19. ábra
Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatásban részesülő gazdaságok megoszlása az irányító korcsoportja szerint, 2020, %