102 –201 146 526 –120
Szlovákia .. .. 1 744 2 532 1 648 3 256 2 024 3 485 –531 1 572 1 682 1 868
Finnország .. 7 884 2 165 2 209 3 690 5 622 8 225 362 539 5 151 1 737 1 092
Svédország 8 457 8 747 1 857 3 438 8 514 8 617 10 734 28 403 .. .. .. ..
Nagy-Britannia 28 155 25 000 7 945 38 918 103 864 69 957 57 493 .. .. .. 20 380 ..b
BLEU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. 371 601 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. 190 5 547 2 273 1 898 17 .. .. ..
Svájc .. .. 9 285 –2 613 15 521 18 947 ..b .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. 827 530 1 105 3 632 11 574 9 931 9 069 3 774 .. .. ..
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. 4 776 4 473 1 326 –3 266 .. .. .. .. .. ..
EU–15
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
EU–27 .. .. .. 175 021 442 915 479 513 616 316 405 970 239 765 235 997 489 734 185 646
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 14 560 26 701 26 805 ..b .. .. .. .. .. .. ..
Bulgária 694 329 1 038 1 826 2 039 .. .. .. .. .. .. ..
Csehország 5 493 8 003 743 2 962 7 853 .. .. .. .. .. .. ..
Dánia ..b 4 078 –705 .. 6 478 .. .. .. .. .. .. ..
Németország 19 081 46 444 18 749 –3 736 29 639 21 804 45 343 7 028 12 498 25 080 22 681 –7 340
Észtország 460 260 705 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Írország 19 045 14 151 21 674 3 221 –16 284 –621 285 .. .. .. .. ..
Görögország 1 641 .. .. 1 335 ..b .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország 26 836 23 369 15 677 17 738 18 145 .. .. .. .. .. .. ..
Franciaország 53 375 39 711 26 932 24 278 54 508 .. .. .. .. .. .. ..
Horvátország 1 299 1 057 952 737 890 3 340 3 129 2 093 .. .. .. ..
Olaszország 13 084 12 138 13 258 10 942 14 101 28 343 .. .. .. .. .. ..
Ciprus ..b 425 513 480 509 443 945 303 1 343 109 348 ..
Lettország 168 145 117 215 215 546 873 352 –302 255 1 321 409
Litvánia 325 315 152 393 460 390 422 .. .. .. .. ..
Luxemburg .. 103 434 42 954 42 592 70 377 .. .. .. .. .. .. ..
Magyarország 3 138 1 978 2 649 2 054 5 968 5 098 2 392 4 321 –3 343 .. .. ..
Málta .. –24 .. 227 15 148 498 .. .. .. .. ..
Hollandia 30 428 19 383 18 639 6 790 33 099 .. .. .. .. .. .. ..
Ausztria 5 664 –252 4 033 2 286 7 291 6 842 .. .. .. .. .. ..
Lengyelország 5 881 4 117 3 123 9 088 6 784 13 358 13 117 9 118 8 097 .. .. ..
Portugália 6 683 1 671 367 –640 3 828 5 839 2 174 2 358 1 751 1 522 7 090 7 294
Románia .. .. 1 231 3 877 4 833 .. .. .. .. .. .. ..
Szlovénia 260 598 324 490 632 487 .. .. .. .. .. ..
Szlovákia 1 522 3 741 1 561 1 792 1 563 2 704 .. 2 561 –932 .. 734 1 326
Finnország 4 561 7 873 2 024 2 209 3 707 .. .. .. .. .. .. ..
Svédország 8 272 8 791 1 901 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nagy-Britannia 28 141 25 002 7 941 38 905 103 833 69 838 .. .. .. .. 20 234 ..
BLEU 75 363 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 10 111 200 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 1 966 –523 1 731 –1 308 195 5 191 .. 1 694 –6 362 .. .. ..
Svájc 7 571 5 443 9 285 –2 649 15 500 18 904 .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 3 125 827 530 1 105 3 629 11 562 .. .. .. .. .. ..
Egyesült Államok 66 999 36 336 26 903 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) 4 670 3 923 3 474 3 408 4 175 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 3 125 5 595 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA: Svájc, Izland, Liechtenstein, Norvégia)
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 14 769 44 866 44 451 57 504 44 169
EU–27 .. .. .. 17 237 22 610 29 601 40 595 14 662 44 946 44 425 57 459 44 149
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 145 2 751 97 ..b –1 055 8 238 6 991 –1 024 –3 131 1 801 4 805
Bulgária 38 31 147 137 284 97 257 191 92 –28 25 314
Csehország 239 263 230 ..b ..b 464 767 691 152 –428 261 14
Dánia ..b 659 458 .. 818 ..b ..b ..b ..b ..b 1 915 834
Németország –1 624 3 806 4 628 273 5 094 1 164 2 472 –865 2 730 1 492 8 693 4 832
Észtország –12 ..b 21 ..b ..b ..b –6 100 0 ..b 153 161
Írország ..b –95 2 033 391 –1 857 102 ..b 2 034 3 309 ..b ..b 11
Görögország 2 .. .. ..b ..b 84 41 60 21 65 29 1
Spanyolország 1 850 58 1 505 1 207 –91 –1 145 1 917 588 425 2 184 2 578 1 109
Franciaország 1 085 639 719 1 314 2 357 2 077 4 410 4 690 2 217 1 995 5 244 732
Horvátország 13 40 –56 –21 66 269 –153 107 –80 26 45 20
Olaszország 1 094 1 439 246 1 317 555 795 435 1 680 –560 1 809 –200 4 095
Ciprus ..b 28 7 ..b ..b ..b 41 22 62 –14 71 –3
Lettország –12 14 30 –6 3 82 33 58 48 104 55 29
Litvánia –5 26 23 30 26 99 135 64 70 –38 129 36
Luxemburg .. 461 5 877 1 874 1 720 1 757 1 774 1 178 3 799 8 743 5 345 9 123
Magyarország 62 43 –475 602 332 80 –319 781 843 399 193 102
Málta .. .. .. ..b 193 ..b ..b ..b ..b –35 62 –556
Hollandia 2 432 1 195 699 2 682 –1 414 .. .. .. .. .. .. ..
