Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

3. BERUHÁZÁS

A beruházások teljesítményértéke: a beruházási teljesítmények szerződés szerinti teljesítése, függetlenül attól, hogy a számla ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. A teljesítményérték az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó összegét is tartalmazza a számviteli törvény előírásai alapján. Az indexeket összehasonlítható szerkezetű adatokból számítottuk.

A beruházások volumenindexe: a beruházási teljesítményérték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató. A volumenindex kiszámításához felhasználjuk az ágazati tagolású beruházási árindexet. Az ágazatok negyedéves beruházási árindexeinek a számítása a beruházások szerkezetének megfelelő termékcsoportos árindexek alapján az ágazati beruházások tárgyévet megelőző második évi megoszlását jellemző súlyokkal történik. Az éves beruházási árindexek a negyedéves indexek beruházási teljesítményértékkel súlyozott átlagolásával készülnek.

A szezonális kiigazítás a Demetra szoftver segítségével a TRAMO-SEATS módszerével történik. A szezonális kiigazítás módszere miatt a szezonálisan kiigazított adatok a teljes idősorra vonatkozóan minden negyedévben változhatnak. Bővebben»

A nemzetgazdaság egészére közölt adatok valamennyi gazdasági szervezet beruházási tevékenységét tartalmazzák, a teljes körű megfigyelés, a reprezentatív megfigyelés és a 0–4 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozó becslések összegezéseként, tartalmazzák továbbá a non-profit szervezetek és az egyéni vállalkozások beruházásaira vonatkozó becsléseket, illetve a háztartások beruházásainak becsült adatait (beleértve a lakás adatokat).

Adatszolgáltatók: a teljes körű adatszolgáltatásra kötelezett és a reprezentatív megfigyelésbe bevont szervezetek.

Bővebb információk a Módszertani információk (metaadatok) menüpontból érhetők el:


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás