Az államháztartás hiánya (-) és többlete (+) (2006–2017)

Millió euróban és a GDP százalékában

Az államháztartás hiányát vagy többletét a Maastrichti Szerződés az államháztartás ESA’95 szerint számba vett nettó hitelnyújtásaként, illetve hitelfelvételeként definiálja. Az államháztartás a központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok alszektorokat foglalja magába. A releváns definíciókat a 3605/93 számú módosított tanácsi rendelet tartalmazza. Az államháztartási szektor adatait az alszektorok között – országos szinten – konszolidálják. Az adatsorokat euróban állítják elő és a GDP százalékában teszik közzé.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A GDP százalékában
Eurózóna (19 ország) –1,5 –0,7 –2,2 –6,2 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,5 –2,0 –1,6 –1,0
Eurózóna (18 ország) –1,5 –0,7 –2,2 –6,2 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,5 –2,1 –1,6 –1,0
EU–28 –1,6 –0,9 –2,5 –6,6 –6,4 –4,6 –4,3 –3,3 –2,9 –2,3 –1,7 –1,0
EU–27 –1,6 –0,9 –2,5 –6,6 –6,4 –4,6 –4,3 –3,3 –2,9 –2,3 –1,7 –1,0
Belgium 0,2 0,1 –1,1 –5,4 –4,0 –4,2 –4,2 –3,1 –3,1 –2,5 –2,4 –0,9
Bulgária 1,8 1,1 1,6 –4,1 –3,1 –2,0 –0,3 –0,4 –5,4 –1,7 0,2 1,1
Csehország –2,2 –0,7 –2,0 –5,5 –4,2 –2,7 –3,9 –1,2 –2,1 –0,6 0,7 1,5
Dánia 5,0 5,0 3,2 –2,8 –2,7 –2,1 –3,5 –1,2 1,1 –1,5 –0,4 1,1
Németország –1,7 0,2 –0,2 –3,2 –4,2 –1,0 0,0 –0,1 0,6 0,8 0,9 1,0
Észtország 2,9 2,7 –2,7 –2,2 0,2 1,2 –0,3 –0,2 0,7 0,1 –0,3 –0,4
Írország 2,8 0,3 –7,0 –13,8 –32,0 –12,8 –8,1 –6,1 –3,6 –1,9 –0,5 –0,2
Görögország –5,9 –6,7 –10,2 –15,1 –11,2 –10,3 –8,9 –13,2 –3,6 –5,6 0,5 0,8
Spanyolország 2,2 1,9 –4,4 –11,0 –9,4 –9,6 –10,5 –7,0 –6,0 –5,3 –4,5 –3,1
Franciaország –2,4 –2,6 –3,3 –7,2 –6,9 –5,2 –5,0 –4,1 –3,9 –3,6 –3,5 –2,7
Horvátország –3,4 –2,4 –2,8 –6,0 –6,3 –7,9 –5,3 –5,3 –5,1 –3,4 –0,9 0,9
Olaszország –3,5 –1,5 –2,6 –5,2 –4,2 –3,7 –2,9 –2,9 –3,0 –2,6 –2,5 –2,4
Ciprus –1,0 3,2 0,9 –5,4 –4,7 –5,7 –5,6 –5,1 –9,0 –1,3 0,3 1,8
Lettország –0,5 –0,5 –4,2 –9,1 –8,7 –4,3 –1,2 –1,2 –1,5 –1,4 0,1 –0,6
Litvánia –0,3 –0,8 –3,1 –9,1 –6,9 –8,9 –3,1 –2,6 –0,6 –0,3 0,3 0,5
Luxemburg 1,9 4,2 3,3 –0,7 –0,7 0,5 0,3 1,0 1,3 1,3 1,6 1,4
Magyarország –9,3 –5,0 –3,7 –4,5 –4,5 –5,4 –2,4 –2,6 –2,6 –1,9 –1,6 –2,2
Málta –2,5 –2,1 –4,2 –3,2 –2,4 –2,4 –3,5 –2,4 –1,7 –1,0 0,9 3,5
