Az államháztartás hiánya (-) és többlete (+) (2007–2018)

Millió euróban és a GDP százalékában

Az államháztartás hiányát vagy többletét a Maastrichti Szerződés az államháztartás ESA’95 szerint számba vett nettó hitelnyújtásaként, illetve hitelfelvételeként definiálja. Az államháztartás a központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok alszektorokat foglalja magába. A releváns definíciókat a 3605/93 számú módosított tanácsi rendelet tartalmazza. Az államháztartási szektor adatait az alszektorok között – országos szinten – konszolidálják. Az adatsorokat euróban állítják elő és a GDP százalékában teszik közzé.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A GDP százalékában
Eurózóna (19 ország) –0,7 –2,2 –6,2 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,5 –2,0 –1,6 –1,0 –0,5
Eurózóna (18 ország) –0,7 –2,2 –6,2 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,5 –2,0 –1,6 –1,0 –0,5
EU–28 –0,9 –2,5 –6,6 –6,4 –4,6 –4,3 –3,3 –2,9 –2,3 –1,7 –1,0 –0,6
EU–27 –0,9 –2,5 –6,6 –6,4 –4,6 –4,3 –3,3 –2,9 –2,3 –1,7 –1,0 –0,6
Belgium 0,1 –1,1 –5,4 –4,0 –4,2 –4,2 –3,1 –3,1 –2,4 –2,4 –0,8 –0,7
Bulgária 1,1 1,6 –4,1 –3,1 –2,0 –0,3 –0,4 –5,5 –1,7 0,1 1,2 2,0
Csehország –0,7 –2,0 –5,5 –4,2 –2,7 –3,9 –1,2 –2,1 –0,6 0,7 1,6 0,9
Dánia 5,0 3,2 –2,8 –2,7 –2,1 –3,5 –1,2 1,1 –1,3 –0,1 1,4 0,5
Németország 0,2 –0,2 –3,2 –4,2 –1,0 0,0 –0,1 0,6 0,8 0,9 1,0 1,7
Észtország 2,7 –2,7 –2,2 0,2 1,2 –0,3 –0,2 0,7 0,1 –0,3 –0,4 –0,6
Írország 0,3 –7,0 –13,8 –32,1 –12,8 –8,1 –6,2 –3,6 –1,9 –0,7 –0,3 0,0
Görögország –6,7 –10,2 –15,1 –11,2 –10,3 –8,9 –13,2 –3,6 –5,6 0,5 0,7 1,1
Spanyolország 1,9 –4,4 –11,0 –9,4 –9,6 –10,5 –7,0 –6,0 –5,3 –4,5 –3,1 –2,5
Franciaország –2,6 –3,3 –7,2 –6,9 –5,2 –5,0 –4,1 –3,9 –3,6 –3,5 –2,8 –2,5
Horvátország –2,4 –2,8 –6,0 –6,3 –7,9 –5,3 –5,3 –5,1 –3,2 –1,0 0,8 0,2
Olaszország –1,5 –2,6 –5,2 –4,2 –3,7 –2,9 –2,9 –3,0 –2,6 –2,5 –2,4 –2,1
Ciprus 3,2 0,9 –5,4 –4,7 –5,7 –5,6 –5,1 –9,0 –1,3 0,3 1,8 –4,8
Lettország –0,5 –4,2 –9,5 –8,6 –4,3 –1,2 –1,2 –1,4 –1,4 0,1 –0,6 –1,0
Litvánia –0,8 –3,1 –9,1 –6,9 –8,9 –3,1 –2,6 –0,6 –0,3 0,2 0,5 0,7
Luxemburg 4,2 3,3 –0,7 –0,7 0,5 0,3 1,0 1,3 1,4 1,9 1,4 2,4
Magyarország –5,0 –3,7 –4,5 –4,5 –5,4 –2,4 –2,6 –2,6 –1,9 –1,6 –2,2 –2,2
Málta –2,1 –4,2 –3,2 –2,4 –2,4 –3,5 –2,4 –1,7 –1,0 0,9 3,4 2,0
