Agrárcenzus eredmények – Agrárdigitalizáció

Fogalmak

Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Segítségével a teljes állatállomány összesíthető egy gazdaságra. Az állategység számításba a szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, strucc, tyúk, pulyka, lúd, kacsa, egyéb baromfi és anyanyúl adatait kell figyelembe venni.

Gazdaság: olyan műszakilag és gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, és mezőgazdasági terméket állít elő, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Gazdaságtípus: a gazdaságok egységes csoportosítása, annak érdekében és a gazdaságok helyzetét össze lehessen hasonlítani. A különböző mezőgazdasági tevékenységek standard termelési értékének a gazdaság szokásos teljes termeléséhez való relatív hozzájárulásának arányában kell megállapítani. A gazdaság abba a típusba került besorolásra, ahol a standard termelési érték több, mint 2/3-át az adott tevékenység adta.

Mezőgazdasági végzettség: az iskolarendszerben és az iskolarendszeren kívül ténylegesen megszerzett legmagasabb mezőgazdasági végzettség, amelynek a szintje lehet:

  • Mezőgazdasági képzettséggel nem rendelkezik: a gazdaságban végzett, többéves gyakorlati munka során szerzett tapasztalat, arany- és ezüstkalászos gazdaképző, vagy egyéb mezőgazdasági tanfolyam.
  • Középfokú végzettség: állategészségügyi, állattenyésztő, általános mezőgazdasági, baromfitenyésztő, belovagló, borász, lovastúra-vezető, erdészeti, erdőgazdasági, vadgazdálkodási, mezőgazdasági gimnáziumi, gyümölcstermesztő kertész, méhész, mezőgazdasági gépész, növénytermelő-növényvédő gépész, öntözéses növénytermesztő gépész, sertéstenyésztő, szarvasmarha-tenyésztő, szőlőtermesztő, zöldségtermelő, mezőgazdasági szakon szerzett érettségi (képesítő) bizonyítvánnyal, illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők.
  • Felsőfokú végzettség: mezőgazdasági egyetemi, főiskolai, mezőgazdasági akadémiai, állatorvosi, erdőmérnöki (üzemmérnöki) oklevéllel, diplomával rendelkezik, illetve mezőgazdasági technikumot végzett.

Standard termelési érték (STÉ): alatt a bruttó mezőgazdasági termelés fő- és a melléktermékeinek termelői áron számított, pénzben kifejezett értékét értjük. Az értékeket az egységenkénti termelésnek a termelői árral képzett szorzataként számoljuk ki. Ez nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót, a termékekre kivetett adókat és a közvetlen kifizetéseket. A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak. A növénytermesztési ágazatok esetében az STÉ-t a hektárban kifejezett terület alapján számítjuk ki. Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket a baromfi kivételével egyedenként állapítjuk meg, a baromfi esetében egy egység 100 egyedet takar, a méhek esetében pedig a számolás egysége a méhcsalád.

Szakosodott főként szántóföldi növénytermesztés: gabona-, olajosmag-, fehérjenövény- és egyéb szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok.

Szakosodott kertészet: főként zöldség, gomba, virág- és dísznövénytermesztéssel, faiskolával foglalkozó gazdaságok.

Szakosodott ültetvénytermesztés: főként szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdaságok Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása: főként szarvasmarha, juh és kecsketartással foglalkozó gazdaságok.

Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása: főként sertés és baromfi tartásával foglalkozó gazdaságok. Vegyes növénytermesztés: szántóföldi növény-, szőlő-, gyümölcstermesztéssel, kertészettel vegyesen foglalkozó gazdaságok.

Vegyes állattartó gazdaságok: vegyes állatállománnyal rendelkező gazdaságok.

Növények – állattartás vegyesen: szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó, ültetvényekkel és vegyes állatfajokkal rendelkező gazdaságok.

Szántó: élelmezési, takarmányozási, ipari és szaporítási célra vetett szántóföldi növények (árutermelés, értékesítés).

Konyhakert: zöldséggel, burgonyával, virággal, esetleg szőlővel és gyümölcsfával vegyesen is hasznosított, saját fogyasztásra szánt termények 1500 m2-nél kisebb területen.

Gyümölcsös: összefüggő, összesen legalább 400 m2 kiterjedésű gyümölcsfák, illetve legalább 200 m2 kiterjedésű gyümölcsbokrok területe.

Szőlő: összefüggő, legalább 200 m2-es területet elérő szőlőtőkesor vagy -sorok.

Gyep: legalább 5 éve állatok legeltetésére vagy kaszálásra használt füves terület, illetve nem használt, de támogatásra jogosult gyepterület.

A számításokhoz használt euró árfolyam 2020-ban (STE 2017): 314,9372.