Ausztria 456 282 662 –222 758 –472 945 –870 367 608 1 171 737
Lengyelország –125 108 234 205 266 403 714 573 343 –1 382 –2 481 496
Portugália 110 107 –238 118 –29 –57 –91 –25 31 –4 853 58
Románia .. .. 49 140 –252 370 –85 395 –237 –127 –155 205
Szlovénia –5 343 599 51 –7 5 154 177 –253 –155 88 88
Szlovákia 26 9 30 54 56 59 156 73 –142 64 103 24
Finnország –261 102 –355 ..b 126 ..b 572 –644 226 –143 109 506
Svédország 1 683 ..b ..b –809 –873 3 056 2 596 ..b ..b ..b 1 333 ..b
Nagy-Britannia –1 518 ..b 2 035 4 444 13 235 7 805 12 849 –5 126 2 215 2 992 ..b ..b
BLEU ..b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland –7 9 –22 .. .. .. .. 67 –15 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. 229 –247 ..b –453 –5 149 .. .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 30 37
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 22 87 –4 –23 228 102 169 164 224 177 310 488
Egyesült Államok .. 11 565 .. 13 657 .. 1 488 .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svájc
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 12 420 34 224 31 405 47 827 24 573
EU–27 .. .. .. 16 588 19 146 24 875 29 096 12 335 34 325 31 406 47 811 24 569
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 28 1 702 –293 837 –20 5 703 1 869 –4 715 1 243 –625 4 833
Bulgária 31 27 135 117 270 32 147 157 86 –56 41 309
Csehország 196 288 121 148 68 424 708 576 115 –421 312 15
Dánia 138 469 253 .. 829 –596 –1 220 –817 465 187 182 1 148
Németország –1 493 1 697 5 283 725 4 817 604 2 159 –956 3 989 102 9 049 6 144
Észtország –4 ..b 6 –2 19 30 24 14 –6 14 45 14
Írország 575 –111 1 979 304 –1 540 61 –2 325 1 703 2 660 4 215 1 993 –112
Görögország –1 .. .. 70 41 72 37 63 56 30 18 31
Spanyolország 1 591 –147 1 382 1 109 –465 –1 752 1 517 124 600 1 761 2 297 676
Franciaország 739 497 567 1 159 2 140 1 897 3 329 5 076 1 111 2 255 5 322 972
Horvátország 13 18 37 34 39 261 –188 85 –102 –1 16 4
Olaszország 1 011 1 337 68 1 261 484 772 324 1 523 –389 1 564 3 4 091
Ciprus ..b 26 4 10 9 7 22 13 59 4 –8 –5
Lettország 0 5 20 5 33 24 –24 –7 14 68 6 16
Litvánia –6 19 0 14 6 28 1 38 13 –10 –19 14
Luxemburg .. 419 5 594 1 610 1 543 1 343 1 591 679 2 560 8 200 5 389 7 444
Magyarország 47 –33 –518 296 190 –29 –295 732 909 442 99 156
Málta .. .. .. 42 178 150 –41 –44 –3 –13 32 –499
Hollandia 2 199 431 415 2 609 –1 396 2 969 –2 200 1 534 3 365 1 707 4 946 –3 308
Ausztria 444 282 576 –299 680 –467 1 139 –887 366 543 1 140 594
Lengyelország –142 97 234 308 246 548 540 129 195 –1 451 –2 628 402
Portugália 67 146 –244 132 –30 –127 –61 –29 56 1 856 62
Románia .. .. 38 136 –276 335 –89 425 –174 –167 –205 193
Szlovénia –5 343 601 48 –19 –1 127 174 –226 –145 104 89
Szlovákia 10 7 31 32 67 19 102 –40 –79 71 68 35
Finnország –131 181 –257 232 –231 –107 62 –257 –66 82 109 165
Svédország 952 206 –218 236 –1 355 –31 17 2 060 –646 1 149 1 842 –478
Nagy-Britannia –1 246 –258 2 039 5 140 10 829 7 020 11 922 –3 886 2 064 2 187 –2 304 –683
BLEU ..b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland –19 8 –16 .. .. 11 5 27 –6 –2 –1 154
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 572 –211 –37 109 125 –281 49 –445 –5 953 428 .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 26 35
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. –43 –7 –21
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 22 84 –4 –27 –8 76 134 134 121 95 234 353
Egyesült Államok 68 992 10 312 –2 764 10 106 5 266 937 –2 331 31 044 7 609 31 233 14 290 230
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán 143 1 109 –254 84 –664 253 826 1 280 –677 35 43 3 966
Oroszország
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 2 814 12 485 7 621 2 855 7 975
EU–27 .. .. .. 261 2 832 1 504 10 501 2 809 12 477 7 610 2 824 7 945
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 1 1 –10 5 –3 22 –10 –137 94 231 –77
Bulgária –3 0 28 –16 109 136 245 298 166 205 207 256
Csehország 3 –6 13 25 3 –18 –8 112 –29 24 39 –72
Dánia ..b 6 7 .. 7 108 11 33 65 –49 158 139
Németország 223 –81 38 266 131 2 514 581 305 –1 430 95 55 146
Észtország 4 ..b 2 47 57 55 –4 114 78 32 37 97
Írország ..b 11 –7 –2 –16 –34 648 –385 144 81 –24 148
Görögország 0 .. .. 6 ..b ..b ..b ..b ..b ..b 13 10
Spanyolország ..b ..b 54 47 86 147 ..b 484 358 494 654 833
Franciaország 37 –79 3 12 34 64 156 59 75 211 130 993
Horvátország 0 1 1 2 6 19 70 5 9 11 31 30
Olaszország 4 1 1 1 2 8 85 865 343 –319 –18 259
Ciprus 68 56 84 93 302 172 279 318 461 –281 317 879
Lettország 7 –2 22 24 70 6 37 60 9 20 48 156
Litvánia 17 155 38 168 309 –1 086 230 148 4 158 92 –134
Luxemburg .. –38 336 –35 –1 082 –1 017 –1 021 –2 399 –705 –1 305 –626 1 216
Magyarország 21 –5 13 14 –7 0 –75 –751 938 267 –1 726 –22
Málta .. .. .. ..b ..b ..b ..b 3 1 –1 0 –1
Hollandia 3 40 –9 10 22 21 55 64 11 2 90 89
Ausztria –1 3 78 85 76 35 124 –171 286 271 443 622
Lengyelország 43 –41 –73 –522 29 –32 –245 –19 –68 –23 19 20
Portugália 0 0 0 0 0 1 ..b ..b ..b ..b 9 13
Románia .. .. .. 2 1 5 29 51 8 31 2 –13
Szlovénia –1 –1 –2 0 1 –2 28 5 –21 18 17 10
Szlovákia –3 0 0 0 –3 9 –7 –5 –48 –84 –101 56
Finnország 59 34 11 48 38 19 64 –35 138 77 60 9
Svédország –61 –34 –64 –44 2 27 –130 –268 ..b –321 ..b –87
Nagy-Britannia 31 ..b ..b ..b ..b ..b 485 ..b 1 ..b 219 47
BLEU 24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 0 0 0 .. .. 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. ..b ..b ..b 0 2 ..b .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 108 158
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 7 0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 0 0 0 2 1 300 7 89 61 95 8 588 118
Egyesült Államok 7 –164 .. .. 114 243 3 158 1 874 257 –1 437 741 –156
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán 5 1 0 0 .. .. .. .. .. .. .. –12
Extra EU-27
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 182 142 274 505 222 709 424 778 309 683
EU–27 .. .. .. 58 286 129 714 231 184 432 106 182 128 274 434 222 635 424 696 309 559
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. .. .. .. 5 677 1 327 15 433 22 842 –8 130 –23 083 –13 115 –14 851
Bulgária .. .. .. 456 807 1 025 1 361 966 471 78 704 950
Csehország .. .. .. 778 437 459 1 637 443 609 –50 806 43
Dánia .. .. .. .. 3 813 –1 790 3 987 –2 447 718 –2 060 7 343 –13 400
Németország .. .. 9 707 –4 834 4 670 24 315 12 321 –1 177 3 008 17 344 18 868 16 759
Észtország .. .. .. 180 55 25 –9 247 110 65 382 470
Írország .. .. .. .. –8 714 –3 829 17 693 –16 986 1 874 23 486 –11 756 12 399
Görögország .. .. .. .. .. 210 106 162 193 52 447 –361
Spanyolország .. .. .. .. 1 934 4 672 3 352 3 879 3 521 8 019 16 623 11 020
Franciaország .. .. .. 1 633 13 526 16 148 15 116 12 783 8 433 3 759 5 495 5 604
Horvátország 127 –18 271 15 19 –817 –62 14 71 73 83 125
Olaszország .. .. .. .. 1 872 2 874 1 462 7 415 366 7 461 2 298 8 950
Ciprus .. .. .. .. 429 975 607 667 1 099 461 1 330 612
Lettország .. .. .. 164 208 361 229 181 485 93 190 198
Litvánia .. .. .. .. .. –934 407 337 256 131 259 –77
Luxemburg .. .. .. 19 820 22 433 25 294 59 172 86 399 106 558 67 329 121 241 200 880
Magyarország .. .. .. 1 563 294 853 544 132 4 682 909 448 2 108
Málta .. .. .. 89 528 1 318 235 330 319 446 –13 –991
Hollandia .. .. .. –3 201 4 798 .. .. .. 2 884 –7 716 1 542 4 212
Ausztria .. .. .. .. 1 554 –571 3 760 –1 456 3 563 76 4 290 602
Lengyelország .. .. .. 722 1 530 1 941 2 978 297 1 757 1 380 –3 548 631
Portugália .. .. 5 968 2 201 –915 2 736 –105 739 196 175 831 –441
Románia .. .. .. .. –109 580 719 1 005 –223 91 130 383
Szlovénia .. .. .. .. 33 5 224 228 –270 127 192 62
Szlovákia .. .. 170 –90 304 477 588 –298 558 –181 788 ..b
Finnország .. 665 775 67 130 478 872 –1 143 –23 –225 97 1 666
Svédország 3 716 4 298 2 929 6 410 846 13 342 10 351 –3 104 –1 530 –301 5 777 9 756
Nagy-Britannia .. .. .. .. 37 688 54 548 78 617 31 086 26 093 45 091 12 898 22 177
BLEU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. 190 –553 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. 2 785 5 210 9 656 2 914 .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. –3 134 15 651 –31 225 9 434 25 810 –6 806
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. 1 212 4 422 4 494 6 155 4 191 2 256 2 741 4 733 3 604
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. .. .. .. .. 15 972 14 497 1 967 –1 299 –4 612 3 715
Extra EU-25
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 182 261 274 247 222 871 425 248 309 746
EU–27 .. .. .. 58 373 129 922 231 400 432 003 182 246 274 176 222 797 425 164 309 622
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. .. 2 935 8 377 5 647 1 326 15 403 22 810 –8 208 .. .. ..
Bulgária .. .. 358 479 824 1 042 1 381 .. .. .. .. ..
Csehország .. 554 1 051 782 433 458 1 635 .. .. .. .. ..
Dánia 3 547 1 085 –1 666 .. 3 813 –1 791 3 981 –2 446 719 –2 058 7 356 –13 403
Németország 10 159 10 353 9 708 –4 791 4 656 24 337 12 303 –1 166 3 090 17 054 19 272 16 826
Észtország 114 47 116 179 47 22 –32 .. .. .. .. ..
Írország .. 16 368 –1 270 –11 977 –8 726 –3 834 17 684 –16 988 .. .. .. ..
Görögország .. .. .. 339 265 .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország 4 683 18 222 7 171 2 150 1 926 4 690 3 327 .. .. .. .. ..
Franciaország 8 151 12 203 10 646 1 680 13 594 16 290 14 975 12 963 .. .. .. ..
Horvátország 127 –13 271 15 15 –815 –59 15 70 74 83 126
Olaszország 3 519 3 328 1 273 2 498 1 891 2 878 1 468 .. .. .. .. ..
