Agrárcenzus-eredmények – Földhasználat, állattartás

Módszertan

A legutóbbi gazdaságszerkezeti összeírást Agrárcenzus 2020 néven hajtotta végre a Központi Statisztikai Hivatal, 2020. június 1-jei eszmei időponttal. A háztáji gazdálkodás jelentőségének csökkenése miatt az összeírás során megemeltük a korábban használt gazdaságküszöböt. Az összehasonlíthatóság érdekében a korábbi időszakok adatait újra feldolgoztuk, ezúttal már az AC2020 esetében használt gazdaságküszöb besorolással. Így a korábbi adatközlésektől eltérnek a 2020 előtti évek adatai.

Ennek alapján a következők közül legalább egy kritériumot elérő egységek minősültek gazdaságnak:

A használatában lévő

 • termőterület (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét+legelő), erdő, halastó, nádas összesen), legalább 1 hektár (10 000 m2), vagy
 • burgonya területe legalább 0,25 hektár (2500 m2), vagy
 • zöldségfélék és szamóca területe 0,25 hektár (2500 m2), vagy
 • vetőmagok és palánták, faiskolák, illóolajnövények, gyógyhatású és fűszernövények, virágok és dísznövények területe 0,2 hektár (2000 m2), vagy
 • gyümölcsfák, bogyós növények, citrusfák, egyéb állandó kultúrák területe a faiskolák, szőlőültetvények és olajfák kivételével szabadföldön 0,25 hektár (2500 m2), vagy
 • szőlőültetvények területe 0,1 hektár (1000 m2), vagy
 • járható üvegház, illetve fóliasátor/ház területe összesen legalább 100 m2, vagy
 • gombatermesztésre használt alapterület legalább 100 m2,

és / vagy tart legalább

 • 1 szarvasmarhát, vagy
 • 10 juhot, vagy
 • 10 kecskét, vagy
 • 30 sertést, egyenként 20 kg-ig;
 • 2, egyenként 20 kg feletti sertést, vagy
 • 50 tyúkot, vagy
 • 30 pulykát, vagy
 • 100 kacsát, vagy
 • 50 libát, vagy
 • 3 struccot, vagy
 • 50 nyulat,

és / vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Fogalmak

Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Segítségével a teljes állatállomány összesíthető egy gazdaságra. Az állategység-számításba a szarvasmarha, a bivaly, a sertés, a juh, a kecske, a strucc, a tyúk, a pulyka, a lúd, a kacsa, az egyéb baromfi és az anyanyúl adatait kell figyelembe venni.

Gazdaság: olyan, műszakilag és gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, és mezőgazdasági terméket állít elő, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Mezőgazdasági terület: a szántó, a konyhakert, a gyümölcsös, a szőlő és a gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe.

Szántó: élelmezési, takarmányozási, ipari és szaporítási célra (árutermelés, értékesítés) vetett szántóföldi növények.

Konyhakert: zöldséggel, burgonyával, virággal esetleg szőlővel és gyümölcsfával vegyesen is hasznosított, saját fogyasztásra szánt termények területe, amely 1500 m2-nél kisebb.

Gyümölcsös: összefüggő, összesen legalább 400 m2 kiterjedésű gyümölcsfák, illetve legalább 200 m2 kiterjedésű gyümölcsbokrok területe.

Szőlő: összefüggő, legalább 200 m2-es területet elérő szőlőtőkesor vagy -sorok.

Gyep: legalább 5 éve állatok legeltetésére vagy kaszálásra használt füves terület, illetve nem használt, de támogatásra jogosult gyepterület.

Vonatkozó jogszabályok

A BIZOTTSÁG 1242/2008/EK RENDELETE (2008. december 8.) a mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről