Agrárcenzus-eredmények – Gazdaságtipológia

Fogalmak

Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Segítségével a teljes állatállomány összesíthető egy gazdaságra.

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1091-es számú rendeletének I. melléklete alapján kiszámításához a következő együtthatók használandók:

Állategység-együtthatók

Állatkategóriák Az állat jellemzői Együttható
Szarvasmarhafélék 1 évesnél fiatalabb 0,400
1 és 2 év közötti életkorú 0,700
2 éves és annál idősebb, hímivarú 1,000
2 éves és annál idősebb, üsző 0,800
Tejhasznú tehén 1,000
Nem tejhasznú tehén 0,800
Juh és kecske 0,100
Sertés 20 kg-nál kisebb élősúlyú malac 0,027
Legalább 50 kg-os tenyészkoca 0,500
Egyéb sertés 0,300
Baromfi Brojlercsirke 0,007
Tojótyúk 0,014
Egyéb baromfi
Pulyka 0,030
Kacsa 0,010
Lúd 0,020
Strucc 0,350
Máshova nem sorolt, egyéb baromfi 0,001
Nyúl, nőivarú tenyészállat 0,020

Éves munkaerőegység: egységnyi munkaerő éves munkavégzése, amely 1800 munkaórának, azaz 225, egyenként 8 órás munkanapnak felel meg. Ennek a mutatónak a segítségével – a töredékidejű munkavégzést teljes munkaidősre átszámítva – tudjuk összehasonlítani a különböző időtartamban foglalkoztatott személyek munkaerő-ráfordítását.

Gazdaság: olyan műszakilag és gazdaságilag önálló egység, amely egységes irányítás alatt áll, és mezőgazdasági terméket állít elő, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez. A használatában lévő

 • termőterület (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét+legelő), erdő, halastó, nádas összesen), legalább 1 hektár (10 000 m2), vagy

 • burgonya területe legalább 0,25 hektár (2500 m2), vagy

 • zöldségfélék és szamóca területe 0,25 hektár (2500 m2), vagy

 • vetőmagok és palánták, faiskolák, illóolajnövények, gyógyhatású és fűszernövények, virágok és dísznövények területe 0,2 hektár (2000 m2), vagy

 • gyümölcsfák, bogyós növények, citrusfák, egyéb állandó kultúrák területe a faiskolák, a szőlőültetvények és az olajfák kivételével szabadföldön 0,25 hektár (2500 m2), vagy

 • szőlőültetvények területe 0,1 hektár (1000 m2), vagy

 • járható üvegház, illetve fóliasátor/ház területe összesen legalább 100 m2, vagy

 • gombatermesztésre használt alapterület legalább 100 m2,

  és/vagy tart legalább

 • 1 szarvasmarhát, vagy

 • 10 juhot, vagy

 • 10 kecskét, vagy

 • 30 sertést, egyenként 20 kg-ig;

 • 2, egyenként 20 kg feletti sertést, vagy

 • 50 tyúkot, vagy

 • 30 pulykát, vagy

 • 100 kacsát, vagy

 • 50 libát, vagy

 • 3 struccot, vagy

 • 50 nyulat,

  és/vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.

Mezőgazdasági terület: a szántó, a konyhakert, a gyümölcsös, a szőlő és a gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe.

Standard termelési érték (STÉ): ez alatt a bruttó mezőgazdasági termelés fő és melléktermékeinek termelői áron számított, pénzben kifejezett értékét értjük. Az értékeket az egységenkénti termelésnek a termelői árral képzett szorzataként számoljuk ki. Nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót, a termékekre kivetett adókat és a közvetlen kifizetéseket. A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak. A növénytermesztési ágazatok esetében az STÉ-t a hektárban kifejezett terület alapján számítjuk ki. Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket – a baromfi kivételével – egyedenként állapítjuk meg, a baromfi esetében egy egység 100 egyedet takar, a méhek esetében pedig a számolás egysége a méhcsalád.

Gazdaságtípus: a gazdaságok egységes csoportosítása annak érdekében, hogy a gazdaságok helyzetét össze lehessen hasonlítani. A különböző mezőgazdasági tevékenységek standard termelési értékének a gazdaság szokásos teljes termeléséhez való relatív hozzájárulásának arányában kell megállapítani. A gazdaság abba a típusba került, ahol a standard termelési érték több mint 2/3-át az adott tevékenység adta. A gazdálkodás általános típusai:

 • Szakosodott, főként szántóföldi növénytermesztés: gabona, olajos mag, fehérjenövény és egyéb szántóföldi növény termesztésével foglalkozó gazdaságok.

 • Szakosodott kertészet: főként zöldség, gomba, virág és dísznövény termesztésével, faiskolával foglalkozó gazdaságok.

 • Szakosodott ültetvénytermesztés: főként szőlő és gyümölcs termesztésével foglalkozó gazdaságok.

 • Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása: főként szarvasmarha-, juh- és kecsketartással foglalkozó gazdaságok.

 • Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása: főként sertés és baromfi tartásával foglalkozó gazdaságok.

 • Vegyes növénytermesztés: szántóföldi növény, szőlő, gyümölcs termesztésével, kertészettel vegyesen foglalkozó gazdaságok.

 • Vegyes állattartó gazdaságok: vegyes állatállománnyal rendelkező gazdaságok.

 • Növények – állattartás vegyesen: szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó, ültetvényekkel és vegyes állatfajokkal rendelkező gazdaságok.

A standardtermelésiérték-számításokhoz használ euróárfolyam 2020-ban: 314,9372 forint.

A standardtermelésiérték-számításokhoz használ euróárfolyam 2010-ben: 275,2545 forint.