Hollandia 0,1 –0,1 0,2 –5,1 –5,2 –4,4 –3,9 –2,9 –2,2 –2,0 0,0 1,2
Ausztria –2,5 –1,4 –1,5 –5,3 –4,4 –2,6 –2,2 –2,0 –2,7 –1,0 –1,6 –0,8
Lengyelország –3,6 –1,9 –3,6 –7,3 –7,3 –4,8 –3,7 –4,1 –3,7 –2,7 –2,2 –1,4
Portugália –4,3 –3,0 –3,8 –9,8 –11,2 –7,4 –5,7 –4,8 –7,2 –4,4 –2,0 –3,0
Románia –2,1 –2,7 –5,4 –9,1 –6,9 –5,4 –3,7 –2,2 –1,3 –0,7 –2,9 –2,9
Szlovénia –1,2 –0,1 –1,4 –5,8 –5,6 –6,7 –4,0 –14,7 –5,5 –2,8 –1,9 0,1
Szlovákia –3,6 –1,9 –2,4 –7,8 –7,5 –4,3 –4,3 –2,7 –2,7 –2,6 –2,2 –0,8
Finnország 3,9 5,1 4,2 –2,5 –2,6 –1,0 –2,2 –2,6 –3,2 –2,8 –1,7 –0,7
Svédország 2,2 3,4 1,9 –0,7 0,0 –0,2 –1,0 –1,4 –1,6 0,2 1,1 1,6
Nagy-Britannia –2,8 –2,6 –5,2 –10,1 –9,3 –7,5 –8,1 –5,4 –5,4 –4,2 –2,9 –1,8
Millió euró (1999. január 1-től)/ Millió ECU (1998. december 31-ig)
Eurózóna (19 ország) –133 849,2 –63 239,4 –208 656,5 –579 432,0 –592 465,9 –416 260,4 –361 983,1 –304 516,3 –252 509,0 –215 494,1 –168 521,2 –107 985,3
Eurózóna (18 ország) –133 783,7 –63 002,6 –207 648,5 –576 979,4 –590 531,8 –413 464,5 –360 934,1 –303 603,9 –252 282,5 –215 396,7 –168 623,5 –108 191,5
EU–28 –198 572,8 –115 003,4 –325 478,5 –812 982,5 –821 373,3 –604 016,5 –574 721,4 –451 421,0 –406 868,5 –347 401,6 –250 442,8 –150 246,4
EU–27 –197 211,4 –113 929,4 –324 148,9 –810 278,9 –818 539,7 –600 491,8 –572 405,5 –449 109,6 –404 637,4 –345 866,7 –250 008,1 –150 669,4
Belgium 716,9 225,4 –3 905,9 –18 774,9 –14 609,5 –15 898,8 –16 409,3 –12 281,2 –12 396,7 –10 076,2 –10 321,0 –3 873,1
Bulgária 495,7 357,2 591,4 –1 513,8 –1 190,3 –812,8 –134,2 –151,5 –2 320,3 –760,1 87,3 585,2
Csehország –2 691,4 –903,8 –3 193,5 –8 103,3 –6 566,1 –4 469,1 –6 344,3 –1 968,0 –3 288,8 –1 023,8 1 281,4 2 970,3
Dánia 11 247,5 11 716,9 7 668,6 –6 471,5 –6 590,4 –5 095,8 –8 885,9 –3 197,3 3 041,4 –3 997,9 –1 134,3 3 180,2
Németország –41 200,0 4 706,0 –4 531,0 –79 590,0 –108 904,0 –25 863,0 –929,0 –3 967,0 16 693,0 23 856,0 28 746,0 34 008,0
Észtország 393,0 441,4 –440,4 –308,9 27,6 193,1 –46,3 –32,2 137,6 14,2 –71,1 –90,5
Írország 5 169,2 569,7 –13 119,5 –23 467,0 –53 712,0 –21 876,6 –14 114,3 –11 026,6 –7 045,6 –5 014,4 –1 466,1 –728,5
Görögország –12 954,0 –15 607,0 –24 625,0 –35 966,0 –25 309,0 –21 280,0 –16 951,0 –23 765,0 –6 355,0 –9 941,0 932,0 1 391,0