Hollandia –0,1 0,2 –5,1 –5,2 –4,4 –3,9 –2,9 –2,2 –2,0 0,0 1,2 1,5
Ausztria –1,4 –1,5 –5,3 –4,4 –2,6 –2,2 –2,0 –2,7 –1,0 –1,6 –0,8 0,1
Lengyelország –1,9 –3,6 –7,3 –7,3 –4,8 –3,7 –4,1 –3,7 –2,7 –2,2 –1,5 –0,4
Portugália –3,0 –3,8 –9,8 –11,2 –7,4 –5,7 –4,8 –7,2 –4,4 –2,0 –3,0 –0,5
Románia –2,7 –5,4 –9,1 –6,9 –5,4 –3,7 –2,2 –1,3 –0,7 –2,7 –2,7 –3,0
Szlovénia –0,1 –1,4 –5,8 –5,6 –6,7 –4,0 –14,7 –5,5 –2,8 –1,9 0,0 0,7
Szlovákia –1,9 –2,4 –7,8 –7,5 –4,3 –4,3 –2,7 –2,7 –2,6 –2,2 –0,8 –0,7
Finnország 5,1 4,2 –2,5 –2,6 –1,0 –2,2 –2,6 –3,2 –2,8 –1,7 –0,8 –0,7
Svédország 3,4 1,9 –0,7 0,0 –0,2 –1,0 –1,4 –1,6 0,0 1,0 1,4 0,9
Nagy-Britannia –2,6 –5,2 –10,1 –9,3 –7,5 –8,1 –5,3 –5,3 –4,2 –2,9 –1,9 –1,5
Millió euró (1999. január 1-től)/ Millió ECU (1998. december 31-ig)
Eurózóna (19 ország) –63 290,8 –208 715,6 –579 553,2 –592 513,9 –416 323,7 –362 046,1 –304 586,0 –252 570,5 –215 175,3 –168 377,9 –110 545,3 –60 543,1
Eurózóna (18 ország) –63 054,0 –207 707,6 –577 100,6 –590 579,8 –413 527,8 –360 997,1 –303 673,6 –252 344,0 –215 077,2 –168 471,8 –110 750,5 –60 840,7
EU–28 –115 054,9 –325 538,7 –813 104,2 –821 133,7 –603 657,6 –574 221,1 –450 901,2 –406 190,3 –346 320,2 –248 752,4 –154 012,0 –99 201,1
EU–27 –113 980,9 –324 209,2 –810 400,7 –818 300,1 –600 133,0 –571 905,2 –448 589,9 –403 959,1 –344 897,9 –248 295,8 –154 399,0 –99 303,2
Belgium 225,4 –3 905,9 –18 774,9 –14 609,5 –15 898,8 –16 409,3 –12 281,2 –12 396,7 –9 819,6 –10 225,7 –3 644,4 –3 095,6
Bulgária 357,2 590,3 –1 514,2 –1 190,7 –813,5 –134,5 –151,9 –2 348,5 –757,2 67,4 604,4 1 098,6
Csehország –903,8 –3 193,5 –8 103,3 –6 566,1 –4 469,1 –6 344,3 –1 968,0 –3 288,8 –1 036,0 1 267,8 2 991,9 1 849,2
Dánia 11 716,9 7 668,6 –6 471,5 –6 590,4 –5 095,8 –8 885,9 –3 197,3 3 041,4 –3 630,1 –206,0 4 245,0 1 521,1
Németország 4 706,0 –4 531,0 –79 590,0 –108 904,0 –25 863,0 –929,0 –3 967,0 16 693,0 23 856,0 28 746,0 34 008,0 58 012,0
Észtország 441,4 –440,4 –308,9 27,6 193,1 –46,3 –32,2 137,6 14,2 –71,1 –90,7 –142,0
Írország 518,2 –13 177,5 –23 515,3 –53 774,2 –21 937,4 –14 174,7 –11 093,8 –7 118,0 –5 085,6 –1 809,2 –829,5 45,6
Görögország –15 607,0 –24 625,0 –35 966,0 –25 309,0 –21 280,0 –16 951,0 –23 765,0 –6 355,0 –9 953,0 858,0 1 317,0 1 991,0