Ciprus 592 671 202 270 412 970 654 659 1 111 461 1 335 ..
Lettország 71 102 122 164 208 361 229 181 486 87 191 198
Litvánia .. .. 81 169 249 –933 406 .. .. .. .. ..
Luxemburg .. 18 855 36 552 19 822 22 431 25 302 59 134 .. .. .. .. ..
Magyarország 1 236 1 143 –687 1 566 298 842 563 11 4 838 .. .. ..
Málta .. .. .. 90 528 1 314 235 .. .. .. .. ..
Hollandia 27 440 7 060 –1 –3 205 4 800 .. .. .. .. .. .. ..
Ausztria 893 643 2 268 830 1 649 –618 3 754 –1 466 3 555 90 4 343 565
Lengyelország 521 133 1 064 704 1 541 1 924 2 923 342 1 736 .. .. ..
Portugália 247 243 5 968 2 201 –916 2 734 –106 .. .. .. .. ..
Románia .. .. .. .. –108 581 726 .. .. .. .. ..
Szlovénia .. 352 614 64 34 5 .. 228 –273 126 192 62
Szlovákia .. .. 171 –90 304 477 594 –282 526 –236 830 452
Finnország .. 666 775 67 130 478 872 –1 143 –23 –225 97 1 672
Svédország 3 724 4 298 2 925 6 400 845 13 334 10 342 –3 117 .. .. .. ..
Nagy-Britannia 30 627 496 6 905 6 119 37 703 54 557 78 623 .. .. .. 12 899 ..b
BLEU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. 190 –553 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. 1 306 –99 2 785 5 215 9 640 .. .. ..
Svájc .. .. 5 325 3 364 ..b ..b ..b .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. 297 1 019 1 214 4 431 4 502 6 156 4 192 2 256 .. .. ..
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. .. .. 909 –1 915 .. .. .. .. .. ..
Extra-EU-15
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
EU–27 .. .. .. 69 156 148 320 246 949 449 156 176 617 271 386 247 357 419 576 319 335
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 2 707 2 959 8 272 ..b .. .. .. .. .. .. ..
Bulgária 80 320 819 913 1 113 .. .. .. .. .. .. ..
Csehország 805 1 012 1 120 1 047 1 521 .. .. .. .. .. .. ..
Dánia ..b 1 143 –1 559 .. 3 880 .. .. .. .. .. .. ..
Németország 10 437 10 427 9 930 –4 470 8 507 22 538 13 260 –1 493 3 670 18 281 19 989 17 616
Észtország 143 47 117 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Írország –8 259 16 644 –1 488 –11 764 –9 197 –3 798 17 766 .. .. .. .. ..
Görögország 77 .. .. 361 ..b .. .. .. .. .. .. ..
Spanyolország 4 836 18 297 7 200 2 204 1 974 .. .. .. .. .. .. ..
Franciaország 8 210 12 391 10 723 1 945 13 800 .. .. .. .. .. .. ..
Horvátország 190 33 841 128 524 –668 507 1 151 .. .. .. ..
Olaszország 3 534 3 345 1 291 2 609 1 957 2 935 .. .. .. .. .. ..
Ciprus ..b 697 279 398 446 1 019 681 663 1 157 469 1 367 ..
Lettország –21 126 155 301 358 793 833 512 368 30 –280 460
Litvánia 173 456 8 230 366 1 058 1 051 .. .. .. .. ..
Luxemburg .. 18 943 36 698 21 097 23 926 .. .. .. .. .. .. ..
Magyarország 1 256 1 200 –759 1 575 234 770 495 8 4 783 .. .. ..
Málta .. .. .. 90 529 1 319 237 .. .. .. .. ..
Hollandia 27 594 7 222 3 –3 086 5 334 .. .. .. .. .. .. ..
Ausztria 910 630 2 297 847 1 690 –518 .. .. .. .. .. ..
Lengyelország 496 252 1 179 1 294 1 480 2 220 4 104 942 1 738 .. .. ..
Portugália 279 241 5 967 2 198 –669 2 856 64 .. .. .. .. ..
Románia .. .. 715 1 306 382 .. .. .. .. .. .. ..
Szlovénia 43 350 611 73 29 16 .. .. .. .. .. ..
Szlovákia 128 296 354 650 388 1 028 .. 642 927 .. 1 778 995
Finnország –389 676 917 67 113 .. .. .. .. .. .. ..
Svédország 3 908 4 254 2 881 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nagy-Britannia 30 640 495 6 909 6 133 37 733 54 674 .. .. .. .. 13 044 ..
BLEU 33 351 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 183 –15 136 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 758 820 1 499 3 864 1 302 257 .. .. .. .. .. ..
Svájc 2 323 1 226 5 324 3 399 –16 266 5 975 .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 522 297 1 019 1 214 4 434 4 514 .. .. .. .. .. ..
