Közzététel: 2018. március 28.

70 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban

A 2017. december–2018. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 441 ezer fő volt, 70 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,7%-ra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.

2017. december–2018. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 1,6%-kal magasabb, 4 millió 441 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 129 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 40 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 20 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2017. december–2018. február

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 182,0129,43,2
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát164,9–39,7–19,4
Külföldi telephelyen dolgozik94,1–20,2–17,7
Összesen4 441,169,51,6

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 388 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, amely korcsoport foglalkoztatási aránya 1,7 százalékponttal, 68,7%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 2,1%-kal, 2 millió 401 ezer főre, míg a foglalkoztatási rátájuk 2,2 százalékponttal, 75,9%-ra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma (a mintavételi hibahatáron belül) 1 millió 987 ezer főre, foglalkoztatási rátájuk pedig 1,1 százalékponttal, 61,7%-ra nőtt.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak létszáma 11 ezer fővel, 291 ezerre, a foglalkoztatási ráta pedig 28,2%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves), valamint az idősebb (55–64 éves) korosztályba tartozók körében egyaránt emelkedett a foglalkoztatottak száma; foglalkoztatási rátáik is javultak, előbbieké 1,3 százalékponttal, 83,9%-ra, utóbbiaké 3,4 százalékponttal, 53,8%-ra nőtt.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,8 százalékponttal, 73,9%-ra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,8, a nőknél 66,2%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2017. december–2018. február

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24290,8–10,728,2–0,4
25–543 398,346,283,91,3
55–64699,026,653,83,4
Összesen4 388,162,168,71,7
Ebből: 20–644 363,961,473,91,8

a) Az előző év azonos időszakához képest.