Spanyolország 20 792,0 –49 343,0 –118 194,0 –101 404,0 –103 214,0 –108 847,0 –71 687,0 –61 942,0 –57 004,0 –49 996,0 –35 903,0 –29 982,0
Franciaország –51 180,0 –65 026,0 –138 934,0 –137 410,0 –106 104,0 –104 043,0 –86 468,0 –83 941,0 –79 697,0 –79 123,0 –63 603,0 –59 563,0
Horvátország –1 074,0 –1 329,6 –2 703,5 –2 833,6 –3 524,6 –2 315,9 –2 311,3 –2 231,1 –1 422,3 –456,6 387,0 102,2
Olaszország –23 577,0 –42 943,0 –82 548,0 –67 573,1 –60 231,0 –47 078,0 –46 893,0 –49 340,0 –43 140,0 –42 656,0 –41 285,0 –37 505,0
Ciprus 566,1 164,6 –1 014,7 –911,6 –1 122,1 –1 082,2 –930,8 –1 577,4 –236,4 58,9 344,2 –989,6
Lettország –116,3 –1 023,9 –1 784,1 –1 531,0 –872,6 –268,5 –267,2 –341,4 –331,4 16,2 –155,7 –295,4
Litvánia –236,8 –1 008,0 –2 452,6 –1 934,1 –2 795,9 –1 049,0 –912,4 –226,5 –98,1 93,9 205,2 297,6
Luxemburg 1 543,4 1 265,8 –249,5 –264,5 221,4 152,2 453,6 655,8 736,2 988,4 792,6 1 418,0
Magyarország –5 133,5 –3 980,2 –4 278,1 –4 422,9 –5 485,4 –2 387,5 –2 663,1 –2 751,0 –2 109,1 –1 876,5 –2 731,6 –2 930,0
Málta –123,4 –256,3 –198,8 –158,0 –164,6 –250,0 –185,5 –147,8 –98,2 90,9 387,2 250,8
Hollandia –569,0 1 303,0 –31 781,0 –33 533,0 –28 791,0 –25 586,0 –19 343,0 –14 452,0 –13 970,0 148,0 8 959,0 11 348,0
Ausztria –3 846,8 –4 392,5 –15 351,9 –13 141,6 –7 919,3 –6 975,5 –6 316,5 –9 092,0 –3 516,8 –5 522,8 –2 807,4 426,1
Lengyelország –5 816,0 –13 183,0 –22 997,0 –26 564,2 –18 355,1 –14 452,6 –16 234,9 –15 144,7 –11 640,0 –9 537,5 –7 142,1 –1 874,2
Portugália –5 279,4 –6 735,7 –17 203,6 –20 100,2 –13 006,1 –9 529,1 –8 245,2 –12 402,3 –7 917,8 –3 674,2 –5 766,1 –912,8
Románia –3 484,0 –7 848,1 –11 345,8 –8 680,2 –7 169,2 –4 891,1 –3 092,3 –1 887,5 –1 113,9 –4 621,2 –5 058,5 –6 123,0
Szlovénia –28,5 –536,3 –2 112,3 –2 042,8 –2 461,7 –1 458,8 –5 319,4 –2 071,7 –1 103,7 –781,4 5,3 336,6
Szlovákia –1 096,0 –1 602,4 –4 996,5 –5 058,1 –3 020,7 –3 158,9 –2 017,4 –2 056,1 –2 026,9 –1 804,7 –667,9 –629,5
Finnország 9 577,0 8 098,0 –4 577,0 –4 883,0 –2 056,0 –4 362,0 –5 315,0 –6 597,0 –5 783,0 –3 714,0 –1 811,0 –1 554,0
Svédország 11 969,1 6 716,7 –2 217,8 –118,5 –820,8 –4 088,8 –5 963,5 –6 723,7 169,0 4 637,1 6 707,5 4 210,6
Nagy-Britannia –59 395,9 –102 264,3 –173 919,7 –171 653,2 –141 600,2 –168 674,4 –110 732,9 –122 285,8 –109 605,4 –69 649,0 –43 470,2 –36 512,5