Agrárcenzus-eredmények – Mezőgazdasági munkaerő, generációváltás: Fogalmak

Mezőgazdasági munka: minden olyan munka, amely mezőgazdasági termékek termelésével, mezőgazdasági szolgáltatással vagy mezőgazdasági tevékenységhez szorosan kötődő nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységgel kapcsolatos.

Éves munkaerőegység: egységnyi munkaerő éves munkavégzése, amely 1800 munkaórának, azaz 225, egyenként 8 órás munkanapnak felel meg. Ennek a mutatónak a segítségével – a töredékidejű munkavégzést teljes munkaidősre átszámítva – tudjuk összehasonlítani a különböző időtartamban foglalkoztatott személyek munkaerő-ráfordítását

Családi munkaerő: a gazdaságot alkotó, 14 éves és annál idősebb személyek, akik a gazdaságban nem alkalmazottként munkát végeznek.

Állandó alkalmazott: minden olyan, teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott személy, aki a megfigyelt gazdaságban az adott évben minden héten rendszeresen mezőgazdasági munkát végzett – függetlenül a munkahét hosszától –, és ezért (pénzbeli vagy természetbeni) juttatásban részesült.

Időszaki alkalmazottak: az állandó alkalmazottaktól eltérően szezonális munkát (betakarítás, metszés stb.) végeznek a gazdaságban.

Nem a gazdaság közvetlen alkalmazásában álló alkalmazottak: olyan, mezőgazdasági munkát végző személy, akit nem közvetlenül a gazdaság alkalmaz, hanem egy harmadik fél (pl. beszállító) alkalmazottja, vagy önálló vállalkozó. Idetartoznak azok a személyek is, akik más személy vagy cég megbízásából végeznek munkát a megfigyelt gazdaságban.

Gazdálkodó: az a tulajdonos vagy bérlő, aki a gazdaság működéséért a gazdasági és jogi felelősséget viseli.

Gazdaság irányítója: az a személy, aki a gazdaság rendszeres napi működéséért felelős. A gazdaság irányítója csak egyetlen személy lehet.

Mezőgazdasági képzettség / végzettség

  • Gyakorlati tapasztalat: a gazdaságban végzett, többéves gyakorlati munka során szerzett tapasztalat.
  • Alapfokú végzettség: arany- és ezüstkalászos gazdaképző, vagy egyéb mezőgazdasági tanfolyam.
  • Középfokú végzettség: az állategészségügyi, az állattenyésztő-, az általános mezőgazdasági, a baromfitenyésztő-, a belovagló-, a borász-, a lovastúravezető-, az erdészeti, az erdőgazdasági, a vadgazdálkodási, a mezőgazdasági gimnáziumi, a gyümölcstermesztőkertész-, a méhész-, a mezőgazdaságigépész-, a növénytermesztő-növényvédő gépész, az öntözésesnövénytermesztőgépész-, a sertéstenyésztő, a szarvasmarhatenyésztő-, a szőlőtermesztő, a zöldségtermesztő, a mezőgazdasági szakon szerzett érettségi (képesítő) bizonyítvánnyal, illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők. Idetartoznak a mezőgazdasági szakmunkások, technikusok, szaktechnikusok.
  • Felsőfokú végzettség: mezőgazdasági egyetemi, főiskolai, mezőgazdasági akadémiai, állatorvosi, erdőmérnöki (üzemmérnöki) oklevéllel, diplomával rendelkezik. A felsőfokú mezőgazdasági technikumot végzettek is ide tartoznak.

Standard termelési érték (STÉ) alatt a bruttó mezőgazdasági termelés fő és a melléktermékeinek termelői áron számított, pénzben kifejezett értékét értjük. Az értékeket az egységenkénti termelésnek a termelői árral képzett szorzataként számoljuk ki. Nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót, a termékekre kivetett adókat és a közvetlen kifizetéseket. A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak. A növénytermesztési ágazatok esetében az STÉ-t a hektárban kifejezett terület alapján számítjuk ki. Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket a baromfi kivételével egyedenként állapítjuk meg, a baromfi esetében egy egység 100 egyedet takar, a méhek esetében pedig a számolás egysége a méhcsalád.