Spanyolország 22 175,0 20 792,0 –49 343,0 –118 194,0 –101 404,0 –103 214,0 –108 847,0 –71 687,0 –61 942,0 –57 004,0 –49 996,0 –35 903,0
Franciaország –45 163,0 –51 180,0 –65 026,0 –138 934,0 –137 410,0 –106 104,0 –104 043,0 –86 468,0 –83 941,0 –79 697,0 –79 089,0 –61 355,0
Horvátország –1 361,4 –1 074,0 –1 329,6 –2 703,5 –2 833,6 –3 524,6 –2 315,9 –2 311,3 –2 231,1 –1 535,0 –434,7 423,0
Olaszország –54 555,0 –23 577,0 –42 942,0 –82 548,0 –67 573,1 –60 231,0 –47 078,0 –46 893,0 –49 340,0 –43 153,0 –42 937,0 –41 060,0
Ciprus –166,9 566,1 164,6 –1 014,7 –911,6 –1 122,1 –1 082,2 –930,8 –1 577,4 –236,4 58,9 344,2
Lettország –84,2 –116,3 –1 023,9 –1 711,2 –1 545,1 –870,1 –265,9 –264,6 –352,3 –331,4 16,2 –155,7
Litvánia –65,5 –236,8 –1 008,0 –2 452,6 –1 934,1 –2 795,9 –1 049,0 –912,4 –226,5 –97,4 102,3 206,2
Luxemburg 654,5 1 543,4 1 265,8 –249,5 –264,5 221,4 152,2 453,6 655,8 686,5 869,0 763,7
Magyarország –8 511,6 –5 133,5 –3 980,2 –4 278,1 –4 422,9 –5 485,4 –2 387,5 –2 663,1 –2 751,0 –2 109,1 –1 876,5 –2 746,5
Málta –135,6 –123,4 –256,3 –198,8 –158,0 –164,6 –250,0 –185,5 –147,8 –97,6 96,4 392,7
Hollandia 581,0 –569,0 1 303,0 –31 781,0 –33 533,0 –28 791,0 –25 586,0 –19 343,0 –14 452,0 –13 970,0 148,0 8 959,0
Ausztria –6 790,5 –3 846,8 –4 392,5 –15 351,9 –13 141,6 –7 919,3 –6 975,5 –6 316,5 –9 092,0 –3 601,9 –5 622,5 –2 948,9
Lengyelország –9 768,5 –5 816,0 –13 183,0 –22 997,0 –26 564,2 –18 355,1 –14 452,6 –16 234,9 –15 144,7 –11 620,2 –9 535,9 –6 570,4
Portugália –7 194,5 –5 279,4 –6 735,7 –17 203,6 –20 100,2 –13 006,1 –9 529,1 –8 245,2 –12 402,3 –7 917,8 –3 674,2 –5 762,5
Románia –2 078,7 –3 484,0 –7 848,1 –11 345,8 –8 680,2 –7 169,2 –4 891,1 –3 092,3 –1 887,5 –1 113,9 –4 972,6 –5 399,2
Szlovénia –380,1 –28,5 –536,3 –2 112,3 –2 042,8 –2 461,7 –1 458,8 –5 319,4 –2 071,7 –1 103,7 –781,4 28,5
Szlovákia –1 635,4 –1 096,0 –1 602,4 –4 996,5 –5 058,1 –3 020,7 –3 158,9 –2 017,4 –2 056,1 –2 026,9 –1 804,7 –659,3
Finnország 6 786,0 9 577,0 8 098,0 –4 577,0 –4 883,0 –2 056,0 –4 362,0 –5 315,0 –6 597,0 –5 782,0 –3 727,0 –1 542,0
Svédország 7 406,9 11 969,1 6 716,7 –2 217,8 –118,5 –820,8 –4 088,8 –5 963,5 –6 723,7 716,1 5 148,6 7 377,1
Nagy-Britannia –59 462,0 –59 395,9 –102 264,3 –173 919,7 –171 941,2 –142 023,1 –169 238,0 –111 322,8 –123 053,6 –110 463,7 –70 484,9 –42 080,8