Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

5. ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel

A 2022-ben megvalósult, 2021-es jövedelmi referenciaévre vonatkozó adatfelvétel alapvető módszertani változásai:

I. Megszűnt a részletes, háztartási fogyasztási napló kitöltésével megvalósuló fogyasztási adatfelvétel (HKF). Az adatokat COICOP-főcsoport szinten aggregáltuk. Az adatok forrása a háztartások fogyasztásának mérését szolgáló Életkörülmény Adatfelvétel. A 2021-re vonatkozó fogyasztási adatok felvétele 2022 januárjában visszamenőleges kikérdezéssel valósult meg.
II. Az EU2030-cél életbe lépésekor az Európai Unió Szociális Védelmi Bizottsága jóváhagyta a szegénység mérésének alapját képező szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettség (AROPE) mutató egyes komponenseinek módosítását. Ennek keretében az anyagi depriváció, valamint a nagyon alacsony munkaintenzitás mutatójának számítása átalakult, a jövedelmi szegénységi ráta változatlan hagyása mellett. Bevezették az anyagi és szociális depriváció mutatót, amely 13 tételt vizsgál a korábbi 7 helyett, továbbá a munkaintenzitás mutatója esetében a korábbi 59 éves korhatárt 64 évre emelték. A táblázatokban már az új módszertan alapján számolt szegénységi mutatókat közöljük, a számítást visszavezetve 2015-ig.
III. A jövedelmek felvétele és módszertana nem változott.

A szegénységre vagy társadalmi kirekesztődésre vonatkozó mutatókat a KSH az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1700 számú rendelete alapján gyűjti, amelyhez kapcsolódik a 2020/258-as számú felhatalmazáson alapuló rendelet, amely 2021-től szabályozza az EU-SILC adatgyűjtést. Az adatgyűjtéshez kapcsolódóan évente változó tematikájú kiegészítő modult kérdezünk le. Ezen szabályozás alapján a magyar mutatókat a Központi Statisztikai Hivatal állítja elő, és továbbítja az Eurostat felé. A KSH által publikált mutatók előzetes adatoknak minősülnek, amíg az Eurostat nem validálja ezeket.

Korábbi módszertani változás: 2018-tól a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel áttért a korábban alkalmazott magyar gyakorlat szerinti szobaszám-meghatározásról az EU-SILC adatgyűjtés módszertana szerinti lakóhelyiség-meghatározásra. Ez utóbbi módszertan szerint lakóhelyiségnek tekintjük a konyhákat is, amennyiben azok területe meghaladja a 4 négyzetmétert, és étkezésre is használják őket. A zsúfoltságra vonatkozó indikátor számításánál 2018-tól e lakóhelyiség-meghatározás szolgál alapul

Definíciók

Háztartás: olyan személyek összessége, akik – függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik.

Jövedelmi decilisek: a népesség egy főre jutó éves nettó jövedelme alapján sorba rendezett tizedei.

Jövedelmi ötödök: a népesség egy főre jutó éves nettó jövedelme alapján sorba rendezett ötödei.

Referenciaszemély: a háztartás tagjai közül a legmagasabb jövedelemmel rendelkező személy.

Szegénységi küszöb: a szegénységi küszöb az ekvivalens mediánjövedelem 60%-a.

Relatív jövedelmi szegénységi arány: a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.

Súlyos anyagi és szociális depriváció: azon személyekre vonatkozik a súlyos anyagi és szociális depriváció, akikre a felsorolt 13 tételből legalább hét jellemző.

1. Évi egyhetes üdülés hiánya Háztartási szint
2. Váratlan kiadások fedezetének hiánya
3. Kétnaponta történő húsételfogyasztás hiánya
4. Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos hátralék
5. Lakás megfelelő fűtésének hiánya
6. Anyagi okból nincs személygépkocsija
7. Elhasználódott bútorok lecserélésének hiánya
8. Elhasználódott ruhák lecserélésének hiánya Személyi szint
9. Nem rendelkezik két pár cipővel, amelyből az egyik minden évszakban használható
10. Nem tudja havonta egyszer vendégül látni rokonait, barátait, vagy elmenni velük vendéglátóhelyre
11. Nem tud rendszeresen részt venni fizetős szabadidős programokon
12. Nem tud hetente egy kisebb összeget magára költeni
13. Nem rendelkezik az otthonában interneteléréssel

Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya: azon személyek aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú (18 és 64 év közötti) tagok az előző évben teljes munkapotenciáljuk kevesebb mint 20%-át töltötték munkával.

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya: azon személyek aránya a teljes népességben, akik vagy a relatív jövedelmi szegénység vagy a súlyos anyagi és szociális depriváció vagy a nagyon alacsony munkaintenzitás közül legalább egyben érintettek.

Roma nemzetiség: a Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel csupán a 16 évesek és annál idősebbek nemzetiségére vonatkozóan rendelkezik információval. Azokat a 16 éveseket és annál idősebbeket tekintjük romának, akik két kérdés közül valamelyikben roma nemzetiségűnek vallották magukat. Az ennél fiatalabbakra vonatkozóan becsléssel élünk. Azokat a 15 éveseket és annál fiatalabbakat tekintjük romáknak, akik a háztartásában a 16 évesek és annál idősebbek körében többségben vannak a magukat roma nemzetiségűnek érzők.

Bővebb információk a Módszertani információk (metaadatok) menüpontból érhetők el:


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás