Agrárcenzus-eredmények – Földtulajdon, földbérlet

Fogalmak

Bérelt terület: olyan, a gazdaság tényleges használatában lévő földterület, amelyre előzetes megállapodás szerint (készpénzben, természetben vagy egyéb szolgáltatás útján) fizetett bérleti díj ellenében írásbeli vagy szóbeli bérleti szerződést kötöttek.

Egyéb jogcímen használt terület: idetartoznak a részes művelésű, a jelképes bérleti díjért vagy díjmentesen megművelt, úgynevezett szívességi használatú, és bizonyos hivatal, tisztség betöltése címén kapott földterületek, illetve közbirtokból kizárólag a gazdaság által használt területek.

Egyéni gazdaság: a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás által működtetett gazdaság, amely technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, és amely a megfigyelés referencia-időpontjában elérte a meghatározott gazdaságküszöböt.

Gazdaság: olyan, műszakilag és gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, és mezőgazdasági terméket állít elő, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Gazdasági szervezet: jogi és nem jogi személyiségű vállalkozás, az egyéni vállalkozók és az egyéni gazdasági tevékenységet folytatók nélkül.

Gazdaságküszöb: a következők közül legalább az egyik kritériumot elérők minősültek gazdaságnak:

A használatában lévő

 • termőterület (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét+legelő), erdő, halastó, nádas összesen), legalább 1 hektár (10 000 m2 ), vagy
 • burgonya területe legalább 0,25 hektár (2500 m2 ), vagy
 • zöldségfélék és szamóca területe 0,25 hektár (2500 m2 ), vagy
 • vetőmagok és palánták, faiskolák, illóolajnövények, gyógyhatású és fűszernövények, virágok és dísznövények területe 0,2 hektár (2000 m2 ), vagy
 • gyümölcsfák, bogyós növények, citrusfák, egyéb állandó kultúrák területe a faiskolák, a szőlőültetvények és az olajfák kivételével szabadföldön 0,25 hektár (2500 m2 ), vagy
 • szőlőültetvények területe 0,1 hektár (1000 m2 ), vagy
 • járható üvegház, illetve fóliasátor/ház területe összesen legalább 100 m2 , vagy
 • gombatermesztésre használt alapterület legalább 100 m2 ,

és / vagy tart legalább

 • 1 szarvasmarhát, vagy
 • 10 juhot, vagy
 • 10 kecskét, vagy
 • 30 sertést, egyenként 20 kg-ig;
 • 2, egyenként 20 kg feletti sertést, vagy
 • 50 tyúkot, vagy
 • 30 pulykát, vagy
 • 100 kacsát, vagy
 • 50 libát, vagy
 • 3 struccot, vagy
 • 50 nyulat,

és / vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Használt földterület: azt a földterületet jelenti, amely a megfigyelési időszakban a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaság – a földtulajdoni nyilvántartástól függetlenül – tényleges használatában volt. Egy adott gazdaság földhasználat szerint rendelkezhet

 • saját tulajdonú (a gazdasághoz tartozók tulajdonában lévő, eladható, elajándékozható földterületek),
 • bérelt (bérleti szerződés alapján a használatért pénzben, vagy természetben bérleti díjat fizet) és
 • egyéb jogcímen használt (bizonyos hivatal – erdész, lelkész, tanár stb. – betöltése címén kapott terület, vagy egyéb – pl. elhagyott – díjmentesen megművelt terület, valamint a részes művelésű, továbbá a szívességi földhasználat)

földterülettel.

Mezőgazdasági terület: a szántó, a konyhakert, a gyümölcsös, a szőlő és a gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe.

Mezőgazdasági végzettség: az iskolarendszerben és az iskolarendszeren kívül ténylegesen megszerzett legmagasabb mezőgazdasági végzettség, amelynek a szintje lehet:

 • Gyakorlati tapasztalat: a gazdaságban végzett, többéves gyakorlati munka során szerzett tapasztalat.
 • Alapfokú végzettség: arany- és ezüstkalászos gazdaképző, vagy egyéb mezőgazdasági tanfolyam.
 • Középfokú végzettség: állategészségügyi, állattenyésztő-, általános mezőgazdasági, baromfitenyésztő-, belovagló-, borász-, lovastúra-vezető, erdészeti, erdőgazdasági, vadgazdálkodási, mezőgazdasági-gimnáziumi, gyümölcstermesztő kertész, méhész-, mezőgazdasági gépész, növénytermesztő-növényvédő gépész, öntözésesnövény-termesztő gépész, sertéstenyésztő-, szarvasmarhatenyésztő-, szőlőtermesztő-, zöldségtermesztő-, mezőgazdasági szakon szerzett érettségi (képesítő) bizonyítvánnyal, illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők.

Felsőfokú: mezőgazdasági egyetemi, főiskolai, mezőgazdasági akadémiai, állatorvosi, erdőmérnöki (üzemmérnöki) oklevéllel, diplomával rendelkezik, illetve mezőgazdasági technikumot végzett.

Standard termelési érték (STÉ): ez alatt a bruttó mezőgazdasági termelés fő és a melléktermékeinek termelői áron számított, pénzben kifejezett értékét értjük. Az értékeket az egységenkénti termelésnek a termelői árral képzett szorzataként számoljuk ki. Nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót, a termékekre kivetett adókat és a közvetlen kifizetéseket. A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak. A növénytermesztési ágazatok esetében az STÉ-t a hektárban kifejezett terület alapján számítjuk ki. Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket a baromfi kivételével egyedenként állapítjuk meg, a baromfi esetében egy egység 100 egyedet takar, a méhek esetében pedig a számolás egysége a méhcsalád.

Gazdaságtípus: a gazdaságok egységes csoportosítása annak érdekében, hogy a gazdaságok helyzetét össze lehessen hasonlítani. A különböző mezőgazdasági tevékenységek standard termelési értékének a gazdaság szokásos teljes termeléséhez való relatív hozzájárulásának arányában kell megállapítani. A gazdaság abba a típusba került, ahol a standard termelési érték több mint 2/3-át az adott tevékenység adta. A gazdálkodás általános típusai:

 • Szakosodott szántóföldi növénytermesztés: gabona, olajos mag, fehérjenövény és egyéb szántóföldi növény termesztésével foglalkozó gazdaságok.
 • Szakosodott kertészet: főként zöldség, gomba, virág és dísznövény termesztésével, faiskolával foglalkozó gazdaságok.
 • Szakosodott ültetvénytermesztés: főként szőlő és gyümölcs termesztésével foglalkozó gazdaságok.
 • Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása: főként szarvasmarha-, juh- és kecsketartással foglalkozó gazdaságok.
 • Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása: főként sertés és baromfi tartásával foglalkozó gazdaságok.
 • Vegyes növénytermesztés: szántóföldi növény, szőlő, gyümölcs termesztésével, kertészettel vegyesen foglalkozó gazdaságok.
 • Vegyes állattartó gazdaságok: vegyes állatállománnyal rendelkező gazdaságok.
 • Növények – állattartás vegyesen: szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó, ültetvényekkel és vegyes állatfajokkal rendelkező gazdaságok.