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) 47 672 51 854 43 825 45 334 54 025 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 3 854 4 218 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kanada
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 18 951 13 281 19 578 2 152 12 437
EU–27 .. .. .. –4 148 7 950 11 447 6 991 18 953 13 283 19 577 2 151 12 436
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. –2 –369 ..b 53 143 420 863 –1 717 3 340 –942 898
Bulgária 0 0 8 27 9 1 7 3 1 1 –1 1
Csehország 81 –119 116 ..b 34 –14 15 –28 14 –12 8 –5
Dánia 1 305 391 37 .. 194 17 –105 –798 –70 43 333 –30
Németország –624 38 251 –295 340 252 –1 077 734 129 –641 20 –231
Észtország 2 ..b 14 ..b ..b –3 11 –1 ..b ..b ..b ..b
Írország 521 55 69 –136 –1 121 1 332 2 390 –2 720 –232 633 –5 531 634
Görögország –1 .. .. 2 ..b ..b 0 ..b ..b ..b –2 –5
Spanyolország ..b ..b 1 208 591 –18 784 ..b ..b –394 –245 195 95
Franciaország 97 457 4 302 –360 280 –21 –2 805 1 386 1 301 422 –188 –365
Horvátország 5 –1 0 1 3 0 –2 –2 –1 0 1 1
Olaszország 65 19 17 38 13 17 30 19 –17 –11 43 100
Ciprus 72 ..b 110 ..b ..b ..b –72 14 29 10 ..b ..b
Lettország 0 0 –2 0 0 0 0 0 6 11 –1 –3
Litvánia –1 8 5 9 2 –1 3 6 5 9 109 –6
Luxemburg .. 73 157 –5 759 4 610 625 3 681 3 908 9 193 27 983 9 332 10 251
Magyarország 55 30 17 15 –3 –260 18 –18 83 88 128 29
Málta .. .. .. 1 6 51 –44 ..b ..b ..b ..b ..b
Hollandia 330 61 –22 ..b ..b –177 –402 128 2 085 388 –26 –83
Ausztria 14 0 41 83 27 –17 3 0 –64 –31 –11 245
Lengyelország 17 –2 2 4 6 61 –1 –4 54 –77 28 44
Portugália –34 13 6 336 –27 –123 1 652 –98 591 –412 14 –380 –3
Románia .. .. 0 46 –31 112 11 12 –132 –22 –7 –2
Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 1 –1 0 1 0
Szlovákia 5 2 0 2 0 2 0 6 –1 –1 –2 13
Finnország –23 43 –33 60 –48 110 182 –217 –7 50 –74 96
Svédország ..b ..b ..b ..b 383 ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Nagy-Britannia –420 894 ..b ..b 2 387 5 147 ..b ..b –1 420 4 290 ..b ..b
BLEU 2 943 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 1 3 4 .. .. –1 0 –1 0 185 796 2
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. 19 ..b –3 4 –98 1 490 .. ..
Svájc –300 131 190 72 –294 3 415 642 –416 –83 –20 –39 –84
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 –2 2
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. 7 7 49 20 96 9 18 39 45 19 28
Egyesült Államok 10 242 4 876 6 268 26 661 11 951 11 763 34 604 11 418 25 487 5 550 14 758 12 811
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. 365 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 847 600 24 710 –802 –2 198 –423 147 –85 40 55 39
Amerikai Egyesült Államok
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 39 167 108 877 77 794 259 007 119 628
EU–27 .. .. .. 11 522 67 217 74 420 194 987 39 191 108 639 77 809 259 061 119 698
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 1 622 2 286 3 156 3 900 1 254 6 697 3 705 –6 339 –21 866 –16 150 –19 594
Bulgária 45 27 113 108 83 264 321 50 –44 8 137 50
Csehország 273 201 136 407 92 –15 302 –325 451 278 249 277
Dánia ..b 494 342 .. 737 –362 693 583 499 –211 703 186
Németország 6 968 3 695 6 962 –4 765 1 355 1 819 4 286 1 290 –351 6 923 6 688 6 413
Észtország 102 –35 18 0 –53 –105 –7 4 3 25 127 24
Írország –8 088 6 663 –5 275 –8 407 1 158 –667 15 178 –16 862 –11 566 6 874 1 122 3 332
Görögország 37 .. .. 216 97 95 42 64 33 –42 444 118
Spanyolország 2 104 14 968 4 221 –351 2 035 3 365 1 332 –1 462 –2 245 2 004 3 541 4 857
Franciaország 6 555 6 237 2 835 4 813 6 247 10 455 8 030 3 962 87 –2 638 –1 567 3 335
Horvátország 102 –90 308 –24 7 –1 121 –38 –24 237 –16 –53 –70
Olaszország 1 770 1 472 720 692 910 1 346 720 2 125 266 2 175 899 2 609
Ciprus 6 4 –6 69 65 26 27 30 34 19 68 86
Lettország 41 22 25 48 –1 60 27 –21 44 8 –3 –6
Litvánia –6 92 16 –50 –91 16 –23 45 73 –71 7 1
Luxemburg .. 12 238 4 703 6 952 1 920 5 071 23 435 3 699 78 245 28 304 84 609 85 577
Magyarország 304 512 56 –14 200 350 118 –204 661 414 –809 –130
Málta .. .. .. –15 7 11 27 16 –18 15 –2 3 870
Hollandia 22 484 7 174 –5 947 –5 381 907 939 14 492 11 575 –9 458 –10 069 –4 466 –5 178
Ausztria 475 241 772 544 218 –1 570 2 878 –1 435 643 –668 –1 046 –58
Lengyelország 654 427 465 115 643 414 844 305 958 –81 –775 93
Portugália 311 185 –185 124 –313 377 342 74 –73 –173 240 –254
Románia .. .. 41 109 22 133 60 138 148 112 99 138
Szlovénia 32 –30 9 0 25 0 4 6 8 –12 2 –6
Szlovákia 47 94 115 –218 53 93 25 –38 56 –81 91 –1
Finnország –77 197 671 100 203 115 31 48 –666 –16 389 490
Svédország 679 1 810 1 818 4 061 –684 7 269 –602 –2 822 –3 689 –2 096 2 303 9 387
Nagy-Britannia 24 161 –3 430 3 867 –8 439 22 798 18 061 40 879 22 775 17 033 26 612 14 224 14 944
BLEU 16 227 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 160 –61 –20 .. 61 –66 225 22 –544 4 0 2
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia –311 243 634 3 952 386 –620 1 737 650 4 882 –1 622 .. ..
Svájc 2 202 1 965 4 551 4 467 –16 530 2 277 2 295 13 705 –23 925 –6 441 8 836 6 428
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 6 3
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. –2 3 11
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. 73 46 113 141 730 2 636 592 167 272 1 020 80
Egyesült Államok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kína (Hongkong nélkül) 4 950 5 736 3 712 3 168 2 461 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 3 908 2 721 –515 1 103 62 96 9 846 7 786 1 349 2 392 –2 435 –103
Brazília
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 10 281 1 188 9 948 13 152 5 792
EU–27 .. .. .. 4 018 2 924 1 509 24 701 10 281 1 191 9 948 13 153 5 792
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. –3 11 ..b ..b 33 1 1 500 –582 –1 169 4 432 369
Bulgária .. .. 1 0 0 0 0 1 0 –1 –1 4
Csehország 0 0 0 –1 1 0 –1 –2 17 –5 –10 –2
Dánia 8 5 2 .. ..b –244 6 3 4 –72 59 –30
Németország 66 24 –70 23 60 84 –44 13 –58 61 50 –11
Észtország 0 0 ..b ..b 0 0 0 0 –2 0 0 0
Írország –159 115 –128 74 56 –27 160 11 22 140 107 –120
Görögország 0 .. .. ..b ..b ..b ..b ..b 0 0 0 0
Spanyolország 15 –182 102 135 130 101 751 ..b ..b 1 213 1 341 835
Franciaország 0 61 –94 –3 49 43 218 162 –172 –6 45 10
Horvátország .. 0 0 0 0 .. .. 0 –2 0 0 0
Olaszország 4 4 5 31 56 85 8 248 113 99 42 89
Ciprus 0 0 –1 0 0 0 0 0 ..b 0 0 ..b
Lettország 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 –1
Luxemburg .. 59 65 –4 27 212 40 1 464 74 1 260 –178 661
Magyarország 0 0 0 0 1 278 –7 –14 14 –1 –12 –24
Málta .. .. .. ..b –2 1 ..b –2 ..b –2 ..b ..b
Hollandia 69 123 6 6 511 143 –102 18 –64 –26 ..b 25
Ausztria 9 2 4 0 3 –5 31 1 301 358 737 493
Lengyelország –2 0 1 –4 2 1 –4 0 –70 –85 3 –4
Portugália –543 132 –6 –6 65 80 ..b ..b 212 591 –147 –620
Románia .. .. .. .. 0 0 0 ..b 0 0 ..b ..b
Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szlovákia .. .. 0 1 1 1 –2 –3 134 –82 0 11
Finnország ..b –1 –5 2 –2 –3 13 –21 6 2 –11 30
Svédország –23 ..b –10 –5 –2 –4 –4 ..b ..b ..b –2 –6
Nagy-Britannia ..b ..b ..b ..b 9 ..b 3 1 ..b ..b 1 6
BLEU 412 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 0 0 0 .. .. 0 0 0 0 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. ..b –1 ..b 75 –21 ..b .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 0 0 0 0 0 1 340 35 5 5 4 3
Egyesült Államok –324 362 –295 537 792 –373 353 189 –1 184 2 050 2 661 –465
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán 0 0 0 16 1 .. .. .. –5 2 1 ..
Kína (Hongkong nélkül)
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. –385 62 364 4 372 8 444
EU–27 .. .. .. 518 –103 2 186 749 –385 62 364 4 372 8 444
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. ..b 3 –11 11 –209 57 –7 –20 –645 317 259
Bulgária 0 0 1 .. 1 1 1 2 2 5 49 41
Csehország 38 –10 7 1 9 29 47 –13 –19 9 –85 34
Dánia 0 –15 3 .. 15 4 –4 85 4 14 85 137
Németország 218 –156 308 111 168 330 27 –51 112 330 360 697
Észtország 0 ..b 0 0 1 –3 –1 3 5 –2 2 0
Írország ..b –56 –59 ..b –372 –36 –306 –115 –286 –794 585 39
Görögország 0 .. .. ..b 0 0 –1 ..b 0 ..b 8 0
Spanyolország 4 3 –2 5 5 ..b ..b ..b ..b ..b 90 172
Franciaország 0 20 12 14 2 0 386 –85 71 18 94 –199
Horvátország .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Olaszország 2 0 5 –2 8 3 –6 17 181 –20 142 147
Ciprus ..b 0 1 0 0 0 0 ..b 0 ..b ..b ..b
Lettország 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia 0 1 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg .. 1 13 –15 –9 2 052 39 21 –23 68 2 937 4 989
Magyarország –1 5 3 12 –19 1 12 –72 –16 103 –123 110
Málta .. .. .. 0 0 2 0 0 0 2 5 2
Hollandia 10 18 5 12 14 6 6 39 –62 190 –147 ..b
Ausztria –1 –2 0 –1 0 –8 14 –7 147 –11 –112 42
Lengyelország 2 –1 10 2 37 20 70 98 –151 0 73 –116
Portugália 0 1 0 0 0 –1 –2 ..b –1 1 0 0
Románia .. .. 246 54 9 5 17 –3 0 –7 –2 –2
Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szlovákia .. .. 0 0 0 0 6 1 –15 12 25 –7
Finnország 6 –7 22 9 –1 –6 –3 –63 26 55 –51 83
Svédország –62 –17 –76 –54 –12 –29 –44 –26 –21 ..b 77 83
Nagy-Britannia 10 ..b 3 –38 19 18 23 –25 138 10 ..b 238
BLEU –10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 0 0 0 .. .. 0 0 0 0 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. 0 0 17 ..b ..b 185 6 243 286 .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 0
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 9
Egyesült Államok 276 –127 –55 121 117 251 –2 340 25 782 374 1 066
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán 1 2 –2 –7 9 10 11 25 –104 237 80 56
Hongkong
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 3 153 1 438 13 807 7 014 –1 152
EU–27 .. .. .. 4 753 1 180 –248 5 905 3 153 1 441 13 802 7 013 –1 153
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 92 101 173 288 77 –1 084 598 –158 818 779 1 627
Bulgária 0 0 .. 0 0 2 1 4 2 0 41 56
Csehország 0 0 2 2 0 4 10 –8 13 –22 –17 –25
Dánia 34 17 63 .. –61 16 67 –60 6 147 45 9
Németország 16 –111 59 –40 67 9 7 –7 –43 324 –14 84
Észtország –5 ..b 0 0 0 8 5 –10 1 7 2 1
Írország ..b 83 33 42 ..b –355 45 100 86 437 –181 188
Görögország 0 .. .. 1 ..b ..b 1 ..b ..b ..b 10 16
Spanyolország ..b ..b ..b ..b ..b –71 ..b 51 ..b ..b ..b ..b
Franciaország 363 40 58 61 667 171 181 325 375 77 125 191
Horvátország 0 1 3 –2 –1 0 1 0 –3 5 0 1
Olaszország 12 46 6 43 3 102 27 332 –286 35 30 117
Ciprus ..b 0 0 0 1 0 1 0 0 8 ..b 7
Lettország –2 –3 –2 2 –1 6 0 0 3 0 3 0
Litvánia –3 –1 –1 –4 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg .. –8 –23 29 87 140 576 264 426 5 842 2 334 3 125
Magyarország 1 –2 1 43 138 29 35 –118 –122 44 137 –37
Málta .. .. .. ..b –2 8 15 –6 –3 –12 –12 –6
Hollandia 154 16 51 –16 –30 –32 –731 222 92 –480 174 58
Ausztria 2 –5 181 277 –17 0 113 39 143 464 160 77
Lengyelország –1 –1 0 7 17 0 23 –51 139 –62 –166 88
Portugália ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Románia .. .. 1 0 0 0 6 ..b 10 –13 2 4
Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szlovákia .. .. 0 1 0 0 0 –9 –1 1 3 –2
Finnország ..b –5 43 3 2 –45 –34 60 –32 12 0 14
Svédország 50 ..b ..b –7 –2 ..b ..b ..b ..b ..b –37 –49
Nagy-Britannia 113 100 91 ..b 461 135 ..b 926 –171 3 491 2 309 725
BLEU 356 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 0 0 0 .. .. 0 0 0 0 5 5 5
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. ..b ..b ..b 16 –9 ..b .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2 1
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 2
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 0 0 0 0 1 0 23 42 177 –13 117 –8
Egyesült Államok 64 752 –36 1 511 674 77 167 302 –30 204 351 1 137
Kína (Hongkong nélkül) 18 666 18 888 15 647 15 273 14 427 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 105 –14 34 240 825 –1 689 124 162 –45 476 96 676
Japán
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 3 776 5 976 –693 10 326 1 762
EU–27 .. .. .. 8 156 –4 172 16 168 18 302 3 776 5 976 –693 10 326 1 762
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 525 226 534 440 852 –2 2 632 735 788 –1 037 –979
Bulgária 3 14 1 4 23 47 –17 –51 –49 18 –19 –1
Csehország 33 123 291 31 50 121 296 –161 –156 18 –93 –152
Dánia ..b –1 –90 .. 2 21 20 5 17 –66 4 509 –49
Németország –121 81 866 1 297 –229 1 085 1 536 1 150 425 402 1 564 625
Észtország ..b ..b 0 1 2 0 2 –1 0 0 0 0
Írország 1 665 105 212 1 757 1 533 –246 –1 951 –335 1 380 –1 777 490 1 199
Görögország 0 .. .. 2 1 0 –5 ..b ..b ..b 1 –16
Spanyolország 99 128 –82 166 275 129 –280 ..b 119 64 88 ..b
Franciaország 104 3 282 562 438 518 866 220 1 011 475 292 436 781
Horvátország .. .. .. .. 0 0 –1 0 0 0 0 0
Olaszország 475 270 138 225 109 110 –87 345 453 –50 631 187
Ciprus 0 5 18 18 16 3 –13 ..b ..b ..b ..b ..b
Lettország 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 –1
Luxemburg .. 8 24 3 –208 –42 155 –32 106 –207 236 –436
Magyarország 285 96 84 85 119 83 72 98 –77 12 57 –117
Málta .. .. .. 0 1 0 0 0 0 0 ..b ..b
Hollandia 819 –376 1 943 662 227 2 155 973 207 1 772 748 889 153
Ausztria 3 4 16 10 1 57 2 95 –31 15 59 43
Lengyelország 35 –183 150 153 245 254 192 –27 168 –255 –105 91
Portugália –55 5 17 6 –15 8 –19 ..b ..b ..b –13 –2
Románia .. .. 13 –15 –4 –1 7 –11 –1 44 23 9
Szlovénia –7 8 –10 4 1 4 6 5 –2 19 1 –3
Szlovákia –2 0 18 10 9 6 22 –72 16 41 –7 16
Finnország –5 186 –317 –128 –60 66 –79 –55 31 24 –13 84
Svédország –20 –8 ..b 429 477 383 92 –456 –462 257 518 ..b
Nagy-Britannia 4 136 3 740 –785 1 204 –8 153 5 466 8 499 1 000 –3 087 –105 1 484 2 143
BLEU 44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland –1 –1 –1 .. .. 0 0 0 0 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. –31 –29 –3 130 –2 375 1 .. ..
Svájc 184 –198 –173 –148 –76 –57 –27 –314 58 143 1 913 345
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 0
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. 48 51 5 27 0 –32 7 44 266 165 –23
Egyesült Államok –3 497 6 874 7 553 14 060 11 414 13 114 19 391 15 176 4 011 11 922 13 638 14 920
Kína (Hongkong nélkül) 4 855 4 431 4 468 4 383 5 249 .. .. .. .. .. .. ..
