Közzététel: 2019. május 14.

8,0%-kal nőtt az ipari termelés

2019 márciusában az ipari termelés volumene 8,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

2019. márciusban:

Az ipari termelés volumene 8,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 1,0%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 7,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 37%-át képviselő járműgyártás kivitele 11,3, míg a 16%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 11,1%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 2,4, ezen belül a feldolgozóiparé 8,5%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál.

Az iparon belül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 7,8, a csekély súlyú bányászaté 68%-kal emelkedett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,7%-kal csökkent, nagyrészt az előző évinél enyhébb idő hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2019. márciusi középhőmérséklet 5,1(C-kal magasabb volt a 2018. márciusinál).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018103,7103,4110,6100,972,6
2019.január103,6106,3107,9105,874,7
február106,5107,4107,4107,474,4
március107,8108,1108,5107,973,6
2019. évkezdettől106,0107,3107,9107,174,2

A feldolgozóipari termelés 30%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 12,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közútigépjármű-gyártás volumene 18,0, míg a közútijármű-alkatrész gyártásáé 6,9%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 12%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,8%-kal nőtt. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása 11,3, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 19,2%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelésből közel 10%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az alágazatok közül legnagyobb mértékben, 75%-kal a nagyon kis súlyú halfeldolgozás, -tartósítás bővült. A legnagyobb súlyt (25%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása viszont 1,2%-kal csökkent, főként a belföldi eladások mérséklődése miatt. Ezen felül még két alágazatban esett vissza a termelés: az egyéb élelmiszer gyártásában 5,7, a csekély súlyú dohánygyártásban 6,7%-kal.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 28%-kal a kis súlyú villamos berendezés gyártása haladta meg az egy évvel korábbit, szinte mindegyik szakágazatban növekedést mértünk.

Tovább bővült a termelés a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 7,8, míg a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 2,4%-kal emelkedett az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

Négy hónap visszaesés után a gyógyszergyártás jelentősen, 19,8%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva az export kedvező alakulásának köszönhetően.

A legnagyobb mértékben, 8,5%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása esett vissza, az eladások mindkét értékesítési irányban csökkentek.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2019. március

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása104,79,7
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása107,88,7
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása102,48,1
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása107,811,8
CKGép, gépi berendezés gyártása99,35,8
CLJárműgyártás112,830,3

A régiók közül az ipari termelés csak Dél-Alföldön csökkent (1,1%-kal), a többi régióban 2,9 és 12,8% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Budapest régióban.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 15,2%-kal nagyobb volt a 2018. márciusinál. Az új belföldi rendelések 5,1, az új exportrendelések 17,0%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány március végén 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2019. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,2%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 7,4, a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,1%-kal bővült.

Minden régióban nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben, 10,8%-kal Budapest régióban, a legkevésbé, 0,7%-kal Dél-Alföldön.