Japán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
India
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 3 548 .. 496 2 280 –868
EU–27 .. .. .. 0 548 490 1 168 3 547 1 196 496 2 272 –868
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 4 3 14 ..b 89 6 31 –112 10 45 –37
Bulgária 0 .. 1 1 0 1 1 3 2 –25 –3 –2
Csehország 0 0 0 0 0 22 23 –12 23 1 –18 –46
Dánia 0 .. .. .. 3 6 4 8 14 2 10 10
Németország 11 50 –24 9 3 39 125 66 –16 116 61 45
Észtország ..b 0 ..b ..b 0 0 –2 0 0 0 0 0
Írország ..b 6 –6 ..b 4 –38 53 0 –44 –113 3 –30
Görögország 0 .. .. 0 ..b ..b ..b 0 0 ..b 0 0
Spanyolország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Franciaország 0 2 6 15 3 –4 145 –41 33 18 –13 –54
Horvátország .. .. .. 0 1 0 0 0 .. 0 8 0
Olaszország 0 0 2 0 2 2 1 17 33 90 66 –10
Ciprus ..b 0 1 0 0 0 0 0 ..b ..b ..b ..b
Lettország 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litvánia 0 0 .. 0 0 0 0 –1 0 0 0 0
Luxemburg .. 0 1 12 –3 –9 –8 –18 –7 –17 –6 11
Magyarország 0 0 0 0 0 2 –2 –7 0 –11 4 –2
Málta .. .. .. ..b ..b ..b ..b 0 ..b 0 0 0
Hollandia 11 28 618 48 –50 3 1 2 5 ..b ..b ..b
Ausztria 0 0 0 0 –1 –5 79 –52 0 –7 5 0
Lengyelország 0 0 0 5 4 –7 17 5 –4 –13 –1 2
Portugália 0 10 0 0 0 6 4 4 0 ..b 0 –2
Románia .. .. .. 0 0 1 15 26 –14 –12 0 2
Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szlovákia .. .. 0 0 0 0 0 0 0 1 –1 0
Finnország –3 –3 3 ..b 0 ..b ..b –14 –5 2 –51 28
Svédország –12 0 –6 –4 –1 –3 –4 –13 –20 –6 –2 –6
Nagy-Britannia 53 2 10 –22 202 389 221 3 313 22 56 649 296
BLEU 7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 0 0 0 .. .. 0 0 0 0 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. 0 0 0 0 0 3 1 ..b .. ..
Svájc ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 0 0 0 0 0 0 0 19 33 5 7 3
Egyesült Államok 181 –17 111 223 698 353 979 837 222 972 529 275
Kína (Hongkong nélkül) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Japán 1 0 0 0 1 –1 2 1 10 3 6 16
A világ országai
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. 585 832 513 572 483 640 910 382 506 038
EU–27 .. .. .. 244 179 591 234 726 462 1 065 473 582 587 511 151 483 354 909 309 504 982
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium .. 17 267 29 660 35 077 27 640 46 944 68 263 132 405 25 642 38 642 47 774 15 109
Bulgária 774 649 1 857 2 739 3 152 6 222 9 052 6 728 2 437 1 151 1 330 1 142
Csehország 6 299 9 015 1 863 4 009 9 374 4 355 7 633 4 415 2 111 4 638 1 668 6 215
Dánia 10 715 5 221 –2 265 .. 10 358 2 136 8 631 1 249 2 837 –8 716 9 452 –12 756
Németország 29 518 56 871 28 679 –8 206 38 147 44 342 58 603 5 536 16 167 43 361 42 670 10 276
Észtország 603 307 822 771 2 307 1 432 1 985 1 182 1 324 1 208 237 1 051
Írország 10 785 30 795 20 185 –8 543 –25 482 –4 418 18 052 –11 232 18 511 32 319 16 937 35 184
Görögország 1 724 .. .. 1 696 498 4 269 1 547 3 070 1 754 249 822 1 354
Spanyolország 31 672 41 666 22 877 19 941 20 119 24 554 46 954 52 561 7 491 30 106 19 290 21 055
Franciaország 61 585 52 102 37 655 26 223 68 308 57 269 70 301 43 817 17 437 25 391 24 145 12 305
Horvátország 1 489 1 091 1 793 866 1 414 2 673 3 637 3 245 2 420 286 1 073 1 057
Olaszország 16 619 15 483 14 549 13 551 16 058 31 278 29 373 –7 404 14 450 6 932 24 691 72
Ciprus 1 055 1 123 791 878 954 1 462 1 626 965 2 499 578 1 715 979
Lettország 148 270 272 517 573 1 339 1 704 862 67 284 1 041 871
Litvánia 498 771 160 623 826 1 448 1 473 1 341 –10 604 1 040 545
Luxemburg .. 122 377 79 652 63 689 94 302 102 421 139 644 72 343 147 085 167 627 296 661 314 534
Magyarország 4 395 3 177 1 890 3 630 6 203 5 868 2 886 4 329 1 440 1 662 4 204 10 716
Málta 314 –452 847 317 544 1 467 735 642 287 702 182 10 803
Hollandia 58 022 26 605 18 642 3 704 38 433 6 245 87 226 3 106 27 793 –5 530 14 320 9 072
Ausztria 6 574 379 6 330 3 133 8 981 6 324 22 762 4 682 6 697 634 7 638 3 224
Lengyelország 6 377 4 368 4 301 10 382 8 265 15 578 17 221 10 059 9 835 10 473 14 829 4 716
Portugália 6 963 1 912 6 334 1 558 3 160 8 695 2 238 3 185 1 948 1 998 8 021 7 001
Románia 1 294 1 212 1 946 5 182 5 215 9 034 7 254 9 496 3 486 2 219 1 814 2 137
Szlovénia 303 947 935 562 662 504 1 309 1 330 –474 272 718 –58
Szlovákia 1 649 4 037 1 914 2 442 1 952 3 732 2 618 3 203 –4 1 336 2 511 2 321
Finnország 4 172 8 549 2 941 2 276 3 820 6 100 9 097 –781 517 4 926 1 834 2 764
Svédország 12 181 13 045 4 782 9 838 9 360 21 950 21 077 25 286 7 231 106 9 294 12 714
Nagy-Britannia 58 782 25 497 14 850 45 039 141 566 124 514 136 114 61 379 54 982 37 427 33 280 43 698
BLEU 108 714 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Izland 193 97 336 .. .. 3 222 5 009 561 48 185 796 846
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 2 724 297 3 231 2 556 1 497 5 448 5 058 7 113 9 657 17 881 .. ..
Svájc 9 894 6 668 14 610 751 –765 24 879 23 701 10 333 20 819 21 718 20 396 12 439
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. 574 401 482
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 160 337 72
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 3 647 1 124 1 549 2 319 8 063 16 076 16 087 13 261 6 030 6 816 11 528 9 744
Egyesült Államok 178 049 78 740 46 982 109 194 84 216 188 863 194 058 208 299 109 616 149 392 160 746 124 976
Kína (Hongkong nélkül) 52 342 55 777 47 299 48 742 58 199 .. .. .. .. .. .. ..
Japán 6 979 9 813 5 598 6 290 2 235 –5 181 16 466 16 560 8 571 –945 –1